Marek Ťapák: V každom človeku existuje hranica, keď povie dosť! Sme v kríze hodnotovej i morálnej

Marek Ťapák: V každom človeku existuje hranica, keď povie dosť! Sme v kríze hodnotovej i morálnej

Marek Ťapák: V každom človeku existuje hranica, keď povie dosť! Sme v kríze hodnotovej i morálnej 620 330 Mr Hyde