Mimovládne organizácie ako policajt internetu

Mimovládne organizácie ako policajt internetu

Mimovládne organizácie ako policajt internetu 620 330 Doktor

Mimovládne organizácie môžu „sledovať internet“ s požehnaním Európskej komisie

Európska komisia udelila mimovládnym organizáciám právomoc hliadkovať na webe podľa zákona o digitálnych službách (DSA), uviedol orgán v písomnom vyhlásení. (EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Európska komisia udelila mimovládnym organizáciám oficiálnu právomoc hliadkovať na webe podľa zákona o digitálnych službách (DSA).

Táto správa bola odhalená v písomnom vyhlásení po tom, čo sa Tom Vandenkendelaere z Európskej ľudovej strany (EPP) spýtal na vymenovanie v rámci zákona o takzvaných „trusted flaggers“ – organizáciách tretích strán, ktorým sa majú poskytnúť osobitné privilégiá, pokiaľ ide o presadzovanie práva DSA.

Podľa legislatívy majú členské štáty Európskej únie právomoc udeliť štatút webovej hliadky organizáciám podľa vlastného výberu od polovice februára.

Vo vyhlásení zverejnenom 9. januára EK tvrdila, že tento dátum zdanlivo obišla a že s viacerými organizáciami už zaobchádzala ako s dôveryhodnými nahlasovateľmi – bez výslovného súhlasu ktorejkoľvek krajiny EÚ.

Takzvaný digitálny vymáhač EK Thierry Breton povedal: „Od 17. februára 2024 budú národní koordinátori digitálnych služieb určení v každom členskom štáte zodpovední za udelenie statusu „dôveryhodného nahlasovateľa“ žiadateľom. Dôveryhodní nahlasovatelia v rámci iných iniciatív však odosielajú upozornenia na konkrétny obsah.“

Dodal, že organizácie zapojené do online projektu Kódexu správania EK o boji proti nezákonným „nenávistným prejavom“ už boli aktívne v nahlasovaní nenávistných prejavov podľa pravidiel DSA.

Zjavné udelenie osobitných privilégií zo strany EÚ určitým organizáciám v rámci DSA pravdepodobne vyvolá vlnu kritiky.

Nie je tam žiadna zmienka o žiadnom mechanizme priameho menovania dôveryhodných nahlasovateľov podľa nariadenia o DSA, pričom článok 22 dokumentu hovorí, že namiesto toho je úlohou členských štátov udeliť titul „príslušným orgánom“.

To, ktorým organizáciám tieto dodatočné právomoci zdanlivo EK udelila, tiež pravdepodobne vzbudí obavy.

Na zozname poskytnutom Bretonom je Írska sieť proti rasizmu (INAR), skupina spojená s Georgom Sorosom a mimovládna organizácia HateAid so sídlom v Nemecku.

Obe organizácie spustili kontroverzný, súkromne prevádzkovaný softvér na oznamovanie nenávistných prejavov, pričom HateAid zjavne povzbudzuje nemeckú verejnosť, aby používala svoju telefónnu aplikáciu ReportHeroes na informovanie spoluobčanov, ak by mali pocit, že sa dopustili „digitálneho násilia“.

INAR má úzke väzby na Európsku sieť proti rasizmu (ENAR), ktorú NOVINKA poslankyňa EP Frédérique Riesová verejne obvinila z prepojenia s nadnárodnou sunnitskou islamistickou organizáciou Moslimské bratstvo založenou v Egypte.

Zdroj: https://brusselssignal.eu/2024/01/ngos-can-police-the-internet-with-ec-blessing/