Európska komisia zverejňuje „dezinfo“ smernice pre Big Tech

Európska komisia zverejňuje „dezinfo“ smernice pre Big Tech

Európska komisia zverejňuje „dezinfo“ smernice pre Big Tech 620 330 Doktor

Keďže do európskych volieb sú už len dva mesiace a narastajúce obavy z kybernetických hrozieb, Európska komisia zverejnila odporúčané antidezinformačné opatrenia pre sociálne médiá a vyhľadávače.

Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre Európu vhodnú pre digitálny vek a hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová a komisár Európskej únie pre vnútorný trh Thierry Breton (R) usporiadajú tlačovú konferenciu o dôležitom vývoji v rámci zákona o digitálnych trhoch v Bruseli, Belgicko, 25. 2024. EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Existujú „systémové riziká online, ktoré môžu ovplyvniť integritu volieb“, varuje Komisia.

EK tvrdí rdí, že chce „navigovať“ veľké online platformy a vyhľadávače počas júnových volieb.

Ak sa Komisia domnieva, že veľké technologické spoločnosti nedodržali požiadavky, týmto technologickým spoločnostiam hrozia značné pokuty až do výšky šiestich percent ich globálneho ročného obratu podľa zákona o digitálnych službách (DSA).

V rámci celoeurópskeho nariadenia sa od určených platforiem s viac ako 45 miliónmi aktívnych používateľov v EÚ vyžaduje, aby riešili online nebezpečenstvá spojené s volebnými procesmi bloku, ako aj presadzovali základné práva, ako je sloboda prejavu.

Výsledkom je, že platformy ako Facebook, Instagram, Google Search, YouTube, LinkedIn, TikTok a Elonove Muskovo X majú všetky zákonnú povinnosť v EÚ dodržiavať takéto pravidlá alebo riskovať sankcie.

To môže znamenať, že veľké platformy čelia náročným rozhodnutiam medzi chráneným politickým obsahom, ako je politická satira chránená slobodou prejavu, a „škodlivou politickou dezinformáciou“, ktorá je „vytvorená s úmyslom ovplyvniť voličov a zmanipulovať voľby“.

Ak obsah predstavuje dezinformáciu alebo pokus o zasahovanie do volieb, potom spadá pod zákon DSA, pričom platformy majú povinnosti podľa práva EÚ.

Vo všetkých prípadoch musia platformy „implementovať opatrenia na zníženie rizika špecifické pre voľby prispôsobené každému jednotlivému volebnému obdobiu a miestnemu kontextu“.

„Zmierňujúce opatrenia“ môžu zahŕňať propagáciu oficiálnych informácií o volebných procesoch, iniciatívach zameraných na mediálnu gramotnosť a prispôsobenie ich algoritmov tak, aby sa obsah, ktorý ohrozuje integritu volebných procesov, nestal virálnym.

Platformy tiež musia identifikovať reklamy ako také a poskytnúť používateľom väčšie slovo v súvislosti s algoritmami, aby sa znížilo „speňaženie a viralita obsahu, ktorý ohrozuje integritu volebných procesov“.

Generatívnej AI sa venuje osobitná pozornosť, pričom platformy ju musia jasne označiť, aby hlboko falošné videá nemätili divákov.

Komisia uvádza svoje úplné odporúčania a najlepšie postupy v prílohe.

Technologické spoločnosti budú musieť „spolupracovať s úrovňou EÚ a vnútroštátnymi orgánmi, nezávislými odborníkmi a organizáciami občianskej spoločnosti“, uvádza sa v nej.

Pokiaľ ide o identifikované dezinformácie a manipuláciu a zasahovanie zahraničných informácií (FIMI), budú musieť niesť označenie overujúce fakty „poskytnuté nezávislými overovateľmi faktov a tímami nezávislých mediálnych organizácií na overovanie faktov“.

Komisia uviedla, že jej usmernenia sú jej pokusom podporiť efektívne zdieľanie informácií pred júnovými európskymi voľbami, počas nich a po nich, čím sa platformám uľahčí implementácia vhodných protiopatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dezinformácií a FIMI.

Niektoré témy však môžu byť pre platformy zložité.

Príklady tzahŕňajú „formy rasizmu alebo rodovo podmienené dezinformácie a rodovo podmienené násilie“.

Platformy by tiež mohli čeliť náročným súdnym výzvam s „verejným podnecovaním k násiliu a nenávisti do tej miery, že takýto nezákonný obsah môže brániť alebo umlčať hlasy v demokratickej diskusii, najmä tie, ktoré zastupujú zraniteľné skupiny alebo menšiny“.

Technologické spoločnosti budú musieť prijať špecifické opatrenia, ako napríklad mechanizmus reakcie počas volieb, aby sa znížil vplyv takýchto incidentov na výsledok volieb.

Opatrenia musia byť „rozumné, primerané a účinné“ a musia rešpektovať príslušné predchádzajúce nariadenia, hovorí Komisia.

Technicky vzaté, tieto odporúčania pre bezpečnosť volieb sú stále vo forme návrhu.

Komisia tvrdí, že ich formálne prijatie očakáva v apríli.

Zdroj: https://brusselssignal.eu/2024/03/european-commission-publishes-disinformation-guidelines-for-big-tech/