policajt internetu

Mimovládne organizácie ako policajt internetu

Mimovládne organizácie ako policajt internetu 620 330 Doktor

Mimovládne organizácie môžu „sledovať internet“ s požehnaním Európskej komisie Európska komisia udelila mimovládnym organizáciám právomoc hliadkovať na webe podľa zákona…