Bernhard Heinzlmaier

Umenie odpaľovať sa a prenasledovať ľudí – pohľad od susedov

Umenie odpaľovať sa a prenasledovať ľudí – pohľad od susedov 620 330 Doktor

Bernhard Heinzlmaier: Umenie odpaľovať sa a prenasledovať ľudí. Niet pochýb o tom, že Európa je na ceste k bludnej kultúre,…

Generácia Z a svet – pohľad od susedov

Generácia Z a svet – pohľad od susedov 620 330 Doktor

Infantilní otroci tohto sveta, spojte sa pod červenou vlajkou Istý psychológ nedávno odporučil mojej zamestnankyni, aby sa pri nábore zamestnancov…