Slnko v sieti? Igor Gallo hovorí o zneužití priameho prenosu a spolitizovaní podujatia

Slnko v sieti? Igor Gallo hovorí o zneužití priameho prenosu a spolitizovaní podujatia

Slnko v sieti? Igor Gallo hovorí o zneužití priameho prenosu a spolitizovaní podujatia 620 330 Mr Hyde

Predseda Rady RTVS Igor Gallo v rozhovore pre agentúru SITA vyjadril svoj názor na odovzdávanie cien Slnko v sieti, ktorý divácku verejnosť rozdelil na dva tábory. „Nechcem byť ironický, ale oba názory vnímam ako správne,“ povedal.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo. Foto: Pavol Zachar/TASR

Absolútne za čiarou však vníma vystúpenie zástupkyne spoluorganizátora, prezidentky Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), ktorá podľa jeho názoru bezprecedentne zneužila priamy prenos z odovzdávania filmových cien na rozlúčku s dosluhujúcou hlavou štátu, na spolitizovanie celého podujatia, prezentáciu svojho osobného pohľadu na svet, pri ktorom každý pochopil politický kontext.

Gallo sa okrem iného vyjadril aj k novele zákona o Slovenskej televízii a rozhlase a tiež skonštatoval, že pri formulovaní jeho výhrad voči vysielaniu si vždy dáva záležať, aby boli v súlade s kompetenciami, ktoré mu presne vymedzuje Zákon o RTVS.

Začneme aktuálne – piatkový priamy prenos z udeľovania cien za najlepšie audiovizuálne diela a umelecké výkony v oblasti tuzemskej kinematografie Slnko v sieti, ktorý odvysielala Jednotka, rozdelil divácku verejnosť na dva tábory. Jeden to vnímal ako oslavu filmu so špičkovými umelcami, druhý ako politický míting súčasnej opozície…

Nechcem byť ironický, ale oba názory vnímam ako správne. Slávnostný večer bol nablýskaný špičkovými umelcami a veľká časť z nich využila priamy prenos na odprezentovanie svojho vyhraneného občianskeho postoja k súčasnej spoločensko-politickej situácii na Slovensku. To sa dalo očakávať, navyše keď medzi avizovanými hosťami bola prezidentka Zuzana Čaputová.

Absolútne za čiarou vnímam však vystúpenie zástupkyne spoluorganizátora, prezidentky Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Kataríny Krnáčovej, ktorá podľa môjho názoru bezprecedentne zneužila priamy prenos z odovzdávania filmových cien na rozlúčku s dosluhujúcou hlavou štátu, na spolitizovanie celého podujatia, prezentáciu svojho osobného pohľadu na svet, pri ktorom každý pochopil politický kontext.

Kritický bol však aj režisér Peter Bebjak, ktorý pri preberaní ceny adresoval vláde tvrdé slová…

Ale pán Bebjak nebol spoluorganizátorom večera, s ktorým, predpokladám, vedenie RTVS konzultovalo scenár a dramaturgiu, tak ako pri všetkých obdobných podujatiach, keďže vysielateľ nesie v zmysle platnej legislatívy objektívnu zodpovednosť aj za obsah priameho prenosu.

Čo mal obsah vystúpenia pani Krnáčovej spoločné s námetom večera?

Ja si nedovolím akýmkoľvek spôsobom komentovať jej občiansky postoj, akurát jeho prezentácia vo vysielaní verejnoprávneho médiá v konkrétnom programovom kontexte bola neadekvátna a nevhodná. Umenie a kultúra majú spájať. Nesmú byť o uzavretej bubline, z ktorej je vylúčený každý, kto nezdieľa rovnaký názor. A nemôžem si pomôcť, ale z 13. ročníka Slnko v sieti mám presne tento pocit.

Myslíte si, že šéf RTVS Ľuboš Machaj bol dopredu oboznámený s obsahom vystúpenia prezidentky SFTA?

Naozaj neviem. Na to sa musíte opýtať jeho.

Ficova vláda na ostatnom zasadnutí schválila návrh zákona o STVR. Ako ho hodnotíte?

Rada RTVS vyjadrila svoj názor na legislatívu, ktorou sa má zmeniť fungovanie verejnoprávneho vysielateľa v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podstatné pripomienky predkladateľ akceptoval.

Čo konkrétne?

Upustil od vytvorenia programovej rady, ktorá v pôvodnom návrhu nedávala zmysel pri paralelnom fungovaní klasického orgánu dohľadu a na základe zadefinovaných kompetencií mohla vzbudzovať obavy z cenzúry. Rovnako sa vypustila možnosť odvolať generálneho riaditeľa bez uvedenia dôvodu.

Napriek tomu veľká časť odborníkov a verejnosti vníma návrh zákona ako účelový, s cieľom odvolať súčasného riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja…

Ako predsedovi rady mi nepatrí zapájať sa do špekulácií. Na celý legislatívny proces sa pozerám výhradne z odborného hľadiska a je namieste dodať, že návrh zákona obsahuje viaceré pozitívne zmeny, ktoré by mohli verejnoprávnemu vysielateľovi pomôcť.

Na čo konkrétne narážate?

Napríklad na posilnenie kompetencií rady, predovšetkým presunutie voľby generálneho riaditeľa z parlamentu, čo zvýši nezávislosť telerozhlasu.

Ale tam predsa budú sedieť radní, ktorých zvolia poslanci Národnej rady a vymenuje ministerka kultúry…

Áno, ale keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. Zažil som voľby generálneho riaditeľa v Slovenskom rozhlase na pôde rady, takže viem, o čom rozprávam. Tam nerozhodovala žiadna koaličná rada. Koniec koncov, tento môj názor môže komentovať aj riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Mária Hluchaňová, ktorá v Rozhlasovej rade v tom čase tiež pôsobila.

Naozaj si myslíte, že rada môže konať nestranne?

Som presvedčený, že môže. Odpoveďou je aj jej fungovanie za posledných dvanásť rokov.

Ale nikdy nevolila generálneho riaditeľa…

To je síce pravda, ale rozhodovala vo viacerých závažných situáciách, keď sa mohol prejaviť tlak z externého prostredia. A vždy hlasovala nestranne, v súlade s mandátom, ktorý jej dáva ešte stále platná legislatíva. Ani jeden z členov sa nikdy nesnažil presadzovať politický názor na odbornú vec. A sme zvolení za rôznych politických garnitúr.

Nie je naivné sa domnievať, že rada dokáže zvoliť za generálneho riaditeľa aj niekoho iného ako nominanta, na ktorom sa zhodne vládna koalícia?

Ak sa dohodneme, že verejné vypočutie, ktoré sa uskutočnilo pri poslednej volbe pod gesciou mediálneho parlamentného výboru, bolo odborné, objektívne, nestranné, keďže vo výberovej komisii sedel napríklad vtedajší riaditeľ Českej televízie, tak to nie je naivná predstava. Samozrejme, za splnenia podmienky, že do rady sa dostanú odborníci s osobnou integritou.

V súčasnej rade sedia odborníci?

Jednoznačne.

Súhlasíte s názorom premiéra Roberta Fica, že spravodajstvo je nevyvážené a RTVS bojuje proti vláde?

Je nenáležité z pozície predsedu odborného orgánu komentovať politikov, ale posledné aktivity RTVS, napríklad aj spomínané Slnko v sieti, tomu často nasvedčujú.

Svoj dlhodobo kritický postoj k spravodajstvu a publicistike rada vyjadrila prijatím niekoľkých uznesení, v ktorých zadefinovala svoju nespokojnosť predovšetkým s dramaturgiou viacerých, aj politických diskusných relácií, keď výber respondentov vykazoval jednoznačné znaky nevyváženosti.

Vždy to však zostalo len v deklaratívnej polohe, keďže súčasné znenie Zákona o RTVS dáva orgánu dohľadu slabé kompetencie.

Osobne ste kritizovali predovšetkým relácie Otvorené s Annou Vargovou na Rádiu Slovensko a Interview:24 na programovej službe RTVS:24…

Nekritizoval som však výkon moderátorov. Dal som si urobiť zoznam tém a pozvaných hostí za určité časové obdobie a ukázalo sa, že moje výhrady boli oprávnené. Stalo sa, že dva dni po sebe diskutovali na tú istú tému respondenti z rovnakého názorového spektra a poslucháč, respektíve divák nemohol dostať vyváženú, komplexnú informáciu. A paradoxne, vždy tento benefit mal pohľad, ktorý zastáva súčasná opozícia. A nebola to len moja kritika. Stotožnila sa s ňou celá rada.

V niektorých médiách odznela informácia, že ste mali problém, keď do relácie Interview:24 bola pozvaná odvolaná riaditeľka Bibiany. Nemáte pocit, že v tomto prípade ste prekročili kompetencie člena rady a zasahovali do nezávislej dramaturgie?

Pri formulovaní mojich výhrad voči vysielaniu si vždy dávam záležať, aby boli v súlade s kompetenciami, ktoré mi presne vymedzuje Zákon o RTVS. V tomto prípade môj problém vychádzal len z toho, že pani bývalá riaditeľka vystupovala v relácii, ktorej formát neumožňoval ponúknuť divákom aj názor druhej strany, čo sa vo verejnoprávnom vysielaní nesmie stať. Už dramaturgický zámer bol neprofesionálny. Ako člen rady som povinný na takéto pochybenia poukazovať.

V deň schválenia zákona o STR sa RTVS zahalila na protest do čierneho. V akých farbách vidíte osud verejnoprávneho vysielateľa po nadobudnutí účinnosti právnej normy?

Počkajme si na konečné znenie, ktoré schváli parlament v riadnom legislatívnom procese. A potom to posúďme v plnom farebnom spektre, nielen v tom dúhovom. Len samotná šedá má podľa filmových tvorcov 50 odtieňov. Ale najdôležitejší aj tak bude rešpekt politikov voči slobode médií, čo žiadny zákon nezabezpečí.

Myslíte si, že vládna garnitúra takýto rešpekt bude mať? Nezvíťazí túžba verejnoprávneho vysielateľa ovládať?

Prečo to zužujete na vládnu garnitúru? Hovorím o všetkých politikoch, ktorí sú zodpovední za to, ako vyzerá a bude vyzerať verejný priestor, nielen mediálny. A keď to zhodnotím posledných dvanásť rokov, môžem zodpovedne povedať, že najbrutálnejší a vlastne jediný útok na nezávislosť verejnoprávneho média bol za predchádzajúcej vlády.

Paradoxne, tento útok nešiel z najvyšších poschodí, ale od zopár nekompetentných poslancov z mediálneho výboru, ktorí využívali svoj poslanecký mandát na šikanovanie vtedajšieho generálneho riaditeľa RTVS, mojej osoby i celej rady.

A zabudli ste na zrušenie koncesionárskych poplatkov z večera do rána obyčajným politickým rozhodnutím bez akejkoľvek odbornej diskusie? Ja som to vtedy nazval politickým

obrodružstvom. A, žiaľ, nasledujúci vývoj mi dal za pravdu.

V kuloároch sa objavujú mená možných nástupcov Ľuboša Machaja na stoličke generálneho riaditeľa. Máte svojho favorita?

Bolo by z mojej strany neprofesionálne akokoľvek odpovedať na túto otázku.

Rozhovor s Igorom Gallom publikovala agentúra SITA a portál Webnoviny.