O nás

Vznikli sme v roku 2023, ako prirodzená reakcia na jednofarebné naratívy médií hlavného prúdu, ktoré pretláčajú iba jednu názorovú líniu. Akcia – Reakcia.

Parlamentné voľby (2023) našťastie ukázali, že naša spoločnosť dokáže aj napriek masívnej kampani stále používať zdravý rozum a pud sebazáchovy. Snáď aj vďaka nášmu súkromnému príspevku pre spoločnosť.

Sme partia mladých ľudí, ktorí sa rozhodli zabojovať za zachovanie kultúrnych a tradičných spoločenských hodnôt na Slovensku.

Pridajte sa k nám. Nie ste v tom sami!

Nehlásime sa k žiadnemu hnutiu, politickej strane, alebo ku konkrétnemu politikovi.
Naše úmysly sú čisto altruistické a zdroje obmedzené našimi výplatami.
Vzhľadom na inkvizičnú povahu našich myšlienkových oponentov zatiaľ tvoríme pod pseudonymami.

Naša misia

Našim cieľom je zabezpečiť, aby čoraz väčší počet mladých Slovákov pochopil a inšpiroval sa myšlienkami slobody jednotlivca, silnej národnej myšlienky, zdravej úrovne sebestačnosti, tradičných hodnôt a kultúrnej spolupráce v stredoeurópskom priestore.

Našu misiu chceme napĺňať poskytovaním základných informácií, vzdelávacích materiálov, ako aj odhaľovaním a vysvetľovaním faktov a súvislostí.

Naša vízia

Veríme, že silná a jednotná spoločnosť môže byť budovaná iba na silných kultúrnych zakladoch a tradičných hodnotách, ktoré sa v našom životnom priestore vyvíjali stáročia. Odmietame importované rychlokvasene progresívne myšlienky. V dobe keď v Amerike behali bizóny, bol stredoeurópsky priestor dávno kultúrnou a civilizovanou spoločnosťou.

Vláda by pri vytváraní právneho rámca musí rešpektovať životný štýl väčšiny obyvateľov a nemala by sa ho násilím snažiť pretransformovať. Vláda musí suverénne uprednostňovať celospoločenské záujmy pred ciastkovymi záujmami jednotlivcov a kratkozrakou submisívnou politikou.

Hodnoty v ktoré veríme

Tradičná rodina a kvalitné vzdelanie sú základnými stavebnými kameňmi spoločnosti

Garancia individuálnych slobôd a právo na sociálnu spravodlivosť

Právo na slobodné podnikanie a ochrana strategických štátnych zaujmov

Ochrana dôstojnych inštitúcií a tradícií

Máte dar reči a témy, ktoré by nemali chýbať na tejto stránke?

Chcete pomôcť dobrej myšlienke. Podporte nás svojim tematickým príspevkom, úvahou, alebo podnetom.

Zabojujeme spoločne o zachovanie tradičných hodnôt!

Kto nás podporuje

Zatiaľ nikto, ale môžeš sem patriť.