Katolícka cirkev a náhradné materstvo

Katolícka cirkev a náhradné materstvo

Katolícka cirkev a náhradné materstvo 620 330 Doktor

Katolícka cirkev a náhradné materstvo: Prečo pápež František tak hlasno hovorí o náhradných matkách na prenájom

Pápež František robí z postoja cirkvi k náhradnému materstvu ústrednú tému svojho pápežstva. Urobil to predmetom svojho každoročného prejavu pred diplomatickým zborom akreditovaným pri Svätej stolici.

Pápež jednoducho nezopakoval učenie Cirkvi. Namiesto toho zašiel tak ďaleko, že oficiálne požiadal o medzinárodný zákaz praktizovania náhradného materstva.

Pápež František už druhýkrát za dva roky zaujal stanovisko k prenajatej maternici. Téma už nejaký čas nie je cudzia diskusiám v rámci Svätej stolice. Ak prehľadáte archívy, zistíte, že túto otázku nastolili už biskupi na synode o rodine v roku 2014.

Pápežova pozícia je však krokom ďalej, signálom, že otázka náhradného materstva nie je len jednou z mnohých tém. Keď o tom hovoril diplomatickému zboru, pápež dal téme medzinárodnú váhu.

Smerom k novému dokumentu

Pri diskusii o Svätej stolici je nevyhnutné porozumieť kontextu, v ktorom sa deklarácie vyskytujú. Pápežov prejav bol súčasťou dlhodobej diplomatickej tradície.

Každý rok, v prvý pondelok po Zjavení Pána, sa pápež stretáva s veľvyslancami a prednesie prejav, ktorý predstavuje diplomatické priority Svätej stolice na nasledujúci rok. Svätá stolica udržiava diplomatické vzťahy so 184 štátmi po celom svete a pápežov prejav je jedným z mála momentov, v ktorých sú všetci spolu, ak vezmeme do úvahy, že nie všetci veľvyslanci sú rezidentnými veľvyslancami pri Svätej stolici.

V prejave prednesenom 8. januára 2024 pápež povedal:

„Cesta k mieru si vyžaduje úctu k životu, ku každému ľudskému životu, počnúc životom nenarodeného dieťaťa v matkinom lone, ktoré nemožno potlačiť ani premeniť na objekt obchodovania.

„V tejto súvislosti považujem za poľutovaniahodné uplatňovanie tzv. náhradného materstva, ktoré predstavuje vážne porušenie dôstojnosti ženy a dieťaťa, založené na zneužívaní situácií materiálnej núdze matky. Dieťa je vždy dar a nikdy nie je základom obchodnej zmluvy. V dôsledku toho vyjadrujem nádej v úsilie medzinárodného spoločenstva zakázať túto prax všeobecne.

Pápež František tak zaradil otázku náhradného materstva medzi hlavné medzinárodné záujmy Svätej stolice.

Urobil tak pred dôležitou konferenciou, ktorá sa bude konať 5. a 6. apríla v Ríme o deklarácii z Casablanky, ktorej cieľom je vytvoriť právny nástroj na zabránenie praktizovaniu prenajímania maternice.

Kardinál Victor Manuel Fernandez, prefekt Dikatéria pre náuku viery, povedal EFE 12. januára:

„Pripravujeme zásadný dokument o ľudskej dôstojnosti, ktorý zahŕňa nielen sociálne otázky, ale aj silnú kritiku morálnych otázok, ako je zmena pohlavia, maternica na prenájom a gender ideológia.“

V otázke náhradného materstva má Cirkev skrátka silné a jasné stanovisko. A dá to zabrať aj na medzinárodnej scéne.

Dôstojnosť ľudskej osoby

Skutočnosť, že Fernandez hovoril o dôstojnosti ľudskej osoby, svedčí o východiskovom bode Svätej stolice. Medzinárodná agenda Svätej stolice je spoločné dobro; stredobodom všetkého je vždy ľudská osoba s jej prirodzenou dôstojnosťou.

Svätá stolica obhajuje a presadzuje ľudské práva a nie je náhoda, že v tom istom prejave pápež František pripomenul 75. výročie Všeobecnej charty ľudských práv.

Svätá stolica však vážne pochybuje o platnosti práv druhej a tretej generácie. Ide o práva, ktorých cieľom je zaviesť niektoré individuálne slobody, ktoré nemajú jednomyseľný konsenzus.

Ide napríklad o boj proti slabo skrytému právu na potrat – Francúzsko sa dokonca snaží z neho urobiť ústavné právo – a boj proti zahrnutiu rodovej ideológie do všetkých dokumentov, aj keď sa dokumenty priamo netýkajú rodovej témy.

Nie náhradnému materstvu sa môže stať silným nástrojom diplomacie Svätej stolice. Hovorí nie kultúre mrhania, zdôrazňuje obmedzenie, že deti nie je možné považovať za dar, ale za ovocie zmluvy, a vyzýva na svedomie všetkých ľudí dobrej vôle.

Nie je to katolícka výzva, ale je to politický akt smerovania, ktorý dáva presné posolstvo o ústrednom postavení ľudskej bytosti.

Referenčné texty Cirkvi

Bude tu teda dokument z Dikastéria pre náuku viery, ktorý sa bude dotýkať tejto problematiky.

