Peter Tóth: ČURILLOVCI, ZÁLESKÁ, KLIMENT & CO.

Peter Tóth: ČURILLOVCI, ZÁLESKÁ, KLIMENT & CO.

Peter Tóth: ČURILLOVCI, ZÁLESKÁ, KLIMENT & CO. 620 330 Mr Hyde

Jeden deň sa dozvieme, že čurillovcov dva roky stíhal zaujatý vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby MV SR, a preto sú všetky procesné úkony v ich trestnej veci nezákonné a neplatné. Na druhý deň sa dozvieme, že o zaujatosti zaujatého vyšetrovateľa rozhodol zaujatý nadriadený, a preto je rozhodnutie o zaujatosti vyšetrovateľa nezákonné a neplatné.

Niekoľko týždňov počúvame, že spolubývajúca istej Mirky z Bratislavy, inak aj sudkyňa Špecializovaného trestného súdu SR slečna Pamela Záleská si vypýtala a nezaplatila drahé značkové inteligentné hodinky a ešte drahší značkový notebook od svojho podriadeného, inak syna bývalého policajného prezidenta a súčasného štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pavla Gašpara. Menovaný v postavení advokáta z uvedených dôvodov namietal zaujatosť slečny Záleskej v trestnej veci jeho klienta. Najvyšší súd SR tento rébus vyriešil tak, že

(i) hodinky boli dar;

(ii) o počítači síce bola reč, ale nebol nikdy dodaný a navyše sa o ňom medzi pánom Gašparom mladším a slečnou Záleskou diskutovalo až vtedy, keď menovaná pôsobila na ŠTS, teda už nebola jeho nadriadenou;

(iii) mladý pán Gašpar chcel slečnu Záleskú diskreditovať, čím by sa podľa súdu mala zaoberať Slovenská advokátska komora.

Nuž a o tejto veci rozhodol senát Najvyššieho súdu SR Jura Klimenta. Toho Jura, čo je pečený-varený s Mirkou z Bratislavy, ktorej poskytol pre nočník N tony verejných rozhovorov a pod stolom haldy neverejných informácií.

Baba, teraz raď!

Kto to na inšpekcii posral viac? A posrali to naozaj všetci, čo sú označení za vinníkov tohto chaosu? Otvorene hovorím, že netuším.

Naozaj chcel Pavol Gapšar zdiskreditovať Pamelu Záleskú? Alebo si slečna od mladého pána pýtala vecné plnenia a on nepožadoval platenie, aby sa o ňom priaznivo vyjadrila v posudku, ktorý mal ovplyvniť jeho ďalší kariérny postup? A naozaj Ďuro z Najvyššieho súdu SR konal (spolu s ďalšími členmi senátu) nestranne a zákonne? Alebo privrel očko, presvedčil aj zvyšných členov senátu (v tom je naozaj macher, rád sa tým chváli) a konal nezákonne, aby ulahodil kamoške na telefón Mirke z Bratislavy? Otvorene hovorím, že netuším.

V tomto chaose sa nedá vyznať už len preto, lebo verejne prezentované informácie sú jednotlivými aktérmi spravidla a takmer vždy (česť výnimkám) podávané tendenčným spôsobom vynechávajúc alebo pridávajúc akcenty vyhovujúce nejakej skrytej agende.

S istotou viem len toľko, že slovenská spoločnosť aj štátne orgány sú v stave (aj na naše pomery) neobvyklého chaosu, spôsobeného okrem iného aj šialenou politizáciou, polarizáciou a ideologickou tvrdohlavosťou mnohých zúčastnených aktérov. Čím radikálnejší aktér, o to viac priestoru dostane na jednej alebo druhej strane mediálnej barikády.

Chaosu, polarizácie a neústupného ideologického súperenia sa v dohľadnom čase nedočkáme, a preto bude tento neutešený stav trvať poriadne dlho. K tomu je potrebné pripočítať viaceré externé vplyvy, ako sú vojna na Ukrajine, napätie na srbsko-kosovskej hranici, úsilie časti bruselských elít o krkolomné rozširovanie EÚ, konflikt v Gaze a tak ďalej a tak podobne. Aj tieto problémy a témy extrémne polarizujú slovenskú spoločnosť.

Slovom najmenej do konca aktuálneho volebného cyklu máme postarané o pokračovanie chaosu a pripravme sa aj na to, že relatívneho pokoja sa pred rokom 2030 asi nedočkáme.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk