Je KDH kresťanské?

Je KDH kresťanské?

Je KDH kresťanské? 620 330 Mr Hyde

Chcem sa opýtať rímskokatolíckej cirkvi, či im to nevadí, že si taká podivuhodná inštitúcia akou je KDH, uvedie do názvu kresťanská.

V dnešnej dobe si môžete dať meno firmy, strany, aké chcete, pokiaľ sa nejedná o registrovanú a chránenú značku. To je síce pravda, ale kresťanstvo je náboženstvo, čiže učenie, ktoré má striktne stanovené pravidlá a zákony.

Kňazi vyzývajú veriacich ku sviatosti zmierenia. To je dôležité a správne. Čo si však treba uvedomiť je fakt, že každý veriaci je rôznej úrovne vedomia a aj rozumu, čo sú dva rôzne parametre, od ktorých závisí kvalita jeho chápania. Človek sa neriadi len podľa informácií, ktoré si vypočuje v kostole. Jeho svetonázor sa tvorí na základe všetkého, čo sa okolo neho odohráva v bežnom živote.

Aký to dáva kresťanovi príklad, ak sa KDH, ktoré sa nazýva kresťanským, stotožňuje so zmýšľaním a konaním, ktoré nie je v súlade s kresťanským učením? Potom sa toto zmýšľanie a konanie pre neho stáva vedome aj podvedome normou, ktorá je cirkvou akceptovaná.

KDH sa stavia za strany a ľudí, ktorí legitimizujú a podporujú vojny, šíria nenávisť voči určitým národom, podporujú homosexualitu alebo promiskuitu. Tak z čoho sa má potom vyspovedať kresťan katolík, ktorý „zabil len jedného človeka“, má len dve manželky a popri tom len tak nejakého intímneho kamoša? Má si trhať vlasy a búchať hlavu o stenu, že vyhodil jogurt po záruke, vynadal susedke a neskoro zaplatil účet za elektrinu?

Od takéhoto nekresťanského KDH sa netreba nahlas a jednoznačne dištancovať? Aký tým dávate ľuďom príklad a signál?

              Len taký, nekresťanský.

Zdroj: dráčik.sk