Súd v Austrálii nariadil zamestnávateľovi odškodniť obeť očkovania

Súd v Austrálii nariadil zamestnávateľovi odškodniť obeť očkovania

Súd v Austrálii nariadil zamestnávateľovi odškodniť obeť očkovania 620 330 Doktor

V prelomovom rozhodnutí juhoaustrálsky súd uznal zodpovednosť zamestnávateľa za poškodenia súvisiace s očkovaním, keď sa očkovanie stalo požiadavkou na pracovnú pozíciu. Rozhodol, že ministerstvo ochrany detí (DCP) musí zaplatiť kompenzáciu a zdravotné náklady pracovníkovi s mládežou, ktorý dostal perikarditídu po preočkovaní proti Covid v rámci politiky očkovania na pracovisku.

V rozhodnutí z 15. januára 2024 súd zistil, že povolanie Daniela Shepherda bolo „podstatnou spolupríčinou“ jeho poškodenia, ktoré mu odvtedy neumožnilo vykonávať svoje pracovné povinnosti, uvádza Dystopian Down Under .

Shepherd dostal Covid booster vo februári 2022, čo bola podmienka jeho pokračujúceho zamestnania v DCP. DCP uznal, že Shepherdova perikarditída bola spôsobená posilňovacou vakcináciou, ale poprel zodpovednosť za zranenie s argumentom, že to nebolo spôsobené Shepherdovým zamestnaním, ale skôr zákonným nariadením verejného zdravia vydaným vládou štátu (PHO). Zákon z roku 2004 (EMA).

Súd však zamietol argument DCP a rozhodol, že Shepherd má nárok na odškodnenie, pretože poškodenie bolo spôsobené štátom v súvislosti snariadeným očkovaním a jeho zamestnaním.

Je to dobré rozhodnutie ,“ hovorí právnik pre ľudské práva Peter Fam z právnickej firmy Maat’s Method v Sydney, čím sa vytvoril dôležitý precedens pre zodpovednosť zamestnávateľov za poškodenia vyplývajúce z požiadaviek na očkovanie na pracovisku.

„Najdôležitejším aspektom tohto prípadu je podľa mňa to, že súd uznal priamu zodpovednosť zamestnávateľa napriek tomu, ze existovalo všeobecné nariadenie o povinnom očkovaní“ povedal právnik zo Sydney Peter Fam z Maat’s Method.

Mnoho austrálskych zamestnávateľov sa snažilo odvrátiť zodpovednosť za poškodenia, ktoré utrpeli zamestnanci v rámci požiadaviek na očkovanie proti Covid, na základe toho, že jednoducho postupovali podľa vládnych nariadení.

Podľa zákona o kompenzáciách pracovníkov je však pracovisko zodpovedné, ak je zamestnanie „podstatnou príčinou úrazu“, bez ohľadu na to, či prispeli aj iné faktory, vysvetľuje Fam.

Hoci PHO vyžaduje, aby bol zamestnanec očkovaný v rámci pracovného pomeru, „ súd konštatoval, že poskodenie, ktoré utrpel v dôsledku povinnosti očkovania, dostatočne súviselo s jeho prácou a zamestnaním, aby bolo možné odškodniť zamestnanca “.

Masívny nárast závažných vedľajších účinkov od začiatku očkovania

Dystopian Down Under tiež informuje o správe o bezpečnosti vakcíny pre rok 2021, ktorú nakoniec zverejnila vláda Západnej Austrálie (WA). Ako je dobre známe, v Austrálii sa uplatňovala extrémna pandemická politika. Spomíname si, čo sa dialo okolo tenisovej hviezdy Novaka Djokoviča.

Čo je jedinečné na údajoch z dohľadu nad bezpečnosťou vakcín WA 2021, je skutočnosť, že účinky vakcíny sa dajú ľahko rozlíšiť od účinkov infekcie Covid. V roku 2021 nebol vo WA takmer žiadny Covid kvôli extrémnej nulovej politike Covid. Naproti tomu v roku 2021 boli obyvateľom podané takmer štyri milióny dávok vakcíny Covid.

Spustenie očkovania proti Covid sa začalo v Západnej Austrálii 22. februára 2021. Grafika presne ukazuje, kedy to začalo.

V roku 2021 boli pri vakcínach Covid hlásené postvakcinačné nežiaduce udalosti (AEFI) v miere takmer 24-násobku (na 100 000 dávok) nežiaducich udalostí po očkovaní, ako pre všetky ostatné vakcíny dohromady. Správa nazýva tento jav „exponenciálnym nárastom“.

Údaje sú typické pre to, čo sa tu stalo, ale v tejto krajine sú utajované.

Zdroj: https://tkp.at/2024/01/31/gericht-in-australien-verurteilt-arbeitgeber-zur-entschaedigung-von-impfopfer/

  • za tento podvodný covid a všetko čo sa okolo toho dialo, bolo genocídne s úmyslom vyhladiť ľudstvo. Samotná Uršula Lajnová – pr. menom Sobno táto,zrúda, lezba a pedofilka zo zvratenym myslením debila a Kreténa v jednej osobe, nesmie nijako újisť trestu-a ani neujde. jej LGBTIQ, bude vyhladené z povrchu zemského, tak ako to tieto zrúdne hovädá robili ľudstvu. Zaràžama ako môže akýkoľvek predstaviteľ štátu či jeho parlamentu, vôbec jednať s takouto lezbickou, zrúdnou, kreatúrou. Ak nik nevidí aké požiadavky ma tento zvrateny EU parlament a EU komisia, Ako sa vôbec môže niekto nad tým čo i len zamyslieť, že by nejakú ich debilitu vôbec aplikoval, vo svojej krajine. Potom úroveň takého politika, nie je vyššia a zrúdnejšia ako samotnej Uršuli lajnovej a jej LGBTIQ