Vyhnite sa frázam, ktoré spájajú negativitu s černošstvom

Vyhnite sa frázam, ktoré spájajú negativitu s černošstvom

Vyhnite sa frázam, ktoré spájajú negativitu s černošstvom 620 330 Mr Hyde

Belosi pozor! Nieže sa prekecnete a poviete niečo čo sa nepatrí – aj keď je to pravda. Proste NIE! Správajte sa slušne a podľa príručky.

V príručke sa uvádza, že spájanie belošstva s vonkajšou aj vnútornou čistotou a dobrotou a černošstvo so zlom a deštrukciou slúži na posilňovanie škodlivých stereotypov a rasovej hierarchie.

Demonštrant Black Lives Matter v Manchestri. Foto: Jon Super/Alamy

Frázy a slová, ktoré spájajú negativitu s černošstvom a pozitivitu s belošstvom, ako napríklad „čierna nálada“, „temné časy“ alebo „belšie ako biela“, posilňujú rasistické konotácie. Ľudia by sa im preto mali vyhýbať, odporúča britská nezisková iniciatíva proti rasizmu Reframing Race. Denník The Guardian napísal o jej správe, ktorú zostavila, aby vybavila aktivistov proti rasovej diskriminácii a nerovnosti slovami, ktorá sa podľa združenia ukázala ako najúčinnejšia pri presviedčaní ľudí o „škodlivosti a štrukturálnej povahe rasizmu“.

V príručke sa uvádza, že spájanie belošstva s vonkajšou aj vnútornou čistotou a dobrotou a černošstvo so zlom a deštrukciou slúži na „posilňovanie“ škodlivých stereotypov a rasovej hierarchie, v ktorej sú černosi a zástupcovia menšín „odsúvaní na dno“.

Príručka tiež tvrdí, že používaním vizuálnych popisov, ktoré platia len u bielych ľudí – napríklad „červenať sa“, „popolavá tvár“ alebo „modré pery“, riskujeme, že černosi alebo zástupcovia iných menšín budú považovaní za iných, a preto sa im treba vyhnúť. Správa uvádza, že používanie iných výrazov by pomohlo zabezpečiť, aby „oznámenie bolo inkluzívne a prospešné pre život“.

Medzi ďalšie odporúčania patrí vyhýbať sa výrazu „biela robotnícka trieda“ a radšej používať „multietnická robotnícka trieda“ alebo „robotníci všetkých etník“, pretože používanie prvého z nich vylučuje černochov a menšiny z tejto triednej skupiny.

Iniciatíva tiež navrhuje vyhýbať sa používaniu výrazu „bohatá elita“ a radšej hovoriť „hŕstka mocných“, pretože prvý výraz môže vyvolávať antisemitizmus a živiť konšpiračné teórie krajne pravicových bielych nacionalistov. Namiesto používania slova „rasizmus“ by aktivisti hovorili o „ideológii rasizmu“ alebo „praxi rasizmu“, pretože nadmerné používanie samostatného termínu rasizmus bez ďalších informácií alebo kontextu môže vytvárať „hmlu“.

Správa Reframing Race zverejnená v minulom roku zistila, že každý piaty človek v Anglicku si myslí, že niektoré rasy sa rodia menej inteligentné ako iné, štyria z desiatich ľudí v Anglicku si myslia, že niektoré etnické skupiny sú prirodzene pracovitejšie ako iné, a traja z desiatich ľudí v Anglicku si Myslí, že niektorá rasa vypovedá niečo o jeho charaktere.