Kto prekročil všetky čiary

Kto prekročil všetky čiary

Kto prekročil všetky čiary 620 330 Mr Hyde

Pán Kučerka sa z médií dozvedel, že realizujú kauzu Očistec a keďže k nej mal nejaké informácie, spojil sa so svojím známym – prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry pánom Masárom a požiadal ho, aby mu dohodol stretnutie s pánom prokurátorom ÚŠP Repom, aby mu svoje informácie odovzdal. Toto tvrdí vo svojej výpovedi aj pán Repa, tak to hádam môžeme brať ako fakt.

Na stretnutí pán Kučerka odovzdal dvom prokurátorom špeciálnej prokuratúry – Repovi a Šúrekovi dôležité informácie o korupčnej trestnej činnosti. Nešlo teda o nejaké neformálne súkromné stretnutie, ale o oznamovanie korupčnej trestnej činnosti Ing. Kučerkom.

Stretnutie sa konalo v budove Úradu špeciálnej prokuratúry v zasadačke na treťom poschodí v pracovnom čase pána prokurátora Repu.

To stretnutie sa však akosi zvrhlo a udialo sa tam niečo, čo viacero právnikov nazvalo vydieraním pána Kučerku.

Sám Repa vypovedal, že zo stretnutia nebola vyhotovená zápisnica aj keď ako sám uvádza, malo ísť o oznamovanie trestnej činnosti Ing. Kučerkom. Pri tom vyhotovenie zápisnice je obligatórnou povinnosťou OČTK, a preto sa obhajoba domnieva, že prokurátori ÚŠP konali v rozpore s Trestným poriadkom.

Zaujímavé je, že OČTK nevyhodnocovali možný nezákonný postup prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý je podľa obhajoby zjavný a rozporný nie len s Trestným poriadkom, ale aj so Zákonom o prokurátoroch.

Na tomto stretnutí bola vyhovotovená nahrávka s hlasmi pánov Repu, Kučerku a Šúreka. Skrátenú verziu nahrávky neskôr zverejnila strana Smer a viacero právnikov konanie pána Repu na nahrávke nazvalo slovom VYDIERANIE.

Lenže stíhať začali pána Kučerku tvrdiac, že stretnutie bolo neformálne, rozumej súkromné a že teda nik nemal právo vyhotoviť z neho nahrávku.

Pán prokurátor Repa totiž ako poškodený tvrdí, že Smerom zverejnená nahrávka mala negatívny dopad na jeho pracovný a rodinný život.

Pán prokurátor bol po tejto akcii v práci povýšený, tak neviem, na aké negatívne dopady v práci sa sťažuje… To, že na neho už navždy budú ľudia pozerať ako na jedného z povyšovaných prokurátorov od Lipšica, nie je chyba Kučerku.

Celkovo je toto obvinenie zvláštne, lebo po stretnutí s Kučerkom vyhotovili páni prokurátori úradný záznam, ktorý bol neskôr použitý vo viacerých konaniach.

Neviem akou poruchou trpí človek, ktorý si po súkromnom rozhovore vyhotovuje úradný záznam, ale trocha mi to pripomína Sheldona Coopera a jeho záchodový bulletin.


Takže páni prokurátori tvrdia, že šlo o neformálne, nepracovné stretnutie.

Prečo je dôležité to tvrdiť?

Lebo keby išlo o pracovné stretnutie, nemohol by sa Repa tváriť ako zranená srnka, že ho niekto pri pracovnom stretnutí nahral.

Ale keďže on a dokonca aj vyšetrovateľ a prokurátor krajskej prokuratúry tvrdia, že o pracovné stretnutie nešlo, tak je to zrazu súkromná konverzácia, ktorej nahratie a zverejnenie bolo nezákonné.
Lenže pokiaľ by sme uverili tomu, že nešlo o pracovné stretnutie, tak v takom prípade obhajoba tvrdí, že článok 4.5. Etického kódexu prokurátorov hovorí, že “Prokurátor nezneužíva pracovisko a zverené služobné prostriedky na súkromné aktivity,” z čoho podľa obhajoby celkom zjavne vyplýva protiprávne konanie JUDr. Repu, ktoré následne nemože zakladať protiprávnosť vyhotovenej nahrávky (Úprimne… plakala som od smiechu, keď som to čítala…)

