Poľsko-ukrajinský bezpečnostný pakt stavia Ukrajinu na cestu stať sa poľským klientskym štátom

Poľsko-ukrajinský bezpečnostný pakt stavia Ukrajinu na cestu stať sa poľským klientskym štátom

Poľsko-ukrajinský bezpečnostný pakt stavia Ukrajinu na cestu stať sa poľským klientskym štátom 620 330 Andrew Korybko

Toto je odmena USA Poľsku za to, že svoju konzervatívno-nacionalistickú vládu nahradilo liberálno-globalistickou a následne sa komplexne podriadilo Nemecku.

Poľsko a Ukrajina podpísali svoj dlho vyjednávaný pakt „bezpečnostných záruk“ v pondelok počas Zelenského prekvapivej návštevy vo Varšave pred tohtotýždňovým summitom NATO v DC. Dá sa to prečítať v plnom znení tu, veľa z toho sa týka štandardnej vojenskej spolupráce typu, na ktorom sa už Ukrajina dohodla so Spojeným kráľovstvom a USA, ale sú tu aj unikátne bezpečnostné detaily a množstvo sociálno-ekonomických a politických. Tu je to, čo väčšine ľudí mohlo uniknúť o tomto ~9000-slovnom pakte vo vzostupnom poradí dôležitosti:

———-

* Existuje veľmi emotívne sociálno-kultúrne, historické a politické pozadie 

V preambule sa uvádza, že „znovu potvrdzujú svoj spoločný historický odkaz a uznávajú blízkosť oboch kultúr, jazykov, politických tradícií svojich národov“, čo sa nepodobá žiadnym väzbám, ktoré má Ukrajina s ostatnými členmi NATO, s ktorými už podpísala bezpečnostné záruky“. Podtextom je, že medzi nimi existuje zvláštny vzťah, ktorý naznačuje, že Poľsko získalo privilegovanejšie postavenie vo všetkých ukrajinských záležitostiach ako iné krajiny, kvôli svojmu bývalému postaveniu „veľkého brata“ tejto krajiny.

* Nové usmernenia pre učebné osnovy pre učebnice majú za cieľ podporovať zmierenie  

Strany sa dohodli, že „vyvinú spoločné nástroje pre historický výskum, ako aj učebné osnovy pre školské učebnice dejín vzťahov dvoch štátov a národov, najmä vybudovanie poľsko-ukrajinského bratstva v zbrani vo vojne s boľševickým Ruskom v roku 1920“. Vyjadrili tiež želanie „hľadať – s podporou výskumných centier – zmierenie s ohľadom na sporné otázky vyplývajúce z ťažkej histórie oboch štátov“, čo všetko môže viesť k ‚vybieľovaniu‘ histórie.

* Poľsko povedie informačnú vojnu proti Rusku v koordinácii s Ukrajinou 

Pakt stanovuje, že Poľsko bude „podporovať EÚ, NATO a ďalšie multilaterálne snahy a iniciatívy zamerané na efektívnejšie oslovenie kľúčového publika v Európe a mimo nej pomocou faktov o [ukrajinskom konflikte z pohľadu Kyjeva]“. To je v súlade s účelom novovytvorenej „Ukrajinskej komunikačnej skupiny“ so sídlom vo Varšave z minulého mesiaca, pričom konečným výsledkom je, že medzinárodné zasielanie správ Ukrajiny bude čoraz viac podporované Poľskom, a teda od neho závislé.

* Poľsko sa bude na všetkých medzinárodných fórach správať ako „veľký brat“ Ukrajiny 

Poľská informačná podpora Ukrajiny sa rozšíri aj na jej podporu záujmov tejto krajiny na medzinárodných fórach, ako sú NATO, G7, OSN, OBSE, Rada Európy, OECD, Svetová banka, MMF, európske finančné inštitúcie a dokonca aj Európsku vesmírnu agentúru. Umožnením Poľsku správať sa ako jeho „veľký brat“ Ukrajina ticho prijíma status svojho „malého brata“ a jasne stanovenú hierarchiu, ktorá je de facto zakotvená v ich vzťahoch prostredníctvom tohto paktu.

