Vymeniť Lipšica nebude jednoduché

Vymeniť Lipšica nebude jednoduché

Vymeniť Lipšica nebude jednoduché 620 330 Doktor

Víťazom predčasných parlamentných volieb sa stala strana Smer, a hneď na to predseda Robert Fico avizoval smerovanie strany v otázkach orgánov činných v trestnom konaní. V prípade, ak bude strana súčasťou vládnej väčšiny, vymení vedenie Policajného zboru a Úradu špeciálnej prokuratúry. Konkrétne, osoby policajného prezidenta Štefana Hamrana a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Ide o zotrvanie v predvolebnej rétorike strany, keď jej predstavitelia tvrdili, že trestné konania sú hrubo manipulované alebo je zneužívané právo, a zodpovední sú práve títo predstavitelia oboch zložiek spravodlivosti. Ich výmenu považujú za elementárnu vec. Vymeniť špeciálneho prokurátora však bez zmeny zákona nebude tak jednoduché, ak nie nemožné.

Okrem pravidelného výpočtu zlyhaní a porušení zákona policajného prezidenta Štefana Hamrana zo strany Roberta Fica, na nedávnej tlačovej konferencii pripomenul aj spôsob jeho dosadenia za šéfa polície. Štefan Hamran pôsobil najprv ako dočasný policajný prezident po tom, ako sa tejto funkcie vzdal Peter Kovařík, ktorý je momentálne obžalovaný zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Následne ho do funkcie prezidenta vymenoval minister vnútra Roman Mikulec, no Robert Fico tvrdí, že Hamran neprešiel výberovým konaním a bol kvôli nemu menený zákon.

Odvolanie bez udania dôvodu

Vymeniť policajného prezidenta ale nie je žiaden problém. Postarala sa o to novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru prijatá počas vlády Eduarda Hegera. Dovtedy bolo možné odvolanie prezidenta Policajného zboru ministrom vnútra iba z objektívnych dôvodov. Sem patrili zákonné podmienky, ako odsúdenie za trestný čin, nevykonávanie funkcie či členstvo v politickej strane alebo hnutí. Následná novela priniesla zmenu v podobe možnosti svojvoľného odvolania bez udania dôvodu. To znamená, že minister vnútra môže vyslovene na politický pokyn alebo iba z rozmaru odvolať policajného prezidenta.

Vďaka tomuto ustanoveniu teda novovymenovaný minister vnútra budúcej vlády môže bez problémov vymeniť Štefana Hamrana za svojho nominanta. Právna úprava pred novelou zohľadňovala najmä kontinuitu riadenia Policajného zboru a minimalizáciu politických zásahov do riadenia polície. Ak sa naplnia prognózy predsedu Smeru, vďaka zmenám bývalej vlády bude ich nominant ľahko nahradený.

Špeciálny prokurátor je chránený zákonom

Pri výmene Daniela Lipšica na čele Úradu špeciálnej prokuratúry to už bude ťažšie. Postup pri odvolávaní špeciálneho prokurátora upravuje zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Na odvolanie špeciálneho prokurátora už nestačí len jeho odvolanie zo strany ministra, ale je potrebné hlasovanie Národnej rady. Aj v tomto prípade sa tak však nemôže stať bez udania dôvodu, ale iba za splnenia zákonom vymedzených podmienok.

Okrem zjavne neaplikovateľných dôvodov v prípade Daniela Lipšica, ