Peter Tóth: MAKÓ JE ODPORNÝ KAJÚCNIK, ALE…

Peter Tóth: MAKÓ JE ODPORNÝ KAJÚCNIK, ALE…

Peter Tóth: MAKÓ JE ODPORNÝ KAJÚCNIK, ALE… 620 330 Mr Hyde

Slovenským internetom lieta uznesenie vyšetrovateľa NAKA, odboru východ, majora JUDr. Róberta Pitoňáka, ktorým vzniesol obvinenie univerzálnemu kajúcnikovi Ľudovítovi Makóovi. Istá časť médií aj verejnosti tomu tlieska, čo je s ohľadom na neuveriteľné výhody až doteraz poskytované Makóovi pochopiteľné. Uznesenie majora Pitoňáka je však potrebné čítať pozorne, pretože z jeho znenia vyplývajú nové alarmujúce okolnosti.

Po prvé, z textu uznesenia je zrejmé, že v tone úplatkárskych káuz Ľudovíta Makóa vystupuje ako jeden z dôležitých svedkov – kto iný – Bernard Slobodník. Z uznesenia vyplýva, že takmer pri všetkých stíhaných skutkoch bol, o všetkom vedel, ale ničoho sa vraj nedopustil. Teda prinajmenšom si to myslí major Pitoňák, pretože na rozdiel od Makóa a ďalších obvinených, súdruha Slobodníka nestíha.

Po druhé, v uznesením bolo vznesené obvinenie aj ďalším trom osobám, medzi nimi sú ďalší univerzálni kajúcnici Peter Petrov a Matej Zeman. Z uznesenia zároveň vyplýva, že Petrov dával Makóovi úplatky, aby Kriminálny úrad Finančnej správy SR privrel oči nad jeho trestnou činnosťou a aby ovplyvnil v jeho prospech hlavné pojednávanie v trestnej kauze vedenej na Okresnom súde v Nitre. Pointa spočíva v tom, že priamy kontakt Petrova s Makóm zabezpečil – kto iný – súdruženko Slobodník.

Po tretie, z uznesenia je evidentné, že Slobodník skontaktoval kamaráta Petrova s kamarátom Makóom s vedomím, že druhý menovaný má prvému menovanému pomôcť vyhnúť sa trestnej zodpovednosti a že tieto služby môže poskytnúť len porušením zákona. Napriek tomu major Pitoňák nestíha aj Slobodníka napríklad za spoluúčasť na páchanej trestnej činnosti alebo za nadržovanie alebo za neoznámenie trestného činu a podobne.

Po štvrté, zdá sa, že kajúcnici Zeman a Petrov vcelku ochotne poskytujú súčinnosť majorovi Pitoňákovi pri usvedčovaní Makóa. Z toho možno vyvodiť predpoklad, aj keď nie definitívny záver, že Zeman a Petrov konajú v zhode so Slobodníkom proti Makóovi a prokurátor ich za to časom môže odmeniť nejakým šťavnatým benefitom, napríklad v podobe podmienečného zastavenia trestného stíhania alebo niečo podobné z arzenálu výroby kajúcnikov.

Po piate, niekto by mohol namietať, že prinajmenšom Petrov bol iniciátorom trestnej činnosti korupcie, a preto nemôže dostať žiadne úľavy. To je naozaj pravda, avšak pri pozornom čítaní uznesenia sa nedá nevšimnúť, že vyšetrovateľ si osvojil najmä Petrovovu verziu o tom, že Makó si v postavení šéfa KÚFS SR vymýšľal trestné prípady proti Petrovovi, aby z neho následne mohol ťahať úplatky Za takýchto okolností sa stôl otáča a návodcom alebo iniciátorom trestnej činnosti sa stáva Makó. Uvidíme, ako sa bude prípad vyvíjať ďalej.

Po šieste, niežeby bol dôvod ľutovať Makóa, ale aj on má právo na férové zaobchádzanie, teda na zákonný postup a spravodlivé posúdenie prípadnej trestnej zodpovednosti. Ak by sa mal stať obeťou úsilia za každú cenu zachrániť kajúcnikov-prominentov, ako sú Slobodník, Petrov a Zeman, išlo by o výsmech zákonnosti.

Po siedme, Makóa usvedčujú prevažne výpovede Petrova, Zemana a Slobodníka (aj niektorých iných svedkov, ale ich význam nie je taký veľký). Je vhodné zdôrazniť, že v zásade ide len o slová, nie o materiálne dôkazy, avšak také sa v korupčnej trestnej činnosti zadovažujú len zriedka. Vyšetrovateľ má aj nejaké fotky zo stretnutia Petrova s Makóom či jednu analytickú správu KÚFS SR, ale to ešte nedokazuje odovzdanie peňazí. Petrov, Zeman aj Slobodník majú enormnú motiváciu ťahať do močiarov kohokoľvek, kto môže byť považovaný za veľkú rybu, aby si zachránili vlastnú kožu. Aj preto je potrebné ich svedectvá brať s veľkou rezervou a neplesať len preto, lebo tentoraz ukázali prstom Makóa, rovnako odporného kajúcnika, ako sú oni sami.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk