Aj takýto pohľad je na školstvo…

Aj takýto pohľad je na školstvo…

Aj takýto pohľad je na školstvo… 620 330 Doktor

Ako systematicky idiotizovať národ?!

V roku 1990 bolo u nás 13 vysokých škôl na ktorých študovalo 65 tisíc študentov.

V roku 2012 je na Slovensku 38 vysokých škôl , každá z nich má ešte niekoľko detašovaných pracovísk , 230tisíc študentov

38 vysokých škôl to je 38 rektorov a rektorátov , 140 prorektorov , 140 dekanov a dekanátov , 600 prodekanov , 140 študijných oddelení, 800 katedier ,420 profesorov , tisíce docentov a odborných asistentov, asistentov, obslužných pracovníkov.

To sú desiatky budov a objektov s vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu.

Lákadlom na štúdium je odbor tzv. manažmentu, výroby, obchodu, finančníctva, štátnej a verejnej správy a dnes už možno aj manažmentu filozofie.

Akých manažérov môže asi vychovať docent, dnes už dokonca profesor, ktorý skutočnú fabriku videl na exkurzii v 6. semestri svojho štúdia, aj to si viac všímal prednosti kolegyne z ročníka a za najvýznamnejšiu časť svojej profesionality uvádza 6 mesačnú stáž v Amerike, že to bolo pri obsluhe kolotočov v zábavnom parku tají.

Na právnických fakultách študuje viac poslucháčov ako je právnikov v reálnej praxi .

Aká asi čaká budúcnosť absolventa politológie z Detvianskej Huty, absolventa mediálnej komunikácie z Oravskej Polhory, či absolventa antropológie z Majcichova

Ako sa uplatnia tie tisíce absolventov z kresťanských univerzít a fakúlt v Bratislave, Trnave, Nitre, Ružomberku, koho budú obviňovať za svoju neuplatniteľnosť?

Podobná situácia je s absolventmi stredných škôl, keď medzi 19 až 24 ročných mladými ľuďmi je až 36 % nezamestnaných.
100 tisíc z nich pracuje v zahraničí, ako dokladači tovaru v pražských supermarketoch alebo na bitúnkoch v Anglicku.

Tisíce maturantiek vymieňa pampersky rakúskym seniorom.
Paradoxné pri tom je, že ak firma Samsung zruší prevádzku v Dunajskej Strede o prácu príde 3000 Rumunov.

Žiaľ, nedokážu pochopiť za totality externe vyštudovaní právnici ani nedávni 4 semestroví absolventi manažmentu, že národný dôchodok/ND/ dnes hrubý domáci produkt/HDP/ sa neprodukuje ani v Národnej rade, ani v Národnom divadle a už vôbec nie v obchode či banke.

V roku 1990 sme okrem mandarínok, banánov, pomarančov a citrónov boli úplne sebestační v potravinách a ovocí.

V poľnohospodárstve pracovalo 350 tisíc ľudí.

Dnes pracuje v poľnohospodárstve 60 tisíc ľudí a dovážame 65 % potravín, na najúrodnejších pôdach sa stavajú automobilky, priemyselné parky a logistické centrá, lúky sa nekosia a nevypásajú, zarastajú tŕním a bodľačím, dažďová voda sa nezachytáva, studne vysychajú a doliny ničia prívalové povodne.

A nikto sa za nič necíti zodpovedný.

…akože inteligentov kopu, len to nejako nevidno, stačí si pozrieť niektoré idiotské internetové diskusie… alebo ísť niečo vybaviť niekde na úrad.

Zdroj: prišlo emailom.