Šialené: Astra Zeneca nahrala klinické dáta “vakcín”

Šialené: Astra Zeneca nahrala klinické dáta “vakcín”

Šialené: Astra Zeneca nahrala klinické dáta “vakcín” 620 330 Mr Hyde

Na to, aby mohla Astra Zeneca stiahnuť látku s názvom vektorová vakcína ChAdOx1, musela v tichosti nahrať dáta o klinických testoch.

Tento článok som sľubil administrátorovi Hoaxy a podvody. Snáď ho prečíta. A vy, ktorý veríte slovnému spojeniu “dezinformačný pandemický naratív”, žasnite s ním. On/ona sa môže pritom aj hanbiť.

Zdroj, kde dáta nájdete (aby ste prípadne našli aj niečo iné): https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-005226-28/results

Čo sme sa dozvedeli?

  1. Fáza 3 klinického testovania sa skončila 21.3.2023 (čítate dobre, naši učitelia sa zúčastnili podávania látky POČAS klinickej fázy 3 experimentu bez vedomosti o tejto skutočnosti). Pokusné ľudské bytosti boli z Peru, Čile a SŠA.
  2. Placebo rameno dvojito zaslepenej štúdie predstavovalo cca 33 percent (soľný roztok).
  3. Vážne nežiaduce účinky, ktoré ohrozili život, vyžadovali hospitalizáciu, resp. spôsobili trvalé poškodenie zdravia tvoria takmer 3 percentá prípadov zo skupiny, ktorá dostala “ostrú” dávku.
  4. Väčšie percento vakcinovaných dostalo kovid, ako nevakcinovaných. Kovid bol pritom v klinických testoch už v roku 2020 zaradený medzi “nezávažnú udalosť”. Čo znie pomerne vtipne, keďže všetky opatrenia sa nariaďovali, aby sme sa vyhli ťažkej chorobe…
  5. Celých 22 percent účastníkov klinického skúšania muselo navštíviť lekára mimo plánovaných úkonov (napríklad pohotovosť).
  6. Pri týchto číslach by pri normálnom testovaní v riadnom neskrátenom časovom horizonte muselo dôjsť k zastaveniu klinického testovania a ak by tieto dáta boli k dispozícii povoľovaciemu orgánu k dispozícii v čase povoľovania, z dát je zrejmé (pri údajoch o ARR a RRR), že pozitíva za žiadnych okolností neprevažujú nad negatívami. Výsledky testov sú katastrofálne. Ale približne kopírujú realitu. To čo vidíme v reáli, na neurológiách, onkológiách, športoviskách.
  7. Dáta o ochrane pred reinfekciou, ťažkým priebehom a hospitalizáciou sú pri počte testovaných subjektov na úrovni štatistickej chyby.

A ešte pár obrázkov a GP môže začať stíhať. Prvý dopyt by mal ísť na Ministerstvo zdravotníctva SR, ŠÚKL, za členmi Ústredného krízového štábu. Tieto dáta im totiž mali byť známe už v roku 2020 (podľa aktuálnych dokumentov). A ak neboli, nech ukážu prstom. A to sme ešte len pri Astre. Ďalší budú nasledovať.

Vravíte si, čože je to 3 percentá? No na pomerne dobré slovenské pomery by to mohlo pokojne byť napríklad takých 75.000 mŕtvych a trvalo poškodených ľudí počas 2 rokov od vakcinácie (za predpokladu, že iné “vakcíny” mali podobné parametre). A to už majú v SŠA potvrdených vo VAERS 42 prípadov priónových ochorení v priamej spojitosti s “vakcináciou” a čakáme na počty iných nežiaducich účinkov, kde to bude s preukazovaním spojitosti zložitejšie, často nemožné. Je to na trestné stíhanie málo, páni prokurátori?

Pár obrázkov z daného linku (keby niekto chcel niečo dodatočne upraviť).

Zdroj: https://akw.sk/sialene-astra-zeneca-nahrala-klinicke-data-vakcin/