Jedna progresívna analýza

Jedna progresívna analýza

Jedna progresívna analýza 620 330 Doktor

Dnes tu máme voľný preklad jednej progresívnej štúdie. Výsledok Vás prekvapí. Naše zhrnutie analýzy nájdete v linku na konci článku.

Príjemné čítanie.

Nová štúdia však odhalila tri nové kategórie mužskosti, do ktorých podľa vedcov zapadajú všetci muži.

Tím z Kolumbijskej univerzity v New Yorku skúmal 92 heterosexuálnych mužov z rôznych kultúrnych prostredí a našiel tri typy mužnosti.

Neo-tradicionalistickí muži sa podľa vedcov do značnej miery riadia tradičnými rodovými rolami, zatiaľ čo rovnostárski muži sa snažia o rovnocennejšie partnerstvo.

Progresívni muži medzitým pravidelne konverzujú so svojou partnerkou, aby sa prispôsobili tomu, kto čo robí.

V štúdii sa tím rozhodol preskúmať, ako štýly maskulinity ovplyvňujú intímne partnerské vzťahy.

Dr John Oliffe, ktorý viedol štúdiu, povedal: „Zamerali sme sa na to, aby sme pochopili, ako rôzne typy mužskosti formujú mužské vzťahy a ich duševné zdravie.

Pokiaľ ide o typy mužov, môžu sa vynoriť v mysli alfa alebo beta muži. Nová štúdia však odhalila tri nové kategórie mužskosti, do ktorých podľa vedcov zapadajú všetci muži

„Zistili sme, že tieto mužské typy boli spojené s rôznymi výhodami, ako aj problémami.“

Výskumníci skúmali 92 heterosexuálnych mužov vo veku 19 až 43 rokov, ktorí vyplnili dotazníky na posúdenie ich mužského štýlu.

Výsledky ukázali, že všetci patria do jednej z troch kategórií.

Po prvé, muži, ktorí vo veľkej miere dodržiavajú tradičné rodové úlohy, ako napríklad byť poskytovateľom a ochrancom vo vzťahu, sú klasifikovaní ako neotradicionalisti.

Muži, ktorí hľadajú rovnocennejšie partnerstvo s dôrazom na vzájomnosť a merateľné dávanie a prijímanie, sú klasifikovaní ako rovnostárski.

Muži, ktorí hľadajú rovnocennejšie partnerstvo s dôrazom na vzájomnosť a merateľné dávanie a prijímanie, sú klasifikovaní ako rovnostárski

Muži, ktorí hľadajú rovnocennejšie partnerstvo s dôrazom na vzájomnosť a merateľné dávanie a prijímanie, sú klasifikovaní ako rovnostárski

Napokon, muži, ktorí pracujú na budovaní rodovej rovnosti v partnerstve prostredníctvom pravidelných, cieľavedomých rozhovorov so svojou partnerkou, aby sa prispôsobili tomu, kto čo robí, sú klasifikovaní ako progresívni.

Zistilo sa, že tieto rôzne štýly majú klady aj zápory.

Napríklad muži, ktorí aktívne podporujú rodovú rovnosť a sociálnu spravodlivosť, uvádzajú zlepšenú duševnú pohodu.

Naproti tomu muži, ktorí spochybňujú tieto ideály, môžu čeliť izolácii alebo kritike od ostatných, čo môže mať vplyv na ich duševné zdravie.

Štúdia medzitým zistila, že niektorí muži s rovnostárskym štýlom sa stále snažia pochopiť koncept dosiahnutia rodovej rovnosti rozdelením domácich úloh striktne 50 na 50.

Muži, ktorí pracujú na budovaní rodovej rovnosti v partnerstve prostredníctvom pravidelných, cieľavedomých rozhovorov s partnerkou, aby sa prispôsobili tomu, kto čo robí, sú klasifikovaní ako progresívni.

Muži, ktorí pracujú na budovaní rodovej rovnosti v partnerstve prostredníctvom pravidelných, cieľavedomých rozhovorov s partnerkou, aby sa prispôsobili tomu, kto čo robí, sú klasifikovaní ako progresívni.

„Tieto posuny a stresy majú dôsledky na duševné zdravie,“ povedal Dr Oliffe.

„Aby sme podporili zmysluplnú zmenu, musíme sa zaoberať štruktúrami, ktoré ovplyvňujú správanie mužov.“

Tím dúfa, že zistenia pripravia cestu k zdravším vzťahom.

„Zatiaľ čo muži sa čoraz viac zapájajú do presadzovania rodovej rovnosti, málo sa vie o tom, ako mladší muži pracujú na budovaní partnerstiev vo svojom súkromnom živote,“ dodal Dr Oliffe.

Dúfame, že týmto výskumom sme pomohli zmapovať tento neprebádaný priestor a ukázať cestu vpred k zdravším vzťahom, ktoré podporujú zdravie mužov, ich partneriek a rodín.“

Zdroj: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12408139/Scientists-say-men-fit-three-categories-one-you.html

Na záver naše sľúbené zhrnutie: