Peter Tóth: SME(TISKO): KEĎ SPROSTOSŤ ZAKVITNE

Peter Tóth: SME(TISKO): KEĎ SPROSTOSŤ ZAKVITNE

Peter Tóth: SME(TISKO): KEĎ SPROSTOSŤ ZAKVITNE 620 330 Mr Hyde

Existuje taká hlúpa tetka. Píše do smetiska. A volá sa Nataša Holinová. Nie občas, ale vždy publikuje neobyčajné kraviny. V nedeľu však prekonala samú seba. Preholinovala Holinovú a to je už čo povedať. Latku vlastnej sprostosti posunula do úplne novej kategórie: z kravín sa presunula do sféry šírenia facín.

Tetka Nataša horekuje, že politici vládnej koalície odmietajú chodiť do diskusných relácií Markízy. Vraj sú „služobníkmi občanov“ a neprijímaním pozvaní do diskusných relácií súkromných televízii vlastne „odmietajú chodiť do práce“.

Nuž, teta Nataška, vy ste sprostejšia, ako sme sa všetci odvažovali odhadovať. Pozrime sa teda na vašu anamnézu z bližšia.

V prvom rade je potrebné povedať, že či za vlády Roberta Fica alebo Ľudovíta Ódora, Eduarda Hegera a šialenca z Trnavy fungovali a fungujú tlačové oddelenia ústredných orgánov štátnej správy. Poskytujú informácie o činnosti úradov prinajmenšom tlačovým agentúram a touto cestou sú informovaní aj občania. Zo zákonného hľadiska si teda vláda plnila aj plní všetky povinnosti z hľadiska informovania verejnosti.

V druhom rade tete Nataši uniká okolnosť, že televízia Markíza je vlastnená súkromnou obchodnou spoločnosťou. Žiaden predstaviteľ verejnej moci v Slovenskej republike nemá zákonnú povinnosť prijímať pozvania na akékoľvek podujatia súkromných obchodných spoločností. Ani do diskusných relácií nie.

Aj ministri a poslanci majú pracovný čas. Nepochybne je na nich možné klásť vyššie nároky ako na bežných zamestnancov, ale aj ich pracovný čas má nejaké ohraničenie. Do ich pracovnej náplne, najmä ak ide o ministrov, spadá aj informovanie verejnosti. Na to majú hovorcov, tlačové oddelenia, prípadne tlačové konferencie. Ak popletená Nataša porovnáva neúčasť v diskusiách s odmietaním chodiť do práce, buď fajčí či iným spôsobom konzumuje smiešne substancie, alebo je namieste robiť si vážne obavy o jej schopnosti vnímať a posudzovať materiálnu realitu.

Od žiadneho politika ani ústavného činiteľa nie je možné vyžadovať, aby sa zúčastňoval diskusií v súkromných médiách. Ak pozvanie príjmu, je to len prejavom ich dobrej vôle. Alebo správne vykalkulovaného rizika možných prínosov a strát z pohľadu získania politických bodov.

Predstavitelia súčasnej vládnej koalície majú viacero politických aj vecných dôvodov na to, aby neprijímali pozvania súkromných televízií. Ak sa moderátori televízií správajú ako aktivisti progresívnych politických síl, nechuť zúčastňovať sa podujatí tohto druhu je nielen pochopiteľná, ale aj oprávnená. To, čo produkujú nielen súkromné televízie, ale aj verejnoprávny vysielateľ, nie sú žiadne diskusie v pravom slova zmysle. Je to len defilé nezvládnutých hormónov, vypustených bez náležitého dozoru z klietky určenej pre nebezpečné šelmy.

Nataši takisto uniká, aký prevrat v spravodajskom cykle priniesli všetky druhy sociálnych sietí a dostupnosť lacných a zároveň kvalitných technológií. Vďaka tomu politici dokážu instantne produkovať a uverejňovať videá a sprístupňovať tieto komunikačné formy občanom. Robia to všetci, nielen vládni politici. Z toho vyplýva záver, že v postmodernom spravodajskom cykle si každý záujemca nájde vyjadrenia celého spektra verejných činiteľov. Pravdaže, ak o tom má záujem. A nepotrebuje na to sprostredkovateľa v podobe televízií, ktoré sú vo svete súčasných technológií hynúcim druhom dinosaurov.

Nuž a napokon, avšak ani náhodou nie v poslednom rade je potrebné tetke Nataši pripomenúť starú marketingovú pravdu. Kam putujú zrenice diváka, tam sa postupne presúvajú aj peniaze inzerentov. Znamená to, že pokles sledovanosti súkromných televízií o (zrejme nezanedbateľnú časť) voličov strán súčasnej vládnej koalície sa skôr alebo neskôr odrazí na znížení príjmov z reklamy Markízy, JOJ a iného mediálneho hnoja.

Ak pripečená Nataša Holinová naháňa ministrov v nedeľu do práce -čítaj do relácií súkromných médií –, fakticky od nich žiada, aby zachraňovali sledovanosť a rozpočty súkromných obchodných spoločností. No nie je to na posratie?

Zdá sa, že v apríli zakvitli nielen naše záhrady, ale aj rozkošatený strom sprostosti v hlavičke tetky Nataši zo smetiska.

Zdroj: FB Profil Datel.sk