Eduard Chmelár: DOPLNENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO STATUSU

Eduard Chmelár: DOPLNENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO STATUSU

Eduard Chmelár: DOPLNENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO STATUSU 620 330 Mr Hyde
Žiaľ, v hanebnom falšovaní dejín pokračuje aj verejnoprávna televízia.
  • Moderátor Správ RTVS zahlásil, že vďaka vzniku Česko-Slovenska sme sa stali „štátoprávnym národom“ (podobne argumentuje aj prezidentka Čaputová). Nie je to pravda. Podľa Ústavy ČSR z roku 1920 bol jediným štátoprávnym národom „národ československý“. Nebolo to len formálne konštatovanie, čechoslovakizmus prenikol do všetkých oblastí. Napríklad české deti mali na vysvedčení z materinského jazyka uvedený „jazyk český“, ale slovenské deti „jazyk československý“. Slováci si vydobyli postavenie štátoprávneho národa až Slovenským národným povstaním, v dôsledku čoho bola republika po roku 1945 definovaná na základe „rovnoprávneho vzťahu dvoch bratských národov Čechov a Slovákov“.
  • Moderátor tiež tvrdil, že vďaka 1. ČSR malo Slovensko po prvýkrát stanovené vlastné hranice. Ani to nie je pravda. Došlo len k čiastočnému vymedzeniu hraníc (najmä južnej, čo je zásluha Štefana Osuského), západná a východná hranica zostala otvorená. K definitívnemu stanoveniu hraníc Slovenska došlo až v roku 1968 na základe presadenia federácie. Vďaka tomuto prelomovému činu (ktorý bol životným politickým dielom Gustáva Husáka) sa mohla Slovenská republika v roku 1993 bez väčších územných sporov osamostatniť.
  • Akýsi historik zahlásil, že pre nás je 28. október „sviatok číslo jeden“ a že Česi majú viac hrdosti. Je to smutné konštatovanie, že viac hrdosti nemajú ani niektorí historici. Ako som už zdôvodnil, pre nás má väčší význam 30. október, no ani to nie je najvýznamnejší sviatok SR. Momentálne je ním Slovenské národné povstanie, najhrdinskejší skutok tohto národa. No je smutnou skutočnosťou, že na Slovensku oslavujeme zaniknutý štát (čo je asi svetový unikát) a nemáme žiadny štátny sviatok spojený so štúrovským hnutím, či už by to mal byť 14. február (Deň spisovnej slovenčiny) alebo 19. september (Deň vzniku Slovenskej národnej rady a historicky prvého vyhlásenia nezávislosti Slovenska). Kto nepochopil, že bez Štúra by nebolo nič, vôbec nič, ani my ako národ, ani republika, tomu uniká samotný zmysel slovenských dejín.
  • No a napokon zaznelo, že 28. október je pre nás zavŕšením našej suverénnej štátnosti. To by som už označil priamo za lož. Takýto význam má tento dátum pre Čechov. Pre nás je vznik ČSR síce dôležitý medzník, ale stále iba jeden z medzníkov na ceste k vlastnej národnoštátnej emancipácii, ktorá sa zavŕšila až 1. januára 1993 vznikom nezávislej Slovenskej republiky.

Zdroj: FB profil Eduard Chmelár