Sloboda tlače 2.0 – protivietor u susedov

Sloboda tlače 2.0 – protivietor u susedov

Sloboda tlače 2.0 – protivietor u susedov 620 330 Doktor

Sloboda tlače 2.0 – protivietor je čoraz ostrejší.

Dve médiá, dve rozdielne orientácie nad rámec naratívov, jedna reakcia: Redaktor tlačeného časopisu „Die Krähe“ bol vylúčený z rakúskeho novinárskeho klubu, Info-DIREKT bol vymazaný z Tiktoku.

Info-DIREKT, ktorý ako vlastenecké printové a online médium pravdepodobne patrí k radikálnejšiemu pravicovému spektru, bol pravdepodobne jednou z prvých obetí „zákona o digitálnych službách“. V sobotu nadobudol platnosť „zákon o digitálnej službe“ EÚ. Dňa 19. februára Šéfredaktor Michael Scharfmüller zistil, že kanál „Info-DIREKT TikTok“ bol vymazaný. Kanál existuje od 30. apríla 2020 a len v roku 2020 tam bolo zverejnených 135 krátkych videí, ktoré získali viac ako 1,66 milióna videní.

Na otázku, prečo bol účet zablokovaný, Michael Scharfmüller odpovedal: „Správa znela: Váš účet bol zablokovaný z dôvodu porušenia pokynov v časti „Násilné správanie a trestná činnosť“. Toto porušenie sme identifikovali na základe vlastného vyšetrovania.“

Rovnako nevie vysvetliť dôvody obvinení. „Násilné správanie alebo trestná činnosť vo videu – ako to má fungovať? Žiadne policajné operácie ani bitky sme nezverejnili. Nikdy sme nepublikovali nič, čo by ukazovalo na násilie. Najnásilnejšie bolo moje osobné odstránenie z dema Corona políciou. A video je staré roky.“

Má podozrenie, že kanál už bol na zozname kanálov, ktoré budú vymazané zavedením zákona o digitálnych službách. Jeho pokus o námietku viedol k tomu, že sa okno TikTok zatvorilo a bol vyzvaný, aby sa znova prihlásil. Kanál bol konečne preč a už k nemu nemal prístup. Písomný spor považuje za zbytočný, pretože zistil, že veľkí poskytovatelia jednoducho neodpovedajú na e-maily ani listy.

Na webovej stránke „Die Krähe“ si môžete prečítať: „Šéfredaktor Die Krähe vylúčený z novinárskeho združenia “. Ďalej sa uvádza: „ Liza Ulitzka, šéfredaktorka „Die Krähe“, je vylúčená z rakúskeho klubu novinárov, pretože tam podporovala Juliana Assangea. Má zakázaný vstup a musí vrátiť novinársky preukaz.“

Šéfredaktorka situáciu sumarizuje takto: „Kvôli sporu okolo akcie Assange, ktorý sa vyostril, som bol odvolaná z predstavenstva a vylúčená zo združenia. Už sa nemôžem zúčastniť ani na valnom zhromaždení a prezentovať svoj názor, pretože mám aj zákaz vstupu.“ Oddaná novinárka musí vrátiť aj novinársky preukaz, čím sa vlastne pripravuje o základ pre prácu v v oficiálnom kontexte, hoci zvyčajne sa dá pracovať aj bez tohto dokumentu.

Časopis s nízkym nakladom možno zaradiť do politicky klasickejšieho ľavicového spektra, čo sa Lize Ulitzke nepáči: „Sme médium, ktoré sa snaží robiť kvalitnú žurnalistiku a venovať sa aj témam, ktoré sú zarámované ako pravicové. Podľa môjho názoru je kritika veterných turbín už v pravicovom spektre. „The Crow“ sa už dlho zaoberá kritickými témami. Náš kontakt vznikol prostredníctvom jej článku o Königswarte (pozn. tesne za štátnou hranicou so SR), v ktorom okrem iného diskutovala o porušení rakúskej neutrality prostredníctvom tejto odpočúvacej stanice.

Jej podrobný článok o vylúčení však rakúskemu novinárskemu klubu veľkú radosť nepriniesol. Pôvodne dostala e-mail od prezidenta, ktorý ju požiadal o odstránenie článku. Nasledoval email od právnika klubu aj so žiadosťou o zastavenie a upustenie, v opačnom prípade budú voči nim podniknuté právne kroky.

Keďže časopis zatiaľ nie je samofinancovaný a Liza Ulitzka žije z úspor alebo malých projektov ako novinárka na voľnej nohe – okrem iného momentálne pracuje na dokumente o zákone o digitálnych službách – peňažná podpora v podobe ďalšieho predplatného na “ Die Krähe“ by pomohlo zabezpečiť ďalšiu existenciu slobodnej a nezávislej žurnalistiky.

Či už info-DIREKT alebo „Die Krähe“: kritická žurnalistika sa dnes veľmi necení. Aspoň nie z vládnucich štruktúr. Čitatelia alternatívnych médií, ale aj novinári ako my tu v TKP by mali prejaviť uznanie a solidaritu.

Všetci musíme spolupracovať, aby sme sa chránili pred účinkami cenzúry, ktorú zákon o digitálnych službách stále môže nadobudnúť podoby, ktoré siahajú do čias, ktoré si nikto nechce pamätať.

Pre Juliana Assangea je toto všetko už brutálny darček. #FreeAssangeNow by mal byť dnes najdôležitejším #hashtagom!

Zdroj: https://tkp.at/2024/02/21/pressefreiheit-2-0-der-gegenwind-wird-schaerfer/