Peter Tóth: POLITICKÝ STRIPTÍZ: V HLAVNEJ ÚLOHE MILAN KRAJNIAK

Peter Tóth: POLITICKÝ STRIPTÍZ: V HLAVNEJ ÚLOHE MILAN KRAJNIAK

Peter Tóth: POLITICKÝ STRIPTÍZ: V HLAVNEJ ÚLOHE MILAN KRAJNIAK 620 330 Mr Hyde

Predstavená rádu Kresťanskej únie Anna Záborská, nech jej Pán aj na ďalších billboardoch fotoshopom vrásky vyžehlí, predstúpila pred zhromaždené davy veriacich, aby oznámila svetu radostnú zvesť: Kandidátku sekty do európskych volieb povedie velebný pán, posledný križiak Milan Ignác Krajniak.

„Gloria in excelsis Deo“ (sláva Bohu na výsostiach), zvolali vzápätí bohabojní kresťania a ich srdce sa zaradovalo, pretože od chvíle, keď križiak Milan s mešcom plným dukátov z verejných zdrojov oznámil odchod z politiky, ostali skrúšení, bezradní, sťa ovce bez dobrého pastiera.

Hľa, len nedávno Milan, čo seba samého na stránke Posledný križiak aj Ignácom (z Loyoly) nazýva, opustil koráb praotca Abraháma, známeho medzi bratislavskými kunčaftmi aj ako Boris Štartér Kollár, s nasledovania hodnou pokorou zmäteným ovečkám oznámil, že sa z politiky porúča a ani novú politickú rodinu nezakladá. Ach, bolo že to náreku a škrípania zubami nad obrovskou stratou. „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil,“ spomenuli si poniektorí na slová Spasiteľa.

Včera však svitol nový deň a s ním sa po búrke dúha na oblohe objavila ako prísľub nebies, že nedopustia, aby ovečky ostali bez starostlivého pastiera. Križiak, Milan a Ignác zostúpil z hory zahalenej oblakom, opäť ukázal učeníkom trojjedinú tvár a svetlom žiary, čo sála z jeho dobrotivých očí, zasial do skormútených duší radosť a nádej. Zo zborov a príbytkov bohabojných kresťanov sa vzápätí ozývali nadšené zvolania: „Magnificat anima mea Dominum!“ (Velebí duša moja Pána.)

Nikdy predtým nebol politický striptíz taký zábavný, pretože do úplnej dokonalosti tento druh umenia ovláda len jeden človek: blahoslavený križiak Milan Ignác Krajniak, široko rozkročený ponad priepasť zívajúcu medzi politickou rodinou Borisa Kollára a politickou sektou Anny Záborskej. Nepochybne si zaslúži hlasný a dlhotrvajúci potlesk.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk