EÚ stráca duchovný, morálny a intelektuálny základ

EÚ stráca duchovný, morálny a intelektuálny základ

EÚ stráca duchovný, morálny a intelektuálny základ 620 330 Doktor

Aké ponaučenie sa Maďarsko naučilo za 20 rokov členstva v EÚ, pýta sa László Bogár, publicista pre Magyar Hírlap. Maďarsko a po novom aj Slovensko sú jedinými členmi EÚ, ktorí vedú nezávislú politiku a najmä bojujú proti vojnovým štváčom z Bruselu a zasadzujú sa za mier. Zjavne to podporujú aj mainstreamové médiá s dobre podloženými analýzami.

Európska únia stráca svoj duchovný, morálny a intelektuálny základ. Dvadsať rokov v živote človeka a krajiny je dosť dlhá doba na to, aby sme sa zastavili a zamysleli nad tým, čo vlastne znamenali dve desaťročia, počas ktorých je Maďarsko súčasťou Európskej únie, hovorí Bogár.

Bogár vo svojom stĺpčeku prvýkrát spomína epizódu, ktorá sa odohrala krátko pred prijatím ôsmich krajín do Európskej únie v roku 2004, na jar 2003. V tom čase Spojené štáty napadli Irak na základe primitívnych klamstiev a samozrejme sa snažili využiť celý svet ako ľahký zdroj legitimity. Francúzsky prezident Jacques Chirac a nemecký kancelár Gerhard Schröder však prekvapivo ostro odsúdili americký imperiálny zásah ako vážnu hrozbu pre rovnováhu síl vo svete. Ešte prekvapivejšie je, že vlády ôsmich kandidátskych krajín vrátane Maďarska vydali spoločné memorandum výrazne podporujúce agresívne akcie Spojených štátov.

Podľa Bogára by to mohol byť dôležitý prvok pri hodnotení posledných 20 rokov, pretože ukazuje, že mocenské štruktúry Európskej únie už boli determinované vzťahom ku globálnym imperiálnym záujmom USA. Inými slovami, či je schopná formulovať autonómny interpretačný rámec a súbor konceptov v globálnom priestore, ktoré Európe umožňujú reprezentovať jej identitu, alebo či ju možno interpretovať ako obyčajnú kolaboratívnu štruktúru, akýsi stroj, ktorý je so sídlom v Európe, ale pôsobí ako hybná sila impéria USA.
Aby sme lepšie pochopili veľkolepú intelektuálnu zostupnú špirálu posledných dvadsiatich rokov, v ktorej sú európske elity v súčasnosti bez zábran ťahané dole Spojenými štátmi, stojí za to stručne zhodnotiť celé povojnové obdobie z tejto perspektívy, resp. , založenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1951, prvej formy európskej integrácie, po ktorej koncom 50. rokov 20. storočia nasledovalo založenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Úspech európskej integrácie je imperiálnym záujmom USA už takmer pol storočia. Ale od 90. rokov – a ako sme videli, od prelomu tisícročí – sa tento vzťah radikálne zmenil. Znižovanie globálnych transakčných nákladov sa čoraz viac dostáva pod kontrolu novej globálnej energetickej ekonomiky v Číne a výsledný, ešte veľkolepejší nemecko-rusko-čínsky eurázijský systém spolupráce začal explicitne zvyšovať jednotkové náklady globálnych operácií proti a dokonca na úkor imperiálnej mocenskej ekonomiky USA znížiť.

Úloha Európy ako „výkladnej skrine“ imperiálnej legitimity USA sa stala irelevantnou, ba až kontraproduktívnou a s klímou, migráciou, skrytými rodovými vojnami a provokáciou rusko-ukrajinskej vojny, teda vojny otvorenej a krvavej, znicením Európskej identity a presadzovanie anarchie a chaosu ako hlavného imperiálneho cieľa USA.

Odvážne činy Chiraca a Schrödera v roku 2003 boli, samozrejme, tiež náznakom toho, že hoci intelektuálnu stabilitu európskych elít určuje americké impérium, existuje, aspoň v zásade, iná stratégia, ako čeliť tomuto cynickému kolaborantskému područeniu: odvážna a rozhodná konfrontácia, odvážne presadzovanie európskej identity vo všetkých otázkach, ktoré určujú najhlbšiu identitu nášho kontinentu. To by si samozrejme vyžadovalo vedomosti, odvahu a česť, aby som vymenoval len tie najdôležitejšie cnosti.

Bogár uzatvára, že toto je najdôležitejšie ponaučenie z 20-ročného členstva Maďarska v EÚ:

Inými slovami, bez duchovných, morálnych a intelektuálnych energií nie je šanca zastaviť tento sklz. Maďarsko je jedinou členskou krajinou, ktorá je aspoň schopná obsiahnuť všetky tieto faktory. O tom, či je šanca urobiť viac, rozhodnú voľby.

Ak sa pozriete na takéto komentáre v popredných maďarských médiách, ťažko sa čudovať, koho čínsky prezident poctí návštevou tento týždeň – konkrétne Maďarsko a Srbsko, okrem spiatočnej návštevy s Macronom v Paríži po minuloročnej návšteve Pekingu. Orbán a srbský prezident Vučič sa tiež často navštevujú. Preorientovanie sa na východ, preč z EÚ a západnej Európy, je nepochybné. Ďalšie štáty by mohli čoskoro nasledovať.

Zdroj: https://tkp.at/2024/05/07/eu-verliert-geistige-moralische-und-intellektuelle-grundlage/