Médiá hlavného prúdu – vaša podvodná hra končí

Médiá hlavného prúdu – vaša podvodná hra končí

Médiá hlavného prúdu – vaša podvodná hra končí 620 330 Mr Hyde

Na Youtubovom kanáli Redacted, ktorý vedú bývalí mainstreamoví novinári Clayton a Natali Morris, práve zverejnili video o šokujúcom prieskume čítanosti médií hlavného prúdu v USA, ako CNN, Washington Post, Politico atď.

V prehľade počtu jedinečných návštevníkov médií (obrázok nižšie), so započítaním všetkých ich platforiem vrátane sociálnych sietí, zaznamenali všetky médiá medziročne katastrofálny úbytok čitateľov. Vlajkové lode mainstreamu, ktoré určovali celkový tón verejnej komunikácie médií aj u nás na Slovensku, majú úbytky najvýraznejšie. CNN – 20 %, Washington Post – 27 % a Politico dokonca – 34 %.

Morrisovci hovoria, že médiá tento úbytok čitateľov nemôžu pripísať žiadnym nepriaznivým vonkajším okolnostiam, ale je to len dôsledok ich nekvalitnej práce, keď rezignovali na profesionálne poslanie žurnalistiky a venovali sa hlavne pretláčaniu rôznych politických agend do hláv svojich čitateľov. Vo videu aj námatkovo uviedli zoznam frekventovaných tvrdení v naratívoch médií, o ktorých sa dnes už bezpečne vie, že boli dezinformáciami. Medzi nimi sú:
„Trump pracuje v prospech Ruska“
„Únik kovidu z laboratória je vyvrátená konšpiračná teória“
„Vedľajšie účinky vakcín sú falošné informácie“
„Laptop Huntera Bidena je ruská dezinformácia“
„Sociálne siete len moderujú obsah, nerobia cenzúru“
„Len korporátne spravodajské médiá sú dôveryhodné“

Pokles dôvery verejnosti v médiá hlavného prúdu je dlhodobý a zrejme už nezastaviteľný. Vyplýva to z prehľadu Gallupovho inštitútu na prieskum verejnej mienky v odpovedi na otázku, nakoľko respondenti dôverujú masovým médiám. V 70-tych rokoch sa tešili vysokej dôvere cez 70 % respondentov. V tomto čase vznikla ich profesionálna reputácia, ktorú veľmi hlučne predávajú aj dnes, avšak dnes už neoprávnene. Dôvera verejnosti v médiá odvtedy pomaly, ale vytrvalo klesala a za posledných 5 rokov zaznamenali prudký pád dôvery o viac ako 10 %. Dnes masovým médiám verí sotva 1/3 respondentov, druhá tretina sa vyjadruje, že ich berie s rezervou a príliš im neverí.
Podstatne viac je už tých, ktorí im neveria vôbec – až 39 %.

Morrisovci sa zamýšľajú aj nad hlavnými dôvodmi a konštatujú. že médiá prestali robiť profesionálnu službu verejnosti. Do omrzenia síce tvrdia, že „overujú“ svoje informácie, ale oni pracujú len so svojimi určenými zdrojmi informácií a žijú v rámci svojho prúdu agentúrnych správ. Svoje informácie neoverujú ani porovnaním s informáciami zo všeobecného vzdelania. Jednoducho povedané – nečítajú a neštudujú nič okrem svojich „zdrojov“. Morrisovci dokonca ako perličku uvádzajú vlastné prípady, keď robili rozhovor s autormi bestsellerov a autori boli šokovaní, že novinári majú ich knihy prečítané a pýtajú sa na obsah knihy. U novinárov hlavného prúdu sa s tým nestretávajú.

Jedná sa síce o americké médiá, ale sú to práve tie, o ktoré aj slovenský hlavný prúd opiera svoju autoritu, a myslím, že si nemusíme robiť ilúzie, že vyššie uvedený text sa vôbec netýka slovenského prostredia.

Zdroj: https://belobog.sk/media-hlavneho-prudu-vasa-podvodna-hra-konci/