Len pre poriadok si zopakujme, čo považujú odborníci z OČTK v tomto prípade za súkromnú konverzáciu:

Konverzáciu dohodnutú cez tretieho prokurátora za účelom oznámenia korupčnej TRESTNEJ činnosti, uskutočnenú v PRACOVNOM čase, v ZASADAČKE špeciálnej prokuratúry, kde sa dozvedeli informácie o korupčnej trestnej činnosti, o ktorej spísali ÚRADNÝ záznam a ktorej výstupy používali v ďalších KONANIACH, a kde nespísali trestné oznámenie z dôvodov, ktoré by hádam mali OČTK vysvetľovať oni a nie pán Kučerka.

No a prichádzame k mojej obľúbenej vete:

A aj za toto môže Vladimír Pčolinský.

Pčolinského obvinili, že pánovi Kučerkovi dal radu ísť s nahrávacím zariadením na stretnutie s prokurátormi a nahrať si ich, aby ich mohol diskreditovať.

Po prvé: Zaujímalo by ma ako sa dá kohokoľvek donútiť alebo zmanipulovať, aby Vás vydieral… Ja teda neviem, ale vzhľadom na moju povahu ma môžete nahrávať od rána do večera, ale pri vydieraní ma nenahráte, lebo to jednoducho nepatrí k môjmu repertoáru…

Takže neviem si predstaviť ako sa dá zmanipulovať prokurátor (!) na pôde prokuratúry k niečomu, čo chudáčik nechcel a čo mu chudáčikovi zhoršilo povesť.

(Kľud, bavíme sa tu stále o Repovi, nie o rozhovore Šúreka s manželkou.)

Po druhé: Pčolinského obvinili LEN a IBA na základe tvrdenia jeho dlhoročného “priateľa” Borisa B., ktorý si na túto jeho trestnú činnosť spomenul až po dva a pol roku.

Tu je zaujímavá časová postupnosť.

Nahrávku zverejnil Smer v septembri 2022.

Koncom roka 2022 je prokurátor Repa informovaný právnikom Borisa B., že návod na nahrávku dal Kučerkovi Pčolinský.

Je otázne, čo s tou informáciou robil Repa, lebo oficiálne sa zrejme nerobilo celé mesiace nič…

Nie je to zvláštne, milé OČTK?

A viete čo je ešte zvláštnejšie? Že si na to Boris B. nespomenul rok pred tým, keď ešte médiá tvrdili, že rozhovor Kučerku s prokurátormi sa nestal a že sa za tú “lož” Kučerka ospravedlnil…


Neexistuje žiadny dôkaz, že by dal Pčolinský Kučerkovi radu nahrať Repu. Existuje len tvrdenie Borisa B.

Kto sa trocha vyzná v práve, Vám povie, že je nonsens, aby niekoho obvinili/odsúdili len na základe tvrdenia jedného kajúcnika. Povie Vám to aj Generálna prokuratúra SR a aj zopár rozsudkov ESĽP, skúste trebárs prípad Adamčo.

Po tretie: Nejde len o osobnú nevraživosť: Nedôveryhodnosť svedectva pána Borisa B. už skonštatoval v inom prípade aj špecializovaný súd a v ďalšom prípade Generálna prokuratúra SR.
Po štvrté: Nahrávku Repu zverejnila strana Smer. Ale aj za to môže podľa vyšetrovateľa Pčolinský.

Smer tú nahrávku dostal anonymne v čase, keď už nejaký čas ležala na Generálnej prokuratúre a dotklo sa jej bohvie koľko ľudí, ale vyšetrovateľ a prokurátor aj tak neomylne vedia, že je za tým Pčolinský.

Ako došli k tomuto záveru? Nevedno. Neexistuje o tom žiadny dôkaz, že by Smeru nahrávku posielal práve Pčolinský. Nevideli ho ani na pošte.

Neexistuje ani žiadny racionálny dôvod domnievať sa, že Pčolinský disponoval nahrávkou, ktorá by mu pomohla v jeho vlastných konaniach a v nich ju nikdy nepoužil(!)… ale potom… časom(!)… by ju len tak poslal naverímboha smerákom, ktorí si jej prehrávaním na tlačovkách zvyšovali percentá pred voľbami.

Pčolinský by mal predsa záujem spropagovať inú politickú stranu, konkrétne Sme rodina, a mediálny dosah tlačovky vtedajšieho predsedu parlamentu zo Sme rodina bol v tom čase vyšší než dosah tlačovky Smeru, z ktorej mainstream neprinášal ani základné informácie.

Či Vy ste niekde v mainstreame počuli/čítali konkrétny obsah nahrávky pána prokurátora Repu? Alebo len klamstvá a manipulácie, že nahrávky prezentované Smerom sú klamlivé alebo že sa to vôbec nestalo?

Keď sme pri tom popieraní reality… vyše 50 prokurátorov sa zastalo prokurátora Repu, že čo si to dovoľujú o ňom chudáčikovi tvrdiť… a podpísali petíciu.

Konkrétne písali, že sú presvedčení, že obaja prokurátori postupujú v nimi dozorovaných prípadoch v súlade so zákonom.

Prvý podpis na petícii patril mladému, snaživému prokurátorovi zo žilinskej prokuratúry… nejakému Harkabusovi. A potom zrazu pán Harkabus robil na najznámejších prípadoch špeciálnej prokuratúry a to spôsobom, ktorý mu vyniesol niekoľko trestných oznámení a nevinnému pánovi Dragičovi (kauza Kuciak) pár mesiacov zbytočnej väzby.

No a potom sa objavila NAHRÁVKA a na nahrávke odzneli aj takéto slová prokurátora Repu:

„To ti môžem na svoje deti prisahať. Kučo, dobre, že si prišiel,“ povedal JUDr. Repa. „Určite sa vyhne všetkému, urobíme to maximálne diskrétne. Tvoja žena bude z toho vynechaná, tvoja žena nebude mať z toho žiadnu ujmu. Tvoje deti my do toho nechceme ťahať.“

A čo bolo ďalej?

Tu si dovolím odcitovať článok „Vyšetrovateľ Kráľovič oklamal kukláčov: V dome s malými deťmi zasahovali z falošných dôvodov“ od Ľudmily Lackovej z Plus 7 dní. (Link naň prikladám v závere.)

„Posolstvo brutality
Vyšetrovateľ Peter Kráľovič z Úradu inšpekčnej služby sa dostal do rodinného domu Mariána Kučerku vo Vajnoroch za asistencie Pohotovostného policajného útvaru. Nešiel Kučerku zatknúť, len mu doručiť obvinenie a spraviť domovú prehliadku. Prečo k tomu potreboval, preboha, dvanástich kukláčov so samopalmi a baranidlom?!

Kráľovič pri vyžiadaní mohutných, špeciálne vycvičených chlapov argumentoval bezpečnostným rizikom. Uviedol, že podozrivý Kučerka je príslušníkom Policajného zboru SR. To za prvé. A za druhé, zároveň je držiteľom zbrane.

Ako je to naozaj?

Kučerka pracoval na NAKA, ale od októbra 2021 už policajtom nie je. Vlastní poľovnícku zbraň, ale v októbri 2021 prišli za ním policajti a zbraň i príslušenstvo k nej mu zobrali.

Kráľovič nemal najmenší dôvod predpokladať, že by sa Kučerka správal agresívne. On osobne bol v decembri 2020 v rámci akcie Judáš zatknúť Kučerku a ten poslušne natrčil ruky, na ktoré mu nasadili putá.

Kráľovič tiež vedel, že Kučerkovci majú dve malé deti. Dnes majú päť a sedem rokov. Napriek tomu, chcel do neveľkého rodinného domu s oplotením, ktoré bez väčších problémov prelezie hocijaká dôchodkyňa, vtrhnúť s posolstvom brutálnej sily.

Kukláči s kuklami na hlavách navlečení v čiernych kombinézach, nepriestrelných vestách, so suspenzormi medzi nohami vyzerali, akoby šli do boja s celým mafiánskym klanom. Niesli si baranidlo, balistický štít, na dvere domu mierili samopalmi.

Pripomeňme si ešte raz, že Kučerka nevyskočil z Krstného otca, „neležal na matracoch“ a vyšetrovateľ Kráľovič nechcel nič iné, len Kučerkovi vložiť do rúk papier o obvinení. Nasvedčuje tomu aj sled udalostí. Kukláči zabúchali, Kučerkovci otvorili dvere. Vyšetrovateľ Kučerkovi oznámil, že je obvinený, poučil ho. Kukláči si (obrazne povedané) len prehodili zbrane cez plece a pobrali sa preč. Ich „akcia“ u Kučerkovcov trvala cca 10 minút.

Zaistili detské iPady

Vyšetrovateľ Kráľovič sa u Kučerkovcov zdržal. Mával povolením na domovú prehliadku. Chcel zaistiť dôkazy z trestnej činnosti, z ktorej Kučerku práve obvinil. Má ísť o prijatie úplatku 2 500 eur od kajúcnika Bernarda Slobodníka. Lenže peniaze mali byť podľa Slobodníkových slov odovzdané v hotovosti v máji 2020. Pozná niekto iný prípad, kedy policajti prehľadávali celý dom kvôli úplatku 2 500 eur odovzdaného pred dvomi rokmi?! Navyše, policajti zaistili Kučerkov telefón už v decembri 2020. Prípadnú komunikáciu so Slobodníkom mohli hľadať v ňom.

Príkaz na domovú prehliadku, pri ktorej boli zaistené detské iPady, vydal sudca Špecializovaného trestného súdu Milan Cisarik na návrh prokurátora Matúša Harkabusa. To je ten prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý odsúhlasil aj prehliadku celého Okresného súdu Bratislava III.

Nahrávka „o sraní krvi“

V kuloároch sa hovorí, že v dome Kučerku policajti v skutočnosti hľadali niečo iné. Nahrávku, na ktorej sa prokurátori ÚŠP Ondrej Repa a Michal Šúrek vyhrážajú Kučerkovi, že ak nebude s nimi spolupracovať, “bude srať krv“.

Kučerkova žena, mimochodom, sama prokurátorka, ohľadne tohto vyhrážania podala na prokurátorov Repu a Šúreka podnet na disciplinárne stíhanie 18. novembra 2020. O dva týždne nato(!) – 2. decembra 2020 bol Kučerka obvinený z korupcie. Zavreli ho do väzby.

Kučerka bol zavretý vo väzbe vyše deväť mesiacov.

5. januára 2021, v čase, keď nemal s rodinou absolútne žiadny kontakt, obvinili aj Kučerkovu manželku a Kučerkovho otca. Z legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Kučerku zavretého celé týždne samotného v cele zožieral strach, že do väzby zavrú aj jeho najbližších a z jeho detí sa v podstate stanú siroty.

Prokurátorom sa ospravedlnil, lebo „k žiadnemu nátlaku z ich strany nedošlo“. Ospravedlnenie bolo napísané na počítači prokurátora ÚŠP Hrušku. Kučerka ho len podpísal.“

———————-

Koniec citácie článku.

Len pripomínam, že petíciu prokurátorov tvrdiacu, že páni prokurátori Repa a Šúrek jednali zákonne, podpísal Harkabus aj Hruška.

Na druhom mieste v zozname podpisov prokurátorov tvrdiacich, že Repa konal zákonne, je Daniel Mikuláš, v tom čase z Krajskej prokuratúry Žilina. Do včera bol prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry dozorujúcim kauzu Rozuzlenie.

V obvinení v kauze Rozuzlenie sa táto nahrávka vydierania Repom spomína s tým, že Pčolinský mal Kučerku inštruovať, aby ju zhotovil a tak zdiskreditoval Repu.

Troška schizofrenické… tak buď verím, že Repa nič kompromitujúce nespravil alebo verím, že spravil… a stíham za to bez dôkazov Pčolinského?

Ale dobrá správa je, že Rozuzlenie už tento pán dozorovať nebude. Po tom fiasku, keď generálna prokuratúra skonštatovala manipulovanie vyšetrovania zo strany vyšetrovateľa, ma udivuje len to, že ešte stále dozorujúcim prokurátorom bol.

