Vyšetrovanie plandémie – ako ďalej?

Vyšetrovanie plandémie – ako ďalej?

Vyšetrovanie plandémie – ako ďalej? 620 330 Mr Hyde

Na verejnosti sa tzv. vyšetrovanie plandémie javí pomerne chaoticky a nekoncepčne. Tento článok by mal pomôcť kompetentným uchopiť základy toho, čo by sa malo určite prešetriť.

  1. Obzvlášť závažný zločin proti ľudskosti spočívajúci v celoplošnom testovaní. V čom mal tento zločin spočívať je podrobne popísané aj na našom blogu aj na stránke odbornakomisia.sk. Problematike boli venované dve rozsiahle podania smerujúce na Medzinárodný trestný tribunál do Haagu. Podozrivými osobami sú vtedajší predseda vlády, všetci členovia vlády SR, zástupcovia Ozbrojených síl SR, členovia Ústredného krízového štábu, prezidentka SR a “vedci”, ktorí sú autormi dvoch štúdií publikovanými v časopisoch Science a medrXiv.
  2. Nevídaný podvod a masový hazard s ľudským zdravím s názvom celoplošné testovanie a jeho úmyselne nesprávne interpretované výsledky vyvolali podmienky na bezbrehé nákupy testov (antigénové, PCR). O miere ich falošnej pozitivity, falošnej negativity, celkovej výpovednej hodnote, vysokom počte cyklov a pod. sme písali veľa. Komisia by sa mala zaoberať všetkými týmito aspektmi výlučne vo vzťahu k OČTK. Tu nie je veľmi čo vyšetrovať. Komisia by sa mala zamerať na primery a próby testov, ktoré boli používané a zistenie, čo naozaj detegovali (viď napr. Corman-Drosten review report), počet cyklov a následne pri poznatku výpovednej hodnoty testov sa už len zamerala na spoluprácu s OČTK ohľadne tzv. subjektov hospodárskej mobilizácie. T.j. ktoré to boli, kto určoval, ktoré subjekty to budú, ako a koľko toho nakúpili (v akom režime obstarávania) so zameraním na ekonomické vzťahy a súvislosti. Treba sa pripraviť na neskutočne vysoké číslo (rádovo ide o stomilióny až miliardy), ktoré z toho vypadne a na nesmierne zaujímavého pavúka vzťahov, ktoré práve pre to, ako bude vyzerať, nebude môcť byť do dôsledkov z politických dôvodov vyšetrený. Prečo sme na tom ekonomicky tak zle, ako sme, je spôsobené najmä plandemickými nákupmi. Plandémia nebola takmer od úplného začiatku o zdraví, ale o biznise. Najväčšom od čias privatizácie.
  3. Nákup a skladovanie tzv. vakcín je samostatnou témou na prešetrenie. Opäť pôjde najmä o ekonomickú trestnú činnosť (zdôvodniť potrebu nákupu násobného množstva vakcín, ako je možné vôbec použiť pri zaočkovaní celej populácie, nie je objektívne možné).
  4. Sekvenovanie obsahu vakcín (všetkých použitých šarží) a zverejnenie sekvencií všetkých RNA a DNA, ktoré sa nájdu. Porovnať najmä vo vzťahu k fenoménu tzv. patogénneho prajmingu (vzniku autoimunitných reakcií) a odstúpiť poznatok OČTK. Po celoplošnom testovaní ide o najdôležitejšiu časť.
  5. Nanolipidy – všetky poznatky sú známe. Stačí odstúpiť OČTK s komentármi.
  6. Osobitná kategória sú opatrenia, ich potreba vo vzťahu k typu hrozby a ich odôvodnenosť. Rúška, odstupy, lockdowny, karantény a pod. Štúdie sú k dispozícii, preto ide najmä o potrebu revízie ich opodstatnenosti a odôvodnenosti. To je úloha komisie v spolupráci s novým hlavným hygienikom. Od spôsobu a rozsahu revízie bude závisieť aj prípadná spolupráca s OČTK.
  7. Všetky ostatné témy sú podružné. Komisia sa samozrejme môže venovať aj napríklad liečbe, ktorá bola dostupná oficiálne a nebola účinná alebo liečbe, ktorá dostupná mohla byť a možno by účinná bola. Okrem jednej témy, ktorú prešetriť treba dôsledne. Činnosť médií bývalého mainstreamu, ktoré aktívne spolupracovali na šírení strachu a vedomom šírení poplašných správ s cieľom nasmerovania verejnosti k jedinému riešeniu: vakcinácii. Príklad? Zámena pozitívnych a infekčných prípadov (stačilo úmyselne zmeniť jedno slovo).
  8. Všetky poznatky sú uvedené aj na tomto blogu. Stačí urobiť rešerš, netreba na to vysokú školu. Sú voľne dostupné, zazdrojované, treba ich vnímať v časových súvislostiach, na ich použitie nepotrebuje nikto súhlas.

OČTK by si malo pripraviť dostatočné odborné (znalecké) kapacity na paralelné preverenie zistení.

Predpokladom úspešného preverenia menežmentu plandémie je aj post šéfa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, ktorý je podľa môjho názoru aktuálne obsadený nesprávnou osobou.

Nesmiete zabudnúť na jednu podstatnú vec: Až do prešetrenia komisiou OKAMŽITE POZASTAVTE “OČKOVANIE” mRNA TERAPIOU vo všetkých vekových kategóriách.

Peter Weis

Zdroj: https://akw.sk/vysetrovanie-plandemie-ako-dalej/