Tém náhradného materstva sa doteraz dotýkali trochu bokom v ďalších dvoch dokumentoch. Prvým referenčným bodom je Donum Vitae , vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery, ktoré sa datuje do roku 1987.

Tam sa zdôrazňuje, že „náhradné materstvo predstavuje objektívne zlyhanie zoči-voči záväzkom materskej lásky, manželskej vernosti a zodpovedného materstva; uráža dôstojnosť a právo dieťaťa byť počaté, nosené v lone, privedené na svet a vychovávané rodičmi; zakladá na úkor rodín rozdelenie medzi fyzickými, psychologickými a morálnymi prvkami, ktoré ich tvoria.“

Potom, v roku 2008, Kongregácia pre náuku viery vydala inštrukciu Dignitatis Personae. Tento dokument bol takým míľnikom, že Benedikt XVI. daroval kópiu americkému prezidentovi Obamovi, keď 10. júla 2009 navštívil pápeža.

Keď Obama dostal kópiu, bolo počuť, že povedal: „To je to, o čom sme hovorili predtým…“ Bolo to znamenie, že Benedikt XVI. tiež riešil túto otázku v súkromných rozhovoroch medzi nimi dvoma.

V Dignitatis Personae v odseku týkajúcom sa možného použitia už vyvinutých a zmrazených embryí čítame, že „návrh, aby sa tieto embryá dali k dispozícii neplodným párom ako liečba neplodnosti, nie je eticky prijateľný z rovnakých dôvodov, zakázať umelé heterológne plodenie, ako aj akúkoľvek formu náhradného materstva; táto prax by viedla aj k ďalším problémom medicínskej, psychologickej a právnej povahy.“

Náhradné materstvo však rázne vstúpilo do debaty s pápežom Františkom.

Pápež František sa 10. júna 2022 stretol s členmi Federácie katolíckych rodinných združení v Európe. A tam v pasáži povedal, že „dôstojnosť mužov a žien je ohrozená aj neľudskou a čoraz rozšírenejšou praxou „prenajatej maternice“, v ktorej sú ženy, takmer vždy chudobné ženy, vykorisťované a s deťmi sa zaobchádza ako s tovarom.“

Tohtomesačný prejav je ďalším krokom, pretože spája tému obrany života s mierom.

Teraz môžeme predpokladať, alebo dúfať, že Svätá stolica bude aj naďalej hovoriť o tejto téme na medzinárodných fórach, rozvíjať kritické svedomie a hľadať spoločnú frontu popri združeniach z rôznych prostredí (ako sú feministické skupiny), ktorých cieľom je medzinárodný zákaz prenajímania maternice.

V apríli bude Rím centrom mimoriadne živej diskusie. Môžeme si byť istí, že Svätá stolica sa zúčastní diskusie s vedomím, že to bude hlavná téma budúcnosti.

Zdroj: https://brusselssignal.eu/2024/01/the-catholic-church-and-surrogacy-why-pope-francis-is-speaking-out-so-loudly-on-wombs-for-rent/

 • ak mám biť úprimný, celému článku som sa len smial a následne s hrôzou vydedukoval, katastrofu pod vedením Vatikánu =mikulašencov.
  ale pekne od podlahy. Ktože sa to vydáva za Františka, keďže ten je už mŕtvy od. 7.10. 06:00hod. 2023 r. len si povšimnite, celú dobu z Vatikánu zaznieval hlas, kancelárie Vatikánu, vraj povedal to, potom ono a chystá sa ísť tam a tam, no vzdy na poslednú chvíľu to zastavili zo zdravotných dôvodov. Ako sám povedal, už nevládzem ani len hovoriť, ale tvrdili že na ich bezbožne vianoce mal vystúpenie na balkóne 😂 No nik ho nevidel. Možno ešte tak hologram starí cca. 5 rokov. Keď som si pozrel online kameru na petrov dvorec, bolo tam vidieť, chodiť ľudí, čas cca. 10:00hod. ale keď som posunul bežca na videu, prosím pekne, on už mal aj nočný prejav 😂.
  to isté bolo aj o novom roku(svetsky) a ako zázrakom oni nič neskrývali. terajšie prehlásenie, Mŕtveho Františka, je o to zaražajúce, že práve pod jeho taktovkou sa satanizmus 666,rozmohol naplno.
  O čom je vlastn 666.Doslova je o pedofilii, incestu, znásilnení atď.
  príklad – tento lucifer bkladal ruky(telesne) na ženu a ona mala z tohoto otehotnieť 😂. a to bez vinimky, či sa jednalo o 8r.-dievčatko alebo dospelú ženu. Boli odovzdané zvrhlikom, ktorí mali s nimi deti. Podstata ale bola v tom, že tieto ženy mali tvrdiť, že nikdy žiadneho muža nemali a tehotné sú vďaka tomu, že na nich vložil, lucifer František ruky. 😂
  no a ako vrchol idiotizmu v tom išla luciferova žena Uršula Lajnová 1(borgogliová) a ich dve dcéry.
  a vrchol samého idiotizmua kreténstva a podvodu zavŕšili dve identické dvojičky Uršula Lajnová 2(pr.menom Sychotsky) a Uršula Lajnová 3(pr.menom Sobno) A Vatikán tu ide poučať o niečom? a to ich kupčenie s deťmi je práve z ich kuchyne.