Zaujímavosti od susedov

Zaujímavosti od susedov

Zaujímavosti od susedov 620 330 Doktor

Dlhodobo nezamestnaní namiesto pracovnej sily: Väčšina Ukrajincov nepracuje

Ukrajinské vysídlené osoby nevyhľadávajú kontakt s AMS. Tamojší člen predstavenstva Johannes Kopf z toho obviňuje základné zabezpečenie.APA/GEORG HOCHMUTH

Rakúsko bolo pri prijímaní ukrajinských vysídlencov veľmi nemotorné. Kým v iných krajinách EÚ ako Dánsko, Poľsko či Švédsko už prácu má viac ako polovica Ukrajincov, v Rakúsku pracuje len každý tretí – a to aj napriek vysokej úrovni vzdelania. Motivácia nerobiť nič je väčšia.

Nádeje boli veľké: obzvlášť vzdelaní Ukrajinci prišli do Rakúska v dôsledku ruskej invázie. 83 percent všetkých vysídlených ľudí vo Viedni malo univerzitné alebo technické vzdelanie. Na samotnej Ukrajine to platí len pre 30 percent, o niečo nižší bol aj podiel ako v Rakúsku v Poľsku so 66 percentami všetkých občanov Ukrajiny. Napriek tomu je Poľsko oveľa úspešnejšie v integrácii Ukrajincov na trh práce.

Kvôli nemotorným integračným politikám a určitým požehnaniam sociálneho štátu mnohí Ukrajinci stále uprednostňujú zostať na základnom príjme pred prácou. „Produkujeme tu dlhodobo nezamestnaných ľudí,“ kritizuje člen predstavenstva AMS Johannes Kopf v „Presse“. Andreas Achrainer v „Profile“ hovorí o „pasci nečinnosti“.

Člen predstavenstva AMS Johannes Kopf považuje súčasnú politiku voči Ukrajincom za neúspešnú.APA/HERBERT NEUBAUER

Len 17 000 z 70 000 Ukrajincov je zamestnaných

Podľa analýzy nemeckej nadácie Friedricha Eberta je v týchto krajinách už zamestnaných 65 percent ukrajinskej populácie v Poľsku, 56 percent vo Švédsku a 78 percent v Dánsku. V Rakúsku je to len 27 percent. Túto hodnotu prekonalo len Nemecko s 19 percentami. Ekonomický výskumník Andreas Steinmayr (Univerzita v Innsbrucku) vo svojej štúdii zistil o niečo vyššiu, ale stále mizernú mieru zamestnanosti 38 percent medzi ukrajinskými utečencami v Rakúsku.

Jedno je isté: v novembri 2023 bolo zamestnaných 17 000 ukrajinských občanov, no najmenej 70 000 malo podľa evidencie obyvateľov pobyt v Rakúsku. AMS nedávno všetkým poslala list: „Reakcia bola prakticky nulová,“ sťažuje sa Kopf. „Zdá sa, že o spoluprácu s nami je v súčasnosti malý záujem.“

Kopf žiada sociálnu pomoc namiesto základného zabezpečenia a prístupu na trh práce

Šéf AMS sa domnieva, že za to môže najmä základná dávka, ktorú nedávno dostalo 40 360 ukrajinských občanov. Namiesto toho by Ukrajinci mali dostávať sociálnu pomoc alebo minimálny príjem, pretože príjem závisí od ochoty pracovať. Potom by aj ukrajinské obyvateľstvo v tejto krajine bolo povinné spolupracovať s AMS.

Problém základného poistenia je, že akonáhle zarobíte dostatok peňazí, už neplatí. „Nezmysel s dodatočným príjmom“ treba vyriešiť čo najrýchlejšie, hovorí Kopf. Momentálne prídete o plat alebo o byt, len čo zarobíte čo i len malú sumu. To znamená, že neexistuje žiadna motivácia pracovať.

Okrem toho ukrajinské vysídlené osoby majú voľný prístup na trh práce len od apríla 2023. Na rozdiel od Dánska potrebovali pracovné povolenie v Rakúsku. Teraz tu mnoho Ukrajincov pravdepodobne zostane dlhšie, ako sa očakávalo. Aby sme opäť nevyprodukovali večnú nezamestnanosť, Rakúsko by malo okamžite zmeniť svoju politiku, žiada Kopf v „Presse“.

Zdroj: https://exxpress.at/langzeitarbeitslose-statt-arbeitskraefte-die-meisten-ukrainer-arbeiten-nicht/