Ivan Štubňa: Prečo sú „progresívci“ pre mňa nestráviteľní

Ivan Štubňa: Prečo sú „progresívci“ pre mňa nestráviteľní

Ivan Štubňa: Prečo sú „progresívci“ pre mňa nestráviteľní 620 330 Doktor

Liberálno progresívny pokrstený katolík Šimečka  – sa prepadol do politickej žumpy

Pred pár dňami som si v Rádiu  Expres vypočul rozhovor Braňa Závodského (BZ)  a Michala Šimečku (MŠ). BZ sa na rozhovor profesionálne pripravil, zatiaľ čo MŠ sa nepripravil. BZ mu kládol konkrétne otázky. MŠ nevedel na otázky reagovať, odbiehal od odpovede iným smerom a kamufloval svoju odpoveď obsahom, ktorý nesúvisel s otázkou. Jednoducho unikal. BZ však považujem za skúseného moderátora. Nenechal sa nachytať touto taktikou MŠ a snažil sa „dolovať“ z neho odpoveď k meritu veci. V mnohých prípadoch zbytočne.

Neviem ako vyzeral neotesanec MŠ  pri rozhovore v rádiu, ale jeho hlas bol zúfalý, hľadajúci záchranu zo šlamastiky nevedomosti. Jeho slovník sa v mnohom podobal na slovník americkej guvernérky štátu Slovensko Čaputovej. Liberálno – progresivistická klika je naučená vo verejnom prejave používať pozitívne výrazy, ale bez obsahu, v mnohých prípadoch bez konkrétností tak, aby vzbudila dojem múdrosti a vedomostí. Žiaľ nič z toho nebolo v rozhovore u MŠ prítomné.

Okrem toho neviem či MŠ sa otrocky učí predvolebné texty naspamäť a doslova. Pretože jeho odpovede na otázky BZ boli viac ako podobné s odpoveďami z 20. septembra v SME-čku. Otázky boli pritom iné. Keby nebolo pred voľbami, tak sa nad neschopnosťou MŠ zasmejem. Ale pri predstave, že by nám takto Sorosom vycvičený liberál mal vládnuť, s takým obsahom ako ho prezentuje, tak mi je skôr na zvracanie.

BZ mu položil otázku v tom zmysle ako môžu liberáli spolupracovať s KDH, keďže ich politika je odlišná. Pokrstený katolík MŠ začal tvrdiť, že majú spoločné hodnoty a i agendu. Ešte šťastie, že nepovedal, že KDH má v agende program  genderu, teplej komunity, ich manželstvá, zmeny pohlavia a pod. KDH stojí na pevnom mravnostnom základe funkčnej rodiny podľa Ústavy SR, kým liberáli MŠ majú v programe obsahy v rozpore s Ústavou SR. Z toho dôvodu prvé čo strana PS po voľbách urobí, ak by nedajbože vyhrala voľby, bude chcieť zmeniť Ústavu SR. Čiže legalizovať svoje zločinné protispoločenské konanie.

BZ mu položil otázku s kým si vie predstaviť, že zloží vládu, keby PS vyhralo voľby. MŠ okrem iných vylúčil SMER-SD a vraj fašistov. Že vylúčil spoluprácu so Smerom sa nečudujem. Otázka je, koho považuje za fašistov. Republiku a ĽSNS? Na tomto mieste chcem povedať, že som tvrdo proti všetkým formám fašizmu, extrémizmu a potláčaniu ľudských práv.

Porovnajme čo hovorí napr. ĽSNS:

a/ Sú za vystúpenie z NATO
b/ Sú za zoštátnenie strategických podnikov
c/ Sú za ochranu SR pred LGBTI a gender ideológiou
d/ Sú proti prítomnosti amerických vojakov na Slovensku
e/ Sú za ochranu štátnych hraníc pred migrantmi

A čo hovorí liberálna strana PS:

a/ Podporujú členstvo v NATO
b/ nesúhlasia so zoštátnením strategických podnikov
c/ LGBTI a gender ideológia sú jedným z hlavných bodov ich programu
d/ Súhlasia s prítomnosťou amerických vojakov na Slovensku
e/ Obhajujú prítomnosť migrantov na Slovensku

Fakt je že:

a/ NATO je zločinecká organizácia riadená USA;
b/ Privatizácia strategických podnikov a ich odovzdanie do cudzích rúk bola agendou pravicovej Dzurindovej vlády. Mnohé štáty Západu si svoje strategické podniky ponechávajú vo vlastníctve. Napr. Francúzsko;
c/ Presadzovanie tejto ideológie je útokom na štátnosť SR a jeho suverenitu;
d/ Dlhodobá prítomnosť amerických vojakov, ale i iných vojakov na území SR je v rozpore so záujmami SR. Podpis tzv. Obrannej dohody (DCA) s USA je zapredaním vlasti v súvise s ohrozením jej suverenity. Je to okupačná dohoda;
e/ Neriadená migrácia ohrozuje vitálne záujmy SR. Ide predovšetkým o ekonomických migrantov, ktorí utekajú z krajín zdevastovaných predovšetkým americkou politikou;

