Peter Tóth: ANI FICO NEUMLCÍ BÁRDYHO & SPOLUPÁCHATELOV

Peter Tóth: ANI FICO NEUMLCÍ BÁRDYHO & SPOLUPÁCHATELOV

Peter Tóth: ANI FICO NEUMLCÍ BÁRDYHO & SPOLUPÁCHATELOV 620 330 Mr Hyde

Šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy narieka. Premiér Robert Fico chce totiž preverit akreditácie Aktualít, SME, N a Markízy na Úrade vlády SR. Bárdymu sa tiež nepáci, že šéf vlády ich oznacuje za „nepriatelské médiá“. „Chce nás umlcat, zabránit nám vykonávat naše povolanie,“ bedáka Bárdy.

Bárdy je umelec svojho druhu a konkurovat mu dokáže azda len spolubývajúca Pamely Záleskej, istá Mirka z Bratislavy, známa aj pod pseudonymom Monika Tódová. Len on a ona dokážu v jednom texte vyprodukovat nadkritické množstvo nezmyslov, bludov a zavádzajúcich interpretácií reality.

Dajme tomu, že na podnet premiéra Úrad vlády SR odníme štvorlístku SME, Aktuality, N a Markíze akreditáciu. Co to bude fakticky znamenat? Okrem toho, že redaktori týchto médií sa nebudú môct priamo zúcastnovat tlacových besied a klást clenom vlády bezprostredné otázky, všetko ostane po starom. Budú mat prístup k informáciám zo zasadnutia vlády prostredníctvom tlacových agentúr a verejnoprávnych médií (ci webu úradu) a budú ich môct a smiet aj nadalej komentovat, interpretovat a prekrúcat tak, ako to robili doteraz.

SME, Aktuality, N a Markíza budú môct a smiet pokracovat v slobodnom šírení manipulácií, konšpiracných teórií, hoaxov a iných chutoviek tradicného repertoáru médií bývalého hlavného prúdu. Nikto ich nebude chciet ani môct umlcat, ako poplašne hlási popletený Bárdy.

Ak nerozhodnú vydavatelia dotknutých médií inak, ich redaktori budú smiet a môct dalej vykonávat aj svoje povolania, pretože nikto ich neprepustí z práce a ani im nikto nezakáže nadalej používat klávesnice pocítacov, mikrofóny, kamery a strihacie zariadenia ako zbrane hromadného nicenia. Iba vydavatelia a prevádzkovatelia môžu novinárom zabránit vykonávat ich povolanie, nie odnatá akreditácia na Úrade vlády SR, ako sám seba aj verejnost neúspešne presviedca neborák Bárdy.

Vydavatelmi SME, Aktualít, N a prevádzkovatelom Markízy sú súkromné obchodné spolocnosti a redaktori sú ich zamestnancami (prípadne samostatne zárobkovo cinnými osobami vykonávajúcimi na zmluvnom základe prácu pre privátne firmy). Inými slovami redaktori spomínaných médií sú reprezentantmi súkromného obchodného záujmu, pretože úmyslom každého privátneho vydavatelstva a vysielatela je získat informácie a tie potom takou alebo onakou formou predat a na základe toho vygenerovat zisk. Ak by naozaj došlo k odnatiu akreditácie (co zatial nie je celkom isté), znamenalo by to len tolko, že zástupcovia niekolkých súkromných firiem prídu o privilegovaný prístup na tlacové podujatia v priestoroch Úradu vlády SR. Písat a vysielat im nikto nezakáže. Dokonca ani klamat a manipulovat nie.

Redaktori SME, Aktualít, N a Markízy sa správajú nielen nekorektne k objektívnej realite, ale sa na stránkach novín, vo vysielaní a aj pri kladení otázok na tlacovkách správajú ako politickí aktéri, nie ako nestranní žurnalisti. Za takýchto okolností je preto prirodzené, že predseda vlády, ktorý je nielen verejným cinitelom, ale aj politickým aktérom, zvažuje, ci vpustí takpovediac do hry niekoho, kto chce z prístupu na Úrad vlády SR nielen komercne, ale aj politicky tažit. Bárdyovci by chceli mat všetko a doteraz to aj mali, preto kvília a nariekajú, ked hrozí, že prídu o cast privilégií. Lenže tak to v živote jednoducho chodí: raz si hore, raz si dole, raz ti ide karta, inokedy nie. A niekedy narazí kosa na kamen.

Vydavatelia SME, Aktualít, N a vlastníci Markízy budú možno namietat, že zamestnanci (redaktori) iných súkromných obchodných spolocností na tlacové podujatia Úradu vlády SR prístup majú, co ich znevýhodnuje v konkurencnom boji. (Shit happens…) Na druhej strane vláda bude môct argumentovat, že výsostné postavenie jednej casti súkromných spolocností musela prehodnotit s ohladom na ich nekalé alebo ak chceme „ nepriatelské“ praktiky, co bude velmi lahké doložit rozsiahlou analýzou výstupov zamestnaneckého výkvetu nesvätej štvorice slovenských médií. Nehovoriac o tom, že na udelenie akreditácie médiám neexistuje žiaden automatický zákonný nárok a že zvykové právo v tejto oblasti stojí na velmi vratkých nohách, kedže absolútna väcšina médií nereprezentuje verejný, ale rýdzo súkromno-obchodný záujem vydavatelov, respektíve prevádzkovatelov a vysielatelov.

Zdroj: https://www.facebook.com/datel.sk