ereport.sk

Prelomový rozsudok ohľadom nútených štátnych karantén

Prelomový rozsudok ohľadom nútených štátnych karantén 620 330 Mr Hyde

Šikovná právnička dokázala, že právo je viac, ako svojvôľa štátnej moci! Bude z neho právny precedens? Snáď áno. A snáď…