O nás

2023

Veľmi dôležitý rok pre spoločnosť na Slovensku
Sme partia mladých ľudí, ktorí sa rozhodli zabojovať za zachovanie kultúrnych a tradičných spoločenských hodnôt na Slovensku.

Pridajte sa k nám. Nie Ste V Tom Sami!

Nehlásime sa k žiadnemu hnutiu, politickej strane, alebo ku konkrétnemu politikovi.
Naše úmysly sú čisto altruistické a zdroje obmedzené našimi výplatami.
Vzhľadom na inkvizičnú povahu našich kontrahentov (rozumej oponentov) nebudeme zverejňovať konkrétne identity našich prispievateľov, či správcov webu.

Naša misia

Našim cieľom je zabezpečiť, aby čoraz väčší počet mladých Slovákov pochopil a inšpiroval sa myšlienkami slobody jednotlivca, silnej národnej myšlienky, zdravej úrovne sebestačnosti, tradičných hodnôt a kultúrnej spolupráce v stredoeurópskom priestore.

Našu misiu chceme napĺňať poskytovaním základných informácií, vzdelávacích materiálov, ako aj odhaľovaním a vysvetľovaním faktov a súvislostí.

Naša vízia

Veríme, že silná a jednotná spoločnosť môže byť budovaná iba na silných kultúrnych zakladoch a tradičných hodnotách, ktoré sa v našom životnom priestore vyvíjali stáročia. Odmietame importované rychlokvasene progresívne myšlienky. V dobe keď v Amerike behali bizóny, bol stredoeurópsky priestor dávno kultúrnou a civilizovanou spoločnosťou.

Vláda by pri vytváraní právneho rámca musí rešpektovať životný štýl väčšiny obyvateľov a nemala by sa ho násilím snažiť pretransformovať. Vláda musí suverénne uprednostňovať celospoločenské záujmy pred ciastkovymi záujmami jednotlivcov a kratkozrakou submisívnou politikou.

Hodnoty v ktoré veríme

Tradičná rodina a kvalitné vzdelanie sú základnými stavebnými kameňmi spoločnosti

Garancia individuálnych slobôd a právo na sociálnu spravodlivosť

Právo na slobodné podnikanie a ochrana strategických štátnych zaujmov

Ochrana dôstojnych inštitúcií a tradícií

Máte dar reči a témy, ktoré by nemali chýbať na tejto stránke?

Chcete pomôcť dobrej myšlienke.Podporte nás svojim tematickým príspevkom, úvahou, alebo podnetom.

Zabojujeme spoločne o zachovanie tradičných hodnôt!

Kto nás podporuje

Zatiaľ nikto, ale môžeš sem patriť.