Prelomový rozsudok ohľadom nútených štátnych karantén

Prelomový rozsudok ohľadom nútených štátnych karantén

Prelomový rozsudok ohľadom nútených štátnych karantén 620 330 Mr Hyde

Šikovná právnička dokázala, že právo je viac, ako svojvôľa štátnej moci!

Bude z neho právny precedens? Snáď áno. A snáď sa konečne dočkáme spravodlivosti a zákonnosti aj v ďalších veciach. Lebo o doktorke práv Gréte Noé, ešte počuť budeme. V najbližších dňoch vám s ňou prinesieme rozhovor o „dobe covidovej,“ no najmä o jej novej knihe. Tá vyšla v uplynulých dňoch a jej názov „Núdzový stav de iure a de facto,“ veľa napovie.

Covidový a nie právny štát

Tí, ktorí sme nezabudli, ako radi zabúdajú naši politici, si ešte pamätáme „časy covidové.“ A najmä to, ako vtedy fungoval náš štát po právnej stránke. Keď tu ktosi zatváral „štekajúce psy“ do štátnych karantén.

A to tak odborne, že v jednej izbe sa spolu mohli ocitnúť človek, ktorý bol nakazený ochorením covid-19 a človek, ktorý bol úplne zdravý. (vtedy, kým sme ho tam nezavreli)

A právny štát fungoval asi tak, že vládna moc rozhodla, že „psy“ budú v nútenej karanténe, ktorou štát vlastne mohol a v mnohých prípadoch i ohrozil, ich zdravie, za čo si v následnom kroku, mali títo ľudia ešte aj zaplatiť. A vôbec nie nejakú „symbolickú cenu.“

Prelomový rozsudok

Vydal Krajský súd v Banskej Bystrici. Trojčlenný senát rozhodol, že vo veci žaloby, ktorú podalo Ministerstvo vnútra SR voči obyvateľke, ktorá nútene absolvovala pobyt v štátnej karanténe a štát ju prostredníctvom tohto rezortu vyzval na úhradu tohto pobytu, tak, že ju zamietol.

Vo veci najprv rozhodoval v decembri 2022 Okresný súd vo Zvolene. ten rozhodol v prospech žalobcu. Keďže žalovaná podala v zákonnej lehote odvolanie, vo veci rozhodoval súd vyššej inštancie. A ten pôvodný rozsudok, ktorý zaviazal žalovanú zaplatiť štátu za pobyt v nútenej karanténe, zrušil.

„Žalovaná okrem iného vo svojom odvolaní namietala, že povinnosť „izolácie“ v zariadeniach určených štátom nebola určená zákonom a ani iným všeobecne záväzným predpisom, i keď Ústavný súd SR neskoršie ustanovenia Zákona o verejnom zdraví označil za protiústavné. (PL.ÚS 4/2021) / Z predmetného rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici

Vo svojom odôvodnení Krajský súd v Banskej Bystrici ďalej v bode 13. uviedol i citujem:

„S prihliadnutím na vyššie uvedené je preto nutné dôjsť k záveru, že za situácie, ak právna úprava izolácie osôb v karanténnych zariadeniach bola ústavným súdom vyhodnotená, ako protiústavná, v súlade so zmyslom právnej zásady, že „z nepráva nemôže vzniknúť právo,“ nie je prípustné, aby dotknutá osoba (žalovaná) mala preplatiť náklady spojené s pobytom v karanténnom zariadení.“

Bude z neho právny precedens?

Potom, ako rezort vnútra v tom čase ešte vedený Romanom Mikulcom, začal obyvateľom, ktorých protizákonne „ubytoval“ v štátnych karanténach, posielať faktúry, sa ozval aj verejný ochranca práv Róbert DobrovodskýTen už dňa 17. júla 2023 uviedol, že takýto postup zo strany štátnych orgánov je nezákonný.

Napriek tomu, s tým „odborníci“ z rezortu neprestali. Tak, ako bol na poli trestného práva dôležitý rozsudok Krajského súdu v Žiline týkajúci sa „kajúcnikov“ kedy súd jasne uviedol(po prvýkrát), že tak vznesenie obvinenia, či následné podanie obžaloby, nemôže byť postavené len na osamelej výpovedi kajúcnika,“ tak i tento rozsudok KS v Banskej Bystrici, nie je dôležitým len pre samotnú účastníčku konania(žalovanú), ktorá vyhrala boj so štátnou mocou(skôr svojvôľou štátnej moci) ale pre každého obyvateľa Slovenskej republiky.

Zjednodušene môžeme povedať, že ide o „malé kroky,“ ktoré nás vedia vrátiť naspäť na cestu k právnemu štátu. Za tento vďačíme nielen senátu KS v Banskej Bystrici, ktorý ho vydal, ale i advokátskej koncipientke Gréte Noé, ktorá žalovanú stranu v tomto konaní zastupovala.

Taktiež i samotnej žalovanej, ktorá sa pustila do boja so štátnou mašinériou a nevzdala to tak, ako mnoho iných Slovákov.

Zdroj: https://ereport.sk/bude-z-neho-pravny-precedens/