Veď si okrem iného nevšimol, že dvaja z piatich obvinených vlastne obvinení ani nikdy neboli a ďalších dvoch ešte stále (už vyše DVE STO dní) napriek protestom obviňujú z porušovania neexistujúceho paragrafu.

No a ešte tú petíciu podpísala nejaká pani Martina Kellerová, v tom čase z Okresnej prokuratúry Humenné.

Táto pani si snáď pobyt na špeciálnej prokuratúre v Pezinku užila zo všetkých vymenovaných najviac: Pán Lipšic ju starostlivo povodil za ručičku po Prahe, asi aby sa vo veľkomeste nestratila… a potom ju poslal naspäť do Humenného.

Tak snáď jej výlet do veľkého sveta stál za to.

Horšie dopadol pán Kučerka, ktorého napriek rozsudku Ústavného súdu súdil senát, ktorého súčasťou bol Repov strýko a odsúdili ho okrem iného na prepadnutie celého majetku.

Jeho otec umrel náhle krátko po obvinení. Stres urobil svoje.

Ako sa majú Repove deti, na ktoré Repa prisahal, že nebudú do toho ťahať Kučovu manželku a deti, to netuším, ale prajem im pevné zdravie.

—————

Lipšicovci si od SMERU (!) vypýtali nahrávku. Nemali teda originál nahrávky, ktorá je na Generálnej prokuratúre, ale len nahrávku Smeru, ktorú im Smer odovzdal s jasným UPOZORNENÍM, že ju:

1/ skrátili (vystrihli dlhšiu tichú pasáž) a
2/ upravili HLASITOSŤ, aby boli obe časti rovnako hlasné. (Video tejto krátkej úpravy názorne ukazuje Erik K. na facebooku.)

No a predstavte si, znalecký ústav na túto úpravu prišiel tiež a skonštatoval presne toto, ale odbornejšie.

Citujem Lipšica: „Nahrávka bola zložená minimálne z dvoch rôznych zvukových záznamov, kde sú sporné body vo viacerých časoch, v rámci ktorých boli zaznamenané zmeny charakteru nahrávky, ale aj rôzne úrovne hlasitosti, ktoré mohli znamenať rôzne podmienky nahrávania, alebo v tomto prípade pravdepodobnejšia úprava a zasahovanie do záznamu po jeho vyhovotovení.“

Aj takto sa dá popísať presne to, čo o úprave nahrávky tvrdil Smer. Lenže Lipšic to odprezentoval ako dôkaz manipulovania a zločinu.

No a keď už nám tá špeciálna prokuratúra tak nepekne skončila, dovolím si na záver odcitovať jej šéfa Daniela Lipšica:

„Pčolinský a Kučerka zmanipulovali nahrávku, ktorou diskreditovali prokurátorov,“ povedal Lipšic (o nahrávke od Smeru!).

Pčolinského ani Kučerku v tejto kauze za štyri mesiace od obvinenia ani len nevypočuli, ale pán špeciálny prokurátor Lipšic už má páchateľov. Bravooo!

Načo máme súdy, keď môže vinu oznamovať na tlačovkách špeciálny prokurátor? Ctiť si prezumpciu neviny naozaj nie je silnou stránkou tohto prokurátora…

Pri tom za komentovanie živej veci už bol Lipšic riešený Najvyšším správnym súdom. Vtedy mal komentovať prípad dozorovaný bratislavskou krajskou prokuratúrou.

Zdá sa, že urobil znovu to isté… len prokuratúra je košická.

Lipšic ďalej povedal, že útoky na prokurátorov na základe klamstiev a vyfabrikovanej nahrávky považuje za prekročenie akýchkoľvek pomyseľných čiar právneho štátu a zdôraznil, že to o nahrávke zverejňuje so súhlasom poškodených prokurátorov.

Dojemné…

Ale prečo mu vôbec neverím?

Link na citovaný článok Ľudmily Lackovej: https://plus7dni.pluska.sk/kauzy/vysetrovatel-kralovic-oklamal-kuklacov-dome-malymi-detmi-zasahovali-falosnych-dovodov

Zdroj: https://www.facebook.com/savenna.monteloup.9