Odsúdený Kiska bude naďalej poberať štátny plat

Odsúdený Kiska bude naďalej poberať štátny plat

Odsúdený Kiska bude naďalej poberať štátny plat 620 330 Mr Hyde

Bývalý prezident Andrej Kiska bol prvostupňovým súdom uznaný vinným z pokračovacieho daňového podvodu. Stal sa tak prvým prezidentom modernej Slovenskej republiky, ktorý bol, aj keď zatiaľ neprávoplatne, odsúdený.

Ak by sme zohľadnili celú, aj povojnovú históriu Slovenska, bol by na druhom mieste za Jozefom Tisom.

Napriek tomu, že Andrej Kiska údajne podľa súdu podvádzal štát na daniach, ten mu bude naďalej vyplácať doživotný plat. Zákon totiž nepozná žiadne obmedzenia či rušenia prezidentskej renty, a to ani v prípade páchania úmyselnej trestnej činnosti. Treba zároveň dodať, že Kiska škody, ktoré mohol spôsobiť štátu, vyrovnal.

Obžaloba kládla exprezidentovi Kiskovi za vinu, že v rokoch 2013 a 2014 do účtovníctva firmy KTAG neoprávnene zahrnul účtovné a daňové doklady, ktoré sa netýkali predmetu činnosti tejto firmy. Urobil tak preto, aby si mohol neoprávnene odpočítať DPH z volebnej kampane, keď kandidoval na prezidenta Slovenskej republiky. Nezákonne si vraj uplatnil aj nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, aby spoločnosť KTAG získala neoprávnený prospech.

Na snímke vľavo obhajca Patrik Benčík, uprostred Andrej Kiska a vpravo obhajca Peter Kubina v stredu 11. októbra 2023 v súdnej sieni v Poprade. Foto: Adriána Hudecová/TASR

Obhajoba Andreja Kisku spochybňuje, že sa vôbec stal trestný čin a pripomína, že využiť politickú reklamu na podnikateľský účel zákon nezakazuje. Z pohľadu komerčnej využiteľnosti reklamy nie je podľa obhajoby zásadný rozdiel medzi tradičnou (komerčnou) a politickou reklamou a nie je teda ani rozdiel medzi tým, či je možné si odpočítať DPH alebo nie.

Obhajca dodal, že Kiska konal v presvedčení, že kampaň bude mať za následok posilnenie podnikateľskej činnosti KTAG. Exprezident zároveň tvrdil, že toto obvinenie je výsledok tlaku jeho politických oponentov.

Kiska bol organizátor trestnej činnosti

Súd takejto obhajobe neuveril a uznal obžalovaného bývalého prezidenta za vinného. Súd ustálil nezákonný nadmerný odpočet na takmer 156 000 eur, pričom Kisku označil za organizátora celej podvodnej schémy. Za tieto skutky bol Kiska odsúdený na trest odňatia slobody na dva roky s podmienečným odkladom na tri roky, peňažný trest 15 000 eur a zákaz vykonávať funkciu konateľa a štatutára obchodnej spoločnosti počas obdobia šiestich rokov.

Andrej Kiska sa proti tomuto rozsudku odvolal a dodal, že takýto záver ho prekvapil. Prekvapivé však je skôr benevolentné posudzovanie zodpovednosti Andreja Kisku za spáchanie tohto trestného činu.

Ten bol totiž uznaný vinným z neoprávneného nároku na DPH vo veľkom rozsahu, pri ktorom zákon vyžaduje minimálny trest odňatia slobody v trvaní siedmich rokov. Okrem vysokého odpočtu bol tento trestný čin kvalifikovaný ako pokračovací, čo znamená, že k nemu malo dochádzať opakovane v určitých intervaloch. Nešlo teda o jedno zlyhanie, ale po sebe nasledujúce konania s jednotným cieľom obohatiť sa. Andrej Kiska bol podľa súdu navyše organizátorom tejto trestnej činnosti, čo je v zmysle Trestného zákona priťažujúcou okolnosťou, ktorá má za následok sprísnenie trestnej sadzby.

Súd však použil v tomto prípade mimoriadne zníženie trestu, inak by musel bývalý exprezident zrejme čeliť nepodmienečnému trestu odňatia slobody vzhľadom na vysoké sumy odpočtov.

Mimoriadne zníženie trestu (na podmienku) prichádza do úvahy, ak má súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa za to, že by trest pri danom trestnom čine bol neprimerane prísny. Z ústneho odôvodnenia rozsudku zatiaľ nie je známe, prečo súd aplikoval tento inštitút, a ani aké okolnosti videl v osobe Andreja Kisku na zjemnenie trestu.

Bývalý prezident o plat nepríde

Prekvapivý je aj zákon, ktorý hovorí o poberaní platu prezidenta. Ten totiž umožňuje bývalým hlavám štátu poberať doživotný plat aj po skončení funkcie, a to vo výške platu poslanca. Zákonodarca pri formovaní týchto ustanovení predpokladal, že prezident republiky neprestáva byť reprezentantom štátu ani po skončení výkonu svojej funkcie. Stále mu patrí protokolárne oslovenie prezident, a preto by mal mať primeraný dôstojný život. S dôstojným životom je priamo spojený dôstojný plat, a ten by mal garantovať, aby postavenie prezidenta nestrácalo na úcte ani po výkone tejto funkcie.

Zároveň zákonodarca náklady na vyplácanie tohto platu považoval za zanedbateľné vzhľadom na štátny rozpočet a celospoločenský prínos, ktorý vo väčšine prípadov bývalé hlavy štátu svojou činnosťou stále vykonávajú.

Zákon pritom nepočíta so žiadnym obmedzením či zrušením tejto doživotnej výhody, a to za žiadnych okolností. Zákonodarca zjavne nepredpokladal, že osoba v pozícii prezidenta bude páchať finančnú trestnú činnosť, ale prípad Andreja Kisku ukázal, že existuje aj takáto alternatíva. V praxi to znamená, že nech by bývalý prezident spáchal čokoľvek, stále bude mať nárok na doživotný plat. Peňažný trest sa potom v Kiskovom odsúdení javí ako zbytočný, pretože sa na naň poskladajú všetci daňoví poplatníci Slovenska.

Ivan Gašparovič. Foto: Pavol Zachar/TASR

Je pritom pozoruhodné, že hoci samotná Ústava SR predpokladá možné páchanie trestnej činnosti zo strany prezidenta (napríklad vlastizrada), nijako nie je upravená sankcia v podobe straty platu v prípade odsúdenia.

S ohľadom na rozpočet ide naozaj o zanedbateľnú finančnú položku, ale z pohľadu elementárnej miery spravodlivosti sa javí doživotná renta pre odsúdeného človeka sporne. O to viac, ak sa spoločnosť prostredníctvom svojich daní skladá na plat človeku, ktorý chcel dane krátiť.

Jozef Onačilla

Zdroj: https://standard.sk/468651/odsudeny-kiska-bude-nadalej-poberat-statny-plat