Kandidát PS č. 25 – Tomáš Hellebrandt

Kandidát PS č. 25 – Tomáš Hellebrandt

Kandidát PS č. 25 – Tomáš Hellebrandt 620 330 Doktor

Dnes sa pozrieme na podozrivé okolnosti návratu známeho mena z kandidátky Progresívneho Slovenska č.25, Tomáša Hellebrandta. Tento pán je príkladom učebnicového progresívca západného typu, žijúcim v homo-manželstve so svojim vyvoleným, z Brazílie pochadzajúcim Georgom.

Tak ako sme pri iných expertoch odchovaných v zahraničí zvyknutí, viď napr. jeho stranícky šéf Šimečka, aj tento pán započul volanie otčiny o pomoc, a nezištne sa vrátil s vyhrnutými rukávmi priložiť ruku k dielu.

Alebo teda, nie celkom nezištne. Ten podnet musel byť veľmi silný, až si teda človek musí položiť otázku, že kto prilákal tohto už v danom čase presláveného experta, kto si povedal, že to za tie prachy bude stáť.

O čo teda ide?

Ide o ZMLUVU O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU pre fyzickú osobu – experta, uzavretú 19.aprila 2018. Jednalo sa o nenávratný finančný príspevok z „Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia“,

Hovoríme o čiastke vo výške 50.000 €, vyplatenú v dvoch tranžiach.

Táto čiastka resp. schéma je zastrešovaná štandardne Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, objednávateľom je Centrum vedecko-technických informácií SR. Schéma bola vymyslená predovšetkým za účelom návratu expertov zo zahraničia, hlavne teda, ako už názov objednávateľa napovedá VEDCOV so zaradením na univerzitách, SAV alebo vedeckých pracoviskách.

Táto schéma bola schválená uznesením vlády SR č. 368 z 8. júla 2015.

Podľa informácií z Centrálneho registra zmlúv bola takáto schéma v danej výške poskytnutá 16 krát, s funkčným zaradením v SAV, niekoľkých univerzitách v SR a teda ešte výnimočne tuto pán expert na financie.

KTO BOL TEN DRAFTMAN, resp. HEADHUNTER ktorý „ulovil“ a nalákal tohto experta, pôvodom zo Slovenska aby sa vrátil na rodnú hrudu? Nedal náhodou tip aj strýko George?

Prvá splátka vo výške 25.000 EUR, bola viazaná na podmienku nástupu prijímateľa na pracovnú pozíciu schválenú v rámci schémy. To znamená, že pán Hellebrandt nastúpi do zamestnania, a v lehote do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy dostane vyplatený slušný balík peňazí.

Druhá splátka vo výške 25.000 EUR, bola vyplatená po 1 kalendárnom roku od nástupu do zamestnania, nakoľko si pán Hellebrandt vzorne plnil úlohy a povinnosti, tak ako zmluva predpokladala.

Pán Hellebrandt teda uzavrel pracovnú zmluvu na dobu určitú v trvaní približne 2,5 roka a dňa 15.05.2018 nastúpil na Ministerstvo financií ako „Ekonomický analytik“, na Útvare hodnoty za peniaze. To je tá slávna organizačná zložka, ktorá príkladne zhodnotí napríklad aj to, že či bol záchodový papier na Ministerstve efektívne použitý za cenu, ktorú bol nakúpený, a či náhodou miesto trojvrstvového nemohol byť nakúpený radšej dvojvrstvový.

Takže si to zhrňme, Slovenská republika potrebovala odborníka, priláka ho za pomerne slušné peniaze zo zahraničia, a tento príde a nastúpi na miesto obyčajného referenta. V korporátnom biznise to teda funguje trochu inak.

A pokiaľ teda ide o plat experta na Útvare hodnoty za peniaze, tam si vie človek aj s odmenami prísť na slušné peniaze.

Platová trieda 9 (stav k 01.09.2023) tabuľkový plat 1.626,-, k tarifnému platu sa pridáva podľa § 128 Zákona o štátnej službe príplatok  za služobnú prax, a podľa § 126 je možný osobný príplatok do výšky 100 % z platovej tarify, takže takéto zaradenie zamestnanca v ideálnom číselnom vyjadrení znamená 3.252,- eur mesačne, alebo vyššie, ak by to bol osobný plat podľa § 129 55/2017 Z. z. Zákona o štátnej službe, lebo ten nesmie byť nižší ako ten, ktorý je možné vyskladať z jednotlivých položiek.

Ak ešte navyše dostane voľnú ruku, mediálnu pozornosť a 50.000 € ako uvítací bonus, je to ideálny svet. Z takýchto peňazí sa dá na milovanom Slovensku slušne vyžiť aj s exotickým George-om, aj jeho dvoma kocúrmi.

Tomáš Hellebrandt o sebe na stránke Progresívneho Slovenska o sebe napísal:

„Vyštudoval som ekonómiu na Oxfordskej Univerzite a London School of Economics. Profesijne som pôsobil, ako analytik v britskej centrálnej banke a neskôr v jednom z popredných think tankov v USA.

Po návrate na Slovensko som pracoval na Ministerstve financií. V lete 2022 som podal výpoveď na protest proti spolupráci ministra financií Matoviča s fašistami. V PS sa venujem trhu práce a sociálnym politikám a zároveň som hrdým príslušníkom dúhovej komunity.

Na Slovensko som sa vracal s odhodlaním prispieť k úsiliu posunúť ho smerom k vyspelým západným demokraciám s výkonnou ekonomikou a vysokou kvalitou života. Chcem sa zasadiť o to, aby sociálny štát účinnejšie plnil svoju úlohu pomáhať tým najslabším, a pomôcť Slovensku transformovať sa z pozície výrobnej dielne Európy na ekonomiku založenú na znalostiach a inováciách. Svoje skúsenosti využijem v hľadaní riešení, ktoré sú účinné a zároveň hospodárne“.

Komentár, resp. PS1 k slovnému spojeniu „sociálny štát“, z diskusii Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb – jún 2023:

„Dôchodky na Slovensku vôbec nie sú podpriemerné. V porovnaní k HDP dávame na dôchodky viac, ako je priemer EÚ. Taká je pravda, či sa to niekomu páči, alebo nie,“

Na financovanie sociálnych služieb je teda využiť peniaze určené na dôchodky, lebo tie sú vraj na Slovensku v rámci EÚ nadpriemerné.

Bravó pán expert. Vaši starí rodičia sa určite potešia.

TOHO SME TU ZA TIE PRACHY POTREBOVALI!

PS2: Tomáš Hellebrandt sa svojou expertízou podieľal na príprave programu strany Progresívne Slovensko. Dňa 02.09.2023 body tohto programu prezentoval junior šéf PS Michal Šimečka. Program bol tak dobrý, že Tomáša pri prezentácii rovno vykotilo, a odvtedy ho veľmi nebolo na verejnosti vidieť.

zdroje:

https://www.crz.gov.sk/3549276/

https://progresivne.sk/kandidatka/tomas-hellebrandt/

http://www.zivotnepartnerstvo.sk/pary/tomas-george

https://www.startitup.sk/znama-tvar-ps-ka-odpadla-priamo-pred-kamerami-dramu/

Samotná zmluba na stiahnutie: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU