Peter Tóth: POLITIKA PO HANDLOVEJ: SNY O ZMIERENÍ A REALITA

Peter Tóth: POLITIKA PO HANDLOVEJ: SNY O ZMIERENÍ A REALITA

Peter Tóth: POLITIKA PO HANDLOVEJ: SNY O ZMIERENÍ A REALITA 620 330 Mr Hyde

Včera sa pomerne veľa a kvetnato hovorilo o potrebe upokojenia a zmierenia. Niežeby pokoj a zmier neboli potrebné a niežeby bola iniciatíva dosluhujúcej a nastupujúcej hlavy štátu márna, ale každý projekt, ak má mať zmysel, musí byť aj vyjadrený konkrétnymi činmi.

Je fajn, že parlamentné strany sa stretnú na pôde paláca a povedia si, že to, čo sa odohralo v Handlovej, sa nemalo stať. Tiež je dobré, ak sa dohodnú na zmiernení rétoriky, na menšom počte osobných útokov a invektív a prenesú slovnú konfrontáciu z emocionálnej do vecnej roviny. Dokonca by bolo skvelé, ak by takáto dohoda nejaký ten mesiac vydržala. Lenže aj to by bolo málo.
Pod zmierením a upokojením si nemôžeme predstavovať, že politické strany sa zrieknu svojich programov, predstáv a záujmov. Nemôžeme očakávať, že opozícia už nebude nesúhlasiť s koalíciou a naopak a že opozícia nebude kritizovať koalíciu a naopak. Bol by to len iný, ale rovnako nezdravý extrém, aký ovládal slovenskú politiku do Handlovej.

Nejde o to, aby politické tábory so sebou navzájom za každú cenu súhlasili, ale o to, akým spôsobom a akými komunikačnými formami budú v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch vyjadrovať nesúhlas. Najmenej pätnásť rokov sa na Slovensku politický nesúhlas vyjadroval obzvlášť primitívnymi a brutálnymi formami komunikácie. Všetci vieme, o čom a kom je reč, ale neukazujme teraz prstom.

Čo by sa teda malo stať, aby sa to aspoň čiastočne zmenilo?

Úprimne sa priznám, že neviem presne, mám o tom len nejasnú predstavu. Podľa mojej mienky by bolo vhodné, ak by politické strany koalície a opozície v každom volebnom období, nielen v súčasnom, dokázali viesť pravidelné konzultácie. Bez kamier, bez oznamovania výsledkov a teda aj bez predháňania sa v médiách, kto podá prvý interpretáciu rozhovorov. Koalícia aj opozícia by mali mať ambíciu konzultovať s druhou stranou názory na pripravovanú a preberanú legislatívnu v parlamente. Nie preto, aby si nevyhnutne osvojili názor druhej strany, ale aby pochopili motiváciu oponenta.

Viem si predstaviť, že ak by na Slovensku vládli trochu normálnejšie pomery, koalícia a opozícia mohli viesť konzultácie o novelách trestných kódexov. Verím, že po nich by vyzerala verejná diskusia aj parlamentná rozprava trochu inak. To znamená vecnejšie.

Viem si predstaviť, že koalícia a opozícia by mohli viesť konzultácie o reforme RTVS. Všetci, aj opozícia, vedia, že verejnoprávne médiá stoja za prd. A všetci vedia, že keď sa dostanú k moci, tak sa pokúsia takou alebo onakou formou RTVS, či ako sa to nám najnovšie volať, zmocniť. Koalícia aj opozícia by mohli mať záujem hľadať riešenie, s ktorým by mohli byť spokojní všetci alebo by s ním aspoň dokázali žiť. V Európe existuje množstvo modelov, nemusíme nanovo vymýšľať koleso.

Viem si predstaviť, že koalícia s opozíciou by mohli na odbornej úrovni diskutovať o bezpečnostnej situácii v Európe o postavení Slovenska v neosobných siločiarach geopolitiky a o tom, ako v tomto komplexnom, neľahkom a aj nebezpečnom prostredí navigovať našu malú loďku s obrovskou dierou v podpalubí.

Zrejme nemá zmysel pokračovať vo vymenovávaní tém hodných diskusie, pretože ich je neúrekom. Skôr sa pokúsim zvýrazniť, že zámerne používam slovo konzultácie, nie rokovania. Cieľom rokovaní je väčšinou dosiahnutie nejakej záväznej dohody. Koalícia a opozícia by v určitých otázkach mohli dosiahnuť dohody, ale nebuďme priveľmi ambiciózni, žijeme na Slovensku. Konzultácie sú menej záväzné a ich podstatou je vysvetľovanie si stanovísk, pozícií a východísk.

A práve vysvetľovanie je najdôležitejšie, pretože v tomto procese sa veľmi často ukáže, že s druhou stranou síce zásadne nesúhlasíme, ale zároveň pochopíme, že nemá zlé úmysly. Len má iný názor, pretože v rozhodovaní sa ohľadom určitého problému vidí iné priority ako my.

Výsledkom konzultácií spravidla nebudú súhlas a dohoda, avšak môžeme sa nimi dopracovať k inej kvalite verejnej diskusie a odtiaľ aj k pokojnejšej spoločenskej atmosfére. Otázne je, či na to máme a či sme toho schopní. Odpoveď sa dozvieme čoskoro.

P. S.: Nikomu nechcem dávať nevyžiadané rady. Napriek tomu sa podelím ešte o jednu myšlienku. Čím menej budú vedieť o prípadných konzultáciách médiá, tým väčší budú mať osoh a zmysel.

Zdroj: FB Profil Datel.sk