Peter Tóth: POĽOVNÍCKA CHATA A MAGISTERKA KOLÍKOVÁ

Peter Tóth: POĽOVNÍCKA CHATA A MAGISTERKA KOLÍKOVÁ

Peter Tóth: POĽOVNÍCKA CHATA A MAGISTERKA KOLÍKOVÁ 620 330 Mr Hyde

Považujem za mimoriadne nebezpečné, odporné aj trápne, že bývalá ministerka spravodlivosti magisterka Kolíková napáda nomináciu mladého pána Gašpara na funkciu riaditeľa SIS citátmi ilegálne vyhotovených a rovnako nezákonne publikovaných výrokov uskutočnených na takzvanej poľovníckej chate.

Za rovnako hanebné považujem konanie šerblíkov v postavení médií, pretože počínanie exministerky spravodlivosti podporujú a schvaľujú.

Po prvé, magisterka Kolíková je z akéhosi neznámeho dôvodu odetá aurou demokratického panenstva, aj preto by sa od nej očakávalo, že bude biť na poplach, keď (i) orgány činné v trestnom konaní podvedú sudcu pre prípravné konanie, aby získali povolenie na odpočúvanie; (ii) takto nezákonne získaným povolením sú odpočúvané porady opozičných lídrov aj porady advokátov s klientmi; (iii) nezákonne získané a nezákonne uverejnené zvukové záznamy sú používané v politickom boji a zároveň sú využívané aj na zvyšovanie návštevnosti, a teda aj príjmov z reklamy progresívnych šerblíkov.

Po druhé, veľmi by ma zaujímalo, ako sa asi vyjadruje nielen magisterka Kolíková počas súkromných rozhovorov alebo na uzavretých politických poradách o iných osobách, predovšetkým o politických protivníkoch, a ako by asi vyznievali zvukové nahrávky jej konverzácií, ak by boli nielen nahraté, ale aj publikované. Takisto by som si s pôžitkom vypočul jej následné zdôvodnenie, prečo sú podobné praktiky neakceptovateľné a prečo nie je možné výroky prednesené v súkromí stotožňovať s výrokmi prednesenými na verejnosti.

Po tretie, napísal som dve knihy o nezákonných praktikách SIS v období 90. rokov (Krycie meno Bežec a Komando 52), keď bola spravodajská služba okrem iného zneužívaná aj na odpočúvanie centrál vtedajších opozičných strán. Aj keď sú udalosti popísané v oboch knihách zarážajúce a s ohľadom na rozsah aj šokujúce, ich závažnosť v porovnaní s tým, čo znamená kauza poľovnícka chata, je na úrovni fajčenia v kine. Vtedy išlo „len“ o zneužívanie tajnej služby na získavanie informácií, ktoré boli neskôr použité v politikom boji. Bolo to svinstvo, ale v konečnom dôsledku neškodné. Šialencov režim však používal nástroje trestného práva na pokus o vyrobenie zločineckej skupiny z najsilnejšej opozičnej strany. Trestné právo je jedným z najvážnejším zásahov do ľudských práv a ak je používané nezákonne a navyše proti vopred vytipovanému okruhu osôb, k čomu v kauze poľovnícka chata naozaj došlo, ide o popretie základných princípov demokratického právneho štátu. Ak to magisterke Kolíkovej a šerblíkom uniká, ani to veľmi neprekvapuje, pretože s ohľadom na ich intelekt sa vlastne ani nič iné očakávať nedá.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk