LGBT propaganda naberá na obrátkach XXIV.

LGBT propaganda naberá na obrátkach XXIV.

LGBT propaganda naberá na obrátkach XXIV. 620 330 Mr Hyde

HÁDKA PRE LGBTI+ ĽUDÍ

Niečo z našej SVK politickej scény 🙂

Dnes už je máma v pohode se všim …

Viking kedysi a dnes …

Vedel si? Trans lesby sú tiež lesby

Čiže muž, ktorý sa cíti ako žena ale zároveň ho priťahujú ženy 😅….

Indický najvyšší súd zamietol legalizovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

Indický najvyšší súd v utorok vyhlásil, že nemôže legalizovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia, pričom hlavný sudca krajiny uviedol, že vytvorenie takéhoto zákona je doménou parlamentu.

Vláda premiéra Narendru Modiho uviedla, že takéto manželstvá nie sú „porovnateľné s indickým konceptom rodinnej jednotky manžela, manželky a detí“.

Detaily: https://www.reuters.com/world/india/india-top-court-declines-allow-same-sex-marriages-2023-10-17/

🌈 Trans ‚Woman‘ vyhráva 25 000 libier v súdnom spore ‚Deadnaming‘

Kingston Council vo svojom systéme nezmenila zámená zamestnanca a teraz bude musieť odovzdať paušálnu sumu trans-zamestnancovi, ktorý tvrdí, že „mŕtve meno“ malo „významný“ vplyv na jeho zdravie.

Pracovná skrinka zamestnanca mala nálepku s preškrtnutým predchádzajúcim menom a namiesto toho napísané nové meno, vypočul zamestnanecký tribunál – situácia, ktorá predstavovala „menej priaznivé zaobchádzanie,“ povedala sudkyňa Fiona McLaren.

Organizácia ICJ – Medzinárodný súdny dvor navrhuje …

Organizácia ICJ – Medzinárodný súdny dvor, ktorá je jednou zo šiestich hlavných orgánov OSN, navrhuje vo svojej správe nazvanej „8 March Principles for a Human Rights-Based Aproach to Criminal Law Proscribing Conduct Assosicated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessnes and Poverty“ to, aby bol sex s maloletými braný benevolentnejšie, než to určuje legislatíva daného štátu. Niektorí budú tvrdiť, že tá úprava je tam na to, aby napríklad Nemecko uznalo sobáše maloletých imigrantov a nedelilo tak rodiny. Lenže dané slová sa dajú vysvetliť rôzne. Najviac mi vadí, akým slovníkom to ospravedlňujú – vraj sa nemáme správať diskriminujúco voči tým, ktorý chcú sexovať v tak nízkom veku. Aký úchyl nazve toto slovom diskriminácia? Len taký, ktorý chce chrániť sebe podobných.

Kde to skončí? Bude desaťročným dovolené sexovať? Budú môcť tiež šoférovať, prípadne viesť nejakú firmu alebo pracovať v dajakom úrade? Je diskriminácia, že toto všetko deťom nedovoľujeme?

Každá podobná agenda sa vždy zavádza podobným pokútnym slovníkom. Vzletnými slovami typu sloboda, inklúzia, slušnosť… Jazyková diverzia. Keď sa k nej pridá aj diverzia práva a súdneho systému, obludnosť sa zrazu stáva zreteľnejšou.

Detaily: https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf

Len jedna mapa …

Ako Hamas prenikol do izraelských obranných systémov za miliardy dolárov?

Slovenská transrodová modelka Liberty Blake Simon: Musela som vyriešiť aj transfóbiu voči sebe samej a opäť sa do seba zamilovať

Detaily: https://emefka.sk/slovenska-transrodova-modelka-liberty-blake-simon-musela-som-vyriesit-aj-transfobiu-voci-sebe-samej-a-opat-sa-do-seba-zamilovat

Nepretržitá indoktrinácia: LGBT propaganda sa deje školách po celých USA nepretržite

POZNÁMKA: Tento zoznam je aktualizovaný pre školský rok 2023-24, ale niektoré udalosti upresňujú svoje dátumy. Niekoľko LGBT „špeciálnych“ dní sa už vyskytlo.

Detaily: https://www.wnd.com/2023/10/non-stop-indoctrination-lgbtq-propaganda-year-round-schools-across-usa/