* Poľsko bude riadiť ukrajinské euroatlantické integračné reformné procesy  

Vyššie uvedené pozorovanie potvrdzuje aj ich pakt, ktorý deklaruje, že Poľsko bude riadiť euroatlantické integračné procesy Ukrajiny, vrátane urovnania poľnohospodárskych sporov, s cieľom uľahčiť jej členstvo v EÚ a NATO. Okrem toho „Poľsko je pripravené nasadiť technických expertov začlenených do ukrajinskej administratívy“, čím by sa upevnil poľský vplyv na vládu, ak s tým Kyjev súhlasí, a v podstate by sa Ukrajina zmenila na poľský klientsky štát.

* Ich komplexná ekonomická vzájomná závislosť sa bude ďalej zintenzívňovať   

V súvislosti s tým sa Poľsko a Ukrajina zaviazali zjednodušiť vzájomné podnikanie vo svojich krajinách, od čoho sa očakáva, že povedie k celospektrálnemu rozšíreniu obchodných a investičných väzieb, čo ich vtiahne do ešte intenzívnejšieho vzťahu komplexnej vzájomnej hospodárskej závislosti. ako predtým. Vzhľadom na mocenské asymetrie medzi nimi by sa to mohlo ľahko vychýliť z podpory Poľska prostredníctvom machinácií tých poľských „technických expertov začlenených do ukrajinskej administratívy“.

* Poľsko by mohlo využiť väčšiu fyzickú konektivitu pre svoj hegemónny prospech 

Vychádzajúc z predchádzajúcich dvoch bodov, rozšírenie cestného, ​​železničného, ​​energetického a leteckého prepojenia medzi nimi spolu s neúspechom Ukrajiny v čo najbližšom čase vstúpiť do EÚ povedie k situácii, v ktorej by Poľsko mohlo využiť svoj štatút strážcu brány voči Ukrajine a Západ pre svoj hegemónny prospech. Privilegovaný prístup Poľska k ukrajinským zdrojom (prírodným a pracovným) a obchodným príležitostiam (zbrojenie a rekonštrukcia) by mohol dokonca podporiť oživenie Poľska ako vedúcej európskej veľmoci na úkor Poľska.

* Poľsko zostane vojensko-logistickým centrom Západu pre Ukrajinu 

Sľub Poľska pokračovať v prevádzke poľského logistického centra (POLLOGHUB) v Rzeszowe ukazuje, že obe strany sú presvedčené, že demonštranti už nebudú vykonávať žiadne ďalšie dlhodobé uzatváranie hraníc. Toto pozorovanie svedčí o ich obnovenej vzájomnej dôvere a túžbe vyriešiť ich predchádzajúci poľnohospodársky spor, o ktorých oboch sme sa už zmienili skôr v tejto analýze. Ide o to, že západná vojensko-logistická pomoc Ukrajine zostane závislá od Poľska a nebude sa diverzifikovať do Rumunska, ako si niektorí mysleli.

* Poľsko bude pokračovať v servise a opravách ukrajinského vojenského vybavenia 

Je to stará správa, že Poľsko servisuje a opravuje ukrajinskú vojenskú techniku, ale stále je dôležité spomenúť, že sa zaviazali v tom pokračovať, pretože to znamená, že Poľsko bude na neurčitú budúcnosť slúžiť ako opravovňa Ukrajiny, ktorá je chránená jadrovým dáždnikom – zbraňami USA. Tento stav umožní Ukrajine pokračovať v boji tak dlho, ako bude chcieť, prípadne až do posledného Ukrajinca, a zaistí, že konflikt sa neskončí na nejaký čas bez prielomu.

* Poľsko zostane konvergenčným bodom pre spoluprácu medzi NATO a Ukrajinou 

Spolupráca NATO-Ukrajina, ktorá tak pobúrila Rusko, že to bol jeden z dôvodov jeho špeciálnej operácie, bude pokračovať v Poľsku prostredníctvom Spoločného analytického, výcvikového a vzdelávacieho centra NATO-Ukrajina v Bygdoszczi. Táto prvá spoločná inštitúcia svojho druhu bola spustená začiatkom tohto roka a svedčí o úlohe Poľska slúžiť ako vstupná brána Západu na Ukrajinu, ktorá zabezpečí, že poľsko-ruské vzťahy zostanú napäté, pretože pokiaľ tento štát nebude možné zmysluplné zmierenie, vecí je na mieste.

