privlastnenie prírody

Pokuty za slobodný pohyb alebo ako si niektorí „ochranári“ privlastňujú našu prírodu

Pokuty za slobodný pohyb alebo ako si niektorí „ochranári“ privlastňujú našu prírodu 620 330 Mr Hyde

Téma, ktorá mnohých z nás trápi už veľmi dlho, a postupne stále viac a viac. Ochranárske spolky a inštitúcie sa…