Martina Simkovičova k jej nominácii

Martina Simkovičova k jej nominácii

Martina Simkovičova k jej nominácii 620 330 Mr Hyde

Vážená slovenská spoločnosť, dovoľte mi, vyjadriť sa k mojej nominácii na post ministerky kultúry v budúcej vláde Slovenskej republiky.

Po riadnych demokratických voľbách som dostala silnú dôveru od občanov Slovenska na kandidátnej listine Slovenskej Národnej Strany.

V zmysle koaličnej dohody je strane SNS pridelená gescia pre ministerstvo kultúry.

Strana SNS po dôkladnom zvážení súvislostí navrhla moju nomináciu na post ministerky kultúry v budúcej vláde Slovenskej Republiky.

Nomináciu som prijala s plnou vážnosťou.

Ako bývalá moderátorka disponujem širokým všeobecným informačným rozhľadom.

Ako bývalá členka národnej rady SR disponujem reálnymi politickými skúsenosťami.

Môžem o sebe s určitosťou povedať že som charakterovo konzistentná.

V čase silnej informačnej cenzúry som prijala prácu v súkromnej televízii s úmyslom objektívne vyvážiť informačnú nevyrovnanosť. Akúkoľvek spojitosť s nálepkou dezinformátora z hĺbky duše odmietam. Prepáčte mi ale vnímam to ako hlboké nedorozumenie.

Disponujem riadnym vysokoškolským vzdelaním kde som obhájila akademický titul Doktor liečebnej pedagogiky na UK v Bratislave. V mojej rigoróznej práci som sa venovala vplyvu médii na psychiku detí.

Som zodpovedná matka troch detí.

Som žena.

Plne si uvedomujem vážnosť a zodpovednosť plynúcu z nominácie ktorú som prijala.

V tejto chvíli verím že v prípade prijatia mojej nominácie bude ministerstvo kultúry riadna, vážená a rešpektujúca inštitúcia.

Verím, že slovenská spoločnosť sa vie zhodnúť na tom, že sa nechceme medzi sebou hádať.

Som presvedčená, že hádky pramenia z nedorozumenia a z nerešpektovania.

Som pripravená diskutovať a konať tak, aby dochádzalo k vzájomnému pochopeniu a rešpektu.

Považujem to za základný stavebný kameň kultúry spoločnosti.

Ak by sme nateraz dokázali odhodiť predsudky za hlavu a nechali ma naplno pracovať, rada budem čeliť objektívnej konštruktívnej kritike mojej práce v budúcnosti.

V prípade prijatia mojej nominácie budem svoju prácu vykonávať čestne, zodpovedne a riadne tak, aby som nesklamala dôveru voličov, ktorí ma delegovali na ich zastupovanie a verím, že presvedčím mojich oponentov o mojich kvalitách a získam ich dôveru pre inštitúciu ministerstva kultúry. Mojou prvou a dôležitou úlohou bude urobiť právny audit. O všetkom dôležitom budem informovať verejnosť.

s úctou
Martina Šimkovičová
demokraticky volený zástupca občanov Slovenskej Republiky