* Poľské a ukrajinské vojensko-priemyselné komplexy sú pripravené na zlúčenie 

Nie je to deklarované priamo, ale čítanie medzi riadkami naznačuje, že poľské a ukrajinské vojensko-priemyselné komplexy (MIC) sú pripravené zlúčiť sa po tom, čo sa Poľsko zaviazalo zahrnúť ukrajinské spoločnosti do svojich dodávateľských reťazcov a Ukrajina sa zaviazala zahrnúť poľské podniky do svojich nákupov. Okrem toho niektoré poľské MIC spoločnosti plánujú umiestniť výrobu na Ukrajine, čo by mohlo slúžiť ako zámienka na konvenčnú vojenskú intervenciu, ak Rusko tieto zariadenia zničí.

* Spomína sa vzájomná bezpečnosť, ale žiadne poľské jednotky sa nezaviazali 

Na rozdiel od predchádzajúcich paktov Ukrajiny so Spojeným kráľovstvom a USA sa v najnovšom pakte s Poľskom výslovne spomína „posilnenie ich vzájomnej bezpečnosti a komplementárnosti ich procesov vojenského rozvoja“. Hoci sa Poľsko nezaviazalo vyslať vojakov na Ukrajinu, tak ako to neurobili ani Spojené kráľovstvo, ani USA, tento výnimočný jazyk opäť potvrdzuje predstavu, že majú osobitné a privilegované partnerstvo. Znamená to tiež, že za určitých okolností by na tomto základe mohli byť v budúcnosti skutočne vyslané jednotky.

* Opätovne sa potvrdzuje trojstranná poľsko-litovsko-ukrajinská vojenská spolupráca 

V pakte sa uvádza, že výcvik ukrajinských jednotiek v Poľsku a ďalšie vojenské formy podpory Kyjeva prostredníctvom trilaterálnej poľsko-litovsko-ukrajinskej brigády (LITPOLUKRBRIG) budú pokračovať. Tento málo známy rámec symbolicky predstavuje modernú vojenskú obnovu tohto bývalého ‚Commonwealthu‘. Jej existencia tiež ukazuje, že Ukrajina sa považuje za súčasť tejto civilizácie a nie za ruskú a táto brigáda by mohla fungovať ako hrot oštepu, ak tam Poľsko konvenčne zasiahne.

* Poľsko zostaví „Ukrajinskú légiu“ a povzbudí utečencov, aby sa vrátili do boja 

Vyššie uvedený rámec bude doplnený o účasť ukrajinských utečencov v Poľsku a inde v Európe na výcvikových procesoch pod vedením Poľska, zatiaľ čo Varšava bude povzbudzovať ostatných, aby sa vrátili domov slúžiť v ich ozbrojených silách na žiadosť Kyjeva. Niektoré krajiny EÚ by mohli vyhnať ukrajinských utečencov späť do Poľska, ak by tam najskôr nepožiadali o štatút utečenca, a potom by boli buď donútení vstúpiť do „Ukrajinskej légie“, alebo by sa okamžite vrátili domov bojovať bez poľského výcviku.

* Poľsko oficiálne zvažuje zostrelovanie ruských rakiet 

Aj keď sa vlani v apríli usúdilo, že „Bolo by prekvapujúce, keby sa poľské systémy Patriot použili na ochranu západnej Ukrajiny“, predovšetkým preto, že anglo-americká os vyjadrila svoj nesúhlas. Poľsko stále oficiálne zvažuje tento scenár, ktorý potvrdzuje ich pakt. Výhradou však je, že budú musieť „dodržať nevyhnutné postupy dohodnuté zainteresovanými štátmi a organizáciami“, čím sa rozhodnutie ponechá na NATO (a teda aj na jeho lídrov Anglo-americkej osi), ktorí môžu stále nesúhlasiť.

———-

Ako vidno, poľsko-ukrajinský bezpečnostný pakt stavia Ukrajinu na cestu stať sa poľským klientskym štátom, výsledkom čoho je odmena USA Poľsku za to, že svoju konzervatívno-nacionalistickú vládu nahradilo liberálno-globalistickou a následne komplexne podriadiť sa Nemecku. Vznikajúca deľba práce spočíva v tom, že Nemecko vybuduje „pevnosť Európa“, Poľsko povedie „Projekt Ukrajina“ a USA „vedú zozadu“ tým, že budú dohliadať na obe strany a pomáhať im, keď to bude potrebné.

Andrew Korybko