Povinná školská dochádzka – čísla u susedov. Obohatenie

Povinná školská dochádzka – čísla u susedov. Obohatenie

Povinná školská dochádzka – čísla u susedov. Obohatenie 620 330 Doktor

Povinná školská dochádzka– 70 % nepoužíva nemčinu v bežnom živote.

70 percent viedenských školopovinných žiakov v bežnom živote neovláda nemčinu.
APA/HERBERT NEUBAUER

Aktuálne čísla ukazujú, že vo Viedni len okolo 30 percent školopovinných žiakov hovorí aj v bežnom živote po nemecky. Problémy s jazykom narastajú.

Vo Viedni je čoraz viac žiakov základných škôl, ktorí hovoria po nemecky málo alebo vôbec. To však nie je všetko, pretože diskusie o jazykových problémoch na všetkých stupňoch škôl pokračujú. Téma zohrá významnú úlohu aj v predvolebnej kampani. Nezávislý think tank Agenda Austria sa chopil témy a analyzoval rozdiely medzi spolkovými krajinami a úrovňami škôl.

Nemčina nie je pre viedenských študentov každodenným jazykom

Podľa hodnotenia sedem z desiatich žiakov viedenských školopovinných nevie v bežnom živote po nemecky. Prekvapivé boli aj čísla v Burgenlande a Korutánsku, aj tu už to bolo viac ako 20 percent.

Zdroj: Vlastné výpočty Agenda Austria, Statistics Austria

Zdroj: Vlastné výpočty Agenda Austria, Statistics Austria

Mimoriadne vysoký podiel študentov, ktorí v bežnom živote hovoria iným jazykom, možno nájsť predovšetkým na polytechnických školách. Nie každý, kto v bežnom živote sotva hovorí po nemecky, má v skutočnosti problémy v škole, no podľa Agenda Austria je tu badateľná súvislosť.

Vo Viedni je tiež mimoriadne veľký počet mimoriadnych študentov. Inými slovami, tí, ktorí pre svoje jazykové problémy nemôžu chodiť na bežné hodiny. Federálne hlavné mesto je ďaleko pred všetkými ostatnými regiónmi.

Údaje z rakúskeho štatistického úradu tiež ukazujú, že 55 percent všetkých žiakov základných škôl vo Viedni, teda každé druhé dieťa, nehovorí po nemecky ani v bežnom živote, ani v rodinnom prostredí. Tieto čísla sú obzvlášť vysoké vo viedenských štvrtiach Margareten (84 percent), Brigittenau (82 percent) a Favoriten (75 percent). To spôsobuje problémy v ich prebiehajúcej školskej kariére, pretože mnohí študenti už nemôžu chodiť na hodiny kvôli nedostatočným znalostiam nemeckého jazyka.

Nemčina je dôležitá pre integráciu na trhu práce

Ekonómka z Agenda Austria Carmen Treml na základe hodnotenia vysvetľuje, že pre mladých ľudí by mohol mať obrovský úžitok, keby hovorili po nemecky mimo školy, v rodine alebo pri učení sa s priateľmi.

Nielenže by mohli bez jazykových problémov sledovať hodiny v škole a lepšie sa tak učiť, ale dostatočné jazykové znalosti sú aj dôležitým odrazovým mostíkom pre úspešné začlenenie sa na trh práce,“ hovorí ekonóm.

K veci

  • Vo Viedni 70 percent žiakov základných škôl v bežnom živote takmer nehovorí po nemecky.
  • Podiel študentov, ktorí hovoria iným jazykom, je obzvlášť vysoký na polytechnických školách.
  • Podľa Agenda Austria existuje súvislosť medzi jazykovými problémami v každodennom živote a ťažkosťami v školských hodinách.
  • FPÖ pre znepokojujúce čísla požaduje, aby bola nemčina vo viedenských školách povinná.

Zdroj: https://www.heute.at/s/pflichtschueler-70-sprechen-im-alltag-nicht-deutsch-120036324