Politcká veda CO2 – ľudia verzus príroda

Politcká veda CO2 – ľudia verzus príroda

Politcká veda CO2 – ľudia verzus príroda 620 330 Doktor

Nová štúdia dospela k záveru, že 65 % až 96,5 % nárastu koncentrácií CO2 od roku 1958 je spôsobených prirodzenými príčinami. Existuje cyklus tvorby, spotreby a skladovania CO2. Je to jasne vidieť na sezónnych výkyvoch, ktoré ukazujú merania. Podľa novej štúdie možno iba trikom tvrdiť, že v atmosfére je významný podiel CO2 „vyrobeného človekom“.

Podľa novej štúdie Hermanna Hardeho s názvom „Pochopenie zvyšujúceho sa atmosférického CO2 “ je tvrdenie, že nárast atmosférického CO2 je spôsobené výlučne ľuďmi, založené na vykonštruovanom, nekonzistentnom bilančnom modeli, v ktorom je čas zotrvania prirodzených emisií 3 až 4 roky. (čo je v súlade so skutočnými pozorovaniami), zatiaľ čo CO2 z ľudských zdrojov má údajne dobu oneskorenia 50 až viac ako 100 rokov.

15 až 30-krát dlhší čas zdržania pre ľudské emisie je imaginárny koncept, úplne nezlučiteľný s testami bômb (1963) a so sezónnymi výkyvmi CO2 zistenými v skutočných pozorovaniach. Ľudské emisie tvoria menej ako 5 % celkových emisií zo všetkých zdrojov – prírodných aj antropogénnych. Prírodna nerozhoduje o tom, ktorý CO2 absorbuje v závislosti od zdroja. Absorpcia je skôr úmerná zdroju.

Preto si podľa Hardeho „komplexná analýza a reprodukcia vývoja atmosférického CO2 vyžaduje, aby sa všetky emisie spracovali konzistentným spôsobom“.

Ak sa imaginárny svet s dobou zdržania 50 – 100+ rokov nepoužije pre metódu antropogénneho bilancovania CO2 a namiesto toho sa prírodné emisie a ľudské emisie považujú za ekvivalentné (obe s dobou zdržania kratšou ako 10 rokov), prisúdenie započítanie CO2 znižuje nárast CO2 len na 3,5 %, pričom horná hranica je 35 %.

Diskusie o Hardeových zisteniach
Umelý CO2 je pilierom, na ktorom spočíva Green deal a všetky opatrenia „ochrany klímy“. Preto obhajcovia teórie vždy rýchlo reagujú. NoTricksZone sa odvoláva na komentár Ferdinanda Engelbeena , dlhoročného zástancu postoja, že ľudia sú 100% zodpovední za zmeny v koncentráciách CO2. Tvrdí, že prirodzené emisie sú vždy 100% kompenzované prirodzenými záchytmi a že „príspevok prírodných zdrojov a záchytov k atmosférickému vzostupu je nulový“.

Harde potom publikoval odpoveď pre Engelbeen , v ktorej vysvetlil, že prirovnanie retencie CO2 antropogénnych a prírodných emisií naznačuje, že prírodné emisie prispievajú k nárastu 31,2 ppm/rok, zatiaľ čo ľudia prispievajú 5,5 ppm/rok. Prirodzený príspevok k nárastu CO2 od roku 1958 je takmer šesťkrát väčší ako ten, ktorý spôsobili ľudia.

Zmeny v mainstreame
Hardeove vyjadrenia znejú presvedčivo a predovšetkým nie sú v rozpore s tým, čo vieme o predchádzajúcich teplých obdobiach. Zdá sa, že ani mainstreamové médiá tomu teraz nedokážu uniknúť, ako ukazuje tento článok v Tagesschau. Článok obsahuje túto zmysluplnú grafiku:

Táto grafika sa používa na opis teplých období:

„Posledná doba ľadová trvala približne 60 000 rokov a bola charakterizovaná silnými výkyvmi klímy. Približne 11 000 rokov sa nachádzame v takzvanom holocéne alebo neo-medziľadovom období, ktoré sa vyznačovalo stabilnou klímou. V skutočnosti rané vyspelé civilizácie na Níle a v Mezopotámii našli ideálne podmienky, ktoré im priniesli veľmi dobré výnosy plodín, čo umožnilo vzostup Egypta a Mezopotámie. V tom čase bola Sahara savanou s bohatými vodnými zdrojmi, cez ktoré sa preháňali žirafy a slony, čo dosvedčujú staré skalné a jaskynné maľby.

Nie je tiež celkom náhoda, že veľmi teplé obdobie medzi rokmi 100 a 500 nášho letopočtu, známe ako optimum rímskeho obdobia, sa kryje s rozkvetom Rímskej ríše. V každom prípade je táto éra v jasnom kontraste s pesimom obdobia migrácie, ktoré nasledovalo. Medzi rokmi 400 a 600 nášho letopočtu sa klimatické podmienky v Európe opäť zhoršili a nedostatok úrody prinútil mnohé germánske národy opustiť svoje tradičné prostredie a hľadať si nový domov.“

Tu je grafika trochu väčšia a presnejšia:

A tu je posledných 4000 rokov podrobnejšie:

Predtým, ako sa klimatická veda spolitizovala, vedci označovali teplé obdobia za „klimatické optimum“, pretože pre takmer všetky druhy na Zemi je teplejšie ako chladnejšie. Ako sa uvádza v článku v Tagesschau, najdramatickejšie pokroky v civilizácii sa udiali počas posledných štyroch teplých období – vrátane toho nášho. Pokrok vo vede, technike a umení priamo súvisí s teplejším počasím.

Otepľovanie, ktoré umožnilo dostatok potravy, zbavilo obyvateľov obáv o každodenné prežitie, aby sa mohli venovať iným veciam. Viedlo to ku kultúrnemu rozvoju, ktorý v chladných obdobiach nebol možný. Po týchto prosperujúcich teplých obdobiach nasledovali poklesy teploty, ktoré niesli názvy ako grécka doba, temná doba a malá doba ľadová. Boli to časy veľkého zúfalstva, keď sa Zem ponorila do globálneho ochladzovania, ktoré prinieslo neúrodu, hladomor a masové vyľudňovanie. Nemýľte sa: Počas chladných období sa stávajú zlé veci, veľmi zlé veci.

Tieto údaje pochádzajú z ľadových jadier z Grónska, kde sú extrémne nízke teploty. Umožňujú porovnanie v jednom bode počas dlhých časových období.

Pre kolísanie teplôt sú mimochodom rozhodujúce zmeny slnečnej aktivity, ako aj zmeny orbitálnych parametrov Slnka a Zeme a teda rozdielne vzdialenosti Slnko-Zem. Umelý CO2 nespôsobil skoršie teplé obdobia ani moderné teplé obdobie. Fakt, ktorý politická „veda“ ignoruje.

Iné mainstreamové médiá tiež vyvodzujú z údajov správne závery. CNBC zatvorila svoju klimatickú divíziu a už nemá zamestnancov, ktorí by sa venovali šíreniu propagandy klimatických zmien. Píše niekto, kto chce vyhrať globálne preteky o nulové emisie. Je to ako ZeroCovid, obrovské škody ľuďom a nulový prínos.

Zdroj: https://tkp.at/2023/11/27/die-politische-wissenschaft-vom-co2-mensch-versus-natur/