Rakúska vláda vedela: tisíce ľudí obmedzených bezdôvodne

Rakúska vláda vedela: tisíce ľudí obmedzených bezdôvodne

Rakúska vláda vedela: tisíce ľudí obmedzených bezdôvodne 620 330 Doktor

Rakúska vláda vedela: tisíce ľudí boli zavreté bez dôvodu

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19, Peter Kotlár sa má kde inšpirovať. Konečne aj u nás vypláva všetka špina z Korona čias.

Rakusania začínajú vyťahovať svojich kostlivcov zo skrine.

Po nemeckých súboroch RKI je teraz možné nahliadnuť do časti protokolov Corona Commission aj v Rakúsku. Hoci sa o probléme falošne pozitívnych testov diskutovalo podrobne, vláda sa pokúsila zaviesť režim bezplatných testov. Vedome tým akceptovala, že desaťtisíce zdravých ľudí budú bezdôvodne zbavené slobody. To, čo zlyhalo v januári 2021, bolo implementované v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní).
Vláda oznámila lockdownom od 26. decembra 2020 do 24. januára 2021. Plánom však bolo, že ľudia sa budú môcť „bezplatne otestovať“ v nadchádzajúcich hromadných testoch od 15. januára 2021. Opozícia sa zjednotila, aby sa postavila proti „bezplatným testovacím plánom“ tyrkysovo-zelenej vlády a priznala porážku ešte pred konečným verdiktom Spolkovej rady. SPÖ, FPÖ a NEOS tam mali väčšinu a mohli oddialiť zákon až o osem týždňov. Kvôli hromadnému využitiu testov sa dostali desaťtisíce zdravých ľudí kvôli falošnej pozitivite z režimu lockdownu do ešte prísnejšej izolácie bez odôvodnenia.

Hromadné testovanie – napriek dôkazom o opaku

(Neúplné) protokoly Corona Commission zverejnené dňa 30. marca 2024, reportérom ORF Martinom Thürom na Twitteri jasne hovoria: Už vopred bolo známe, že „bezplatné testovanie“ a hromadné testy sú úplne zbytočné. Toto opatrenie však vláda chcela stoj čo stoj zaviesť – bez existencie akýkoľvek dôkazov o účinnosti.

Už na 13. zasadnutí Corona komisie 19. novembra 2020 sa hovorilo o tom, že pri prevalencii 1 % populácie sa okrem 10 000 správne pozitívnych testov očakávalo 20 000 falošne pozitívnych testov na 1 milión testovaných ľudí.

V právnej klasifikácii: Existuje podozrenie, že išlo o pokus nespravodlivo zbaviť slobody desaťtisíce ľudí, ktorý bol vykonaný – prinajmenšom s obmedzeným úmyslom, pretože vláda si bola vedomá problému s falošne pozitívnymi testami. Izolácia alebo karanténa je pozbavením slobody podľa zákona o ochrane osobnej slobody (PerFrSchG) a článku 5 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), ako jasne uviedol Ústavný súd vo svojom rozhodnutí E1737/2021. Tento príkaz sa preto má z právneho hľadiska považovať za uväznenie. Neoprávnené pozbavenie osobnej slobody je trestným činom podľa § 99 Trestného zákona.

Napriek známym problémom bol neskôr zavedený režim OTP. Boli tu tisíce nepovolených dekrétov. Opatrenie bolo úplne neprimerané a osobné a ekonomické škody postihnutých boli obrovské.

Tento prístup opäť pôsobivo ukazuje, že vláda sa vo svojom prístupe necítila viazaná ústavne zakotvenými základnými právami a slobodami a niekedy sa neriadila hodnoteniami ním menovanej odbornej komisie.

Všetky tieto procesy si teraz vyžadujú podrobné politické a právne objasnenie. Okrem toho, všetky protokoly Corona a technické zdôvodnenia musia byť, samozrejme, okamžite a bez redigovania sprístupnené verejnosti!

Zdroj: https://tkp.at/2024/03/30/regierung-wusste-tausende-wurden-grundlos-weggesperrt/