Na základe týchto stanovísk je tu podozrenie, že liberálno-progresívna strana PS je prinajmenej fanúšikom fašizmu. Svedčia o tom aj vyjadrenia MŠ o jeho podpore vojny na Ukrajine. Podpora vojny na Ukrajine je výrazom amerického neonacizmu v praxi a ich pomáhačov vrátane PS. Už keď aj OĽANO vo svojich novinách uviedlo, že nepodporí nasledujúce návrhy PS, tak to svedčí o tom, že PS treba vylúčiť z politickej súťaže na základe ohrozenia štátnosti a suverenity SR, ohrozenia zdravia občanov SR, ohrozenia rodiny a jej zdravého vývoja a za snahu o rozklad spoločnosti. Citujem:

„Bezplatné kondómy deťom od16 rokov, bezplatná antikoncepcia deťom od 16 rokov,  bezplatné potraty pre dievčatá bez rozdielu veku, šírenie LGBTI+ propagandy na školách, zavedenie manželstiev homosexuálov a transsexuálov, zmena pohlavia mladistvých, zmena pohlavia na požiadanie bez vyšetrenia, zavedenie adopcií detí homosexuálmi a transsexuálmi, preplácanie umelých oplodnení lesbických párov.“

K problematike legalizácie drog sa MŠ vyjadril asi v tom zmysle, že treba v malom množstve dovoliť užívanie a výrobu drog. Asi preto, že vo svojom liberálnom prostredí má členov, ktorí drogy berú. Treba si uvedomiť, že akékoľvek drogy sú návykové a ich užívanie je základom rozkladu spoločnosti. PS presadzuje túto politiku po vzore USA a robí to úmyselne, pretože nadrogovaný národ sa lepšie politikmi manipuluje a ovláda.

Ostatné časti odpovedí o ekonomickom vývoji SR, o jej budúcnosti nekomentujem. Boli len habkaním tohto liberála pre neho na „neznámej pôde“. M.Š Eštok odkrýva finančné manipulácie členov a bývalých predsedov Trubana a Štefunka tu:

https://www.hlavnespravy.sk/estok-odkryva-praktiky-ludi-dolezitych-v-ps/3267474

A prečo odstúpila z postu predsedníčky PS Irena Bihariová? Viete si predstaviť, že by šla do osád rozširovať teoreticky i prakticky agendu o LGBTI+ komunite? S vysokou pravdepodobnosťou by ju živočíšni Rómovia vyhnali z osady. Pritom i ona sama je vnútorne v nesúlade s agendou LGBTI.

To, čo sa však často objavuje vo vyjadreniach predstaviteľov PS je čistá obhajoba ich zvrátenej politiky a onálepkovanie akéhokoľvek subjektu, ktorí si s nimi dovolí nesúhlasiť ako extrémistov, fašistov, zločincov a čo ja viem čím ešte. Snažia sa násilím vnútiť občanom Slovenska, že iba ich názory a ciele sú správne. Je to jasný znak diktátorskej politiky sluhov riadených zo Západu. Neštítia sa zo seba robiť obeť. Údajne zaznamenali hackerský útok na ich stránku. Je to jasná manipulácia urobiť zo seba obeť a podnietiť voličov k tomu, aby túto údajnú obeť, vlastnoručne vyfabrikovanú volili. V civilizovanej spoločnosti sa to nazýva  podvod.
Viac na:
https://zemavek.sk/tragedia-slovenska-vlada-progresivneho-slovenska/
https://zemavek.sk/progresivne-slovensko-nevolim-preto-lebo-slovensko-milujem/
https://blog.hlavnespravy.sk/32864/kryptobillboardy-progresivneho-slovenska-vystrely-do-vlastneho-kolena-sorosovho-kindermanazmentu/

Z mesta SNP Ivan Štubňa


Dodatok Mariána Moravčíka:

Je zbytočné robiť apely na človeka – konzumenta odkojeného na komerčných reklamách a správ z médií hlavného prúdu.
No našim premýšľajúcim čitateľom pripomeniem jednu vec z nedávnej histórie. Hlavným dôvodom, prečo väčšina verejnosti podporila prevrat v roku 1989 nebola nesloboda a nejaký neznesiteľný útlak. Všetci, kto si tie časy pamätáme, pociťujeme súčasného „veľkého brata“ ako podstatne nepríjemnejší jav. Hlavným dôvodom však bol pocit, že sme mali nižšiu životnú úroveň, než Európania na západ od Devínskej brány. Práve Rakúsko, ktoré k nám bolo najbližšie, bolo takým porovnávacím etalónom.
Lenže Rakúsko bolo desaťročia neutrálne, neagresívne a aj smerom dovnútra spoločnosti budovalo kultúru sociálneho zmieru – „Socialpartnerschaft“.

Súčasní progresívci, nech by mali akokoľvek pekne marketingovo zabalené proklamácie, cielene v spoločnosti vytvárajú atmosféru konfrontácie a nebojím sa napísať aj „triedneho boja“. Triedny boj tu máme späť a dnes ho k nám prinášajú práve liberáli a progresívci.
Je paradoxné, že na jazyku majú rusofóbnu rétoriku, ale tým, ako rozdeľujú spoločnosť na navzájom sa nenávidiace vrstvy, približujú Slovensko k modelu spoločnosti, aká bola tradične v Rusku pred veľkými revolúciami 20. storočia.

Zdroj: https://belobog.sk/ivan-stubna-preco-su-progresivci-pre-mna-nestravitelni/