Pokuty za slobodný pohyb alebo ako si niektorí „ochranári“ privlastňujú našu prírodu

Pokuty za slobodný pohyb alebo ako si niektorí „ochranári“ privlastňujú našu prírodu

Pokuty za slobodný pohyb alebo ako si niektorí „ochranári“ privlastňujú našu prírodu 620 330 Mr Hyde

Téma, ktorá mnohých z nás trápi už veľmi dlho, a postupne stále viac a viac. Ochranárske spolky a inštitúcie sa pod zámienkou ochrany prírody snažia čoraz viac limitovať ľudské aktivity v nej a všíma si to stále viac ľudí. Na konkrétnom príklade z jedného konkrétneho výletu sa pokúsim ilustrovať nezmyselnosť a absurdnosť niektorých opatrení zameraných na ochranu prírody. Pretože už naozaj stačilo, pre ľudí je úplne prirodzené túžiť tráviť čas v prírode a pokiaľ ju nemáme v úmysle poškodzovať či znečisťovať, štátne inštitúcie by nám v tom nemali brániť.

Video bolo natočené bez prípravy.