Peter Tóth: FICO VERZUS KLIMENT

Peter Tóth: FICO VERZUS KLIMENT

Peter Tóth: FICO VERZUS KLIMENT 620 330 Mr Hyde

Premiér Robert Fico včera na pôde ministerstva spravodlivosti utrúsil niekoľko ostrých slov na adresu sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta. Súhlasím s názorom, že predseda vlády by sa mohol krotiť prinajmenšom ohľadom náznakov disciplinárneho trestania sudcov, pretože to zbytočne vyvoláva rôzne podozrenia a obavy.

Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že reakcie samotného Juraja Klimenta, predsedu Najvyššieho súdu SR aj Sudcovskej rady Najvyššieho súdu SR sú neadekvátne precitlivené, a to najmä v kontexte udalostí uplynulých troch či štyroch rokov.

Predovšetkým je potrebné uviesť, že Ústavný súd SR v uplynulom období vydal viacero rozhodnutí, ktorými konštatoval porušenie ústavných práv obvinených či obžalovaných práve sudcom Jurajom Klimentom. Vrcholom počínania tohto sudcu bol spôsob, akým viedol verejné zasadnutie vo veci odvolania bývalého príslušníka NAKA Mariána Kučerku. Napriek tomu, že Ústavný súd SR konštatoval Klimentovu zaujatosť, predseda senátu sa nezdráhal vo veci obžalovaného konať. To je naozaj na vyzlečenie z taláru, čím sa dostávame k druhému bodu mojej poznámky.

Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR ani Súdna rada SR a ani predseda Najvyššieho súdu SR nekonali, keď v zmysle svojej zákonnej pôsobnosti konať mohli a mali. Ak si niekto s chladnou hlavou prečíta napríklad zápisnicu z verejného zasadnutia aj rozhodnutie senátu Juraja Klimenta vo veci Mariána Kučerku a ak si niekto nezaujatým okom preštuduje všetky rozhodnutia Ústavného súdu SR, dotýkajúce sa rozhodovacej činnosti tohto sudcu Najvyššieho súdu SR, musí si nevyhnutne položiť otázku: Ako je možné, že takýto jedovitý, nedisciplinovaný a na pojednávaniach aktivisticky vystupujúci právnik môže vôbec obliekať sudcovský talár?

Za všetky uvediem jeden príklad neschopnosti ovládať sa a aspoň predstierať nestrannosť. Juraj Kliment v rozsudku vo veci obžalovaného Kučerku odbíja jeho obhajobu idiómom, že ide o argumentáciu „ z ríše a teraz tú O Červenej Čiapočke“. Toto je argumentácia sudcu Najvyššieho súdu SR? Skôr je to slovník hranične sa blížiaci úrovni verbálnej produkcie šialenca z Trnavy.

Za takýchto okolností sa nemôžeme čudovať, že politici (aj keď nešťastne) kritizujú pomery v justícii, keďže orgány sudcovskej samosprávy a disciplinárne justičné autority nekonajú, keď konať očividne mali. Prinajmenšom po tom, čo sa Juraj Kliment v médiách priznal, že mu je sympatický program spolku šialenca z Trnavy, mal byť aspoň preradený z trestného úseku (kde sa rozhoduje najviac káuz s politickým pozadím) na úsek obchodný. Nehovoriac o tom, že JUDr. Kliment mal byť za svoje konanie disciplinárne riešený. To, čo predvádza v pojednávacej miestnosti, a to, ako je v dôsledku zanovitosti a márnomyseľnosti neschopný uznať svoju očividnú zaujatosť, totiž nie je ojedinelým zlyhaním, ale chronickým, dlhodobo neliečeným a neriešeným stavom.

Zdroj: FB Profil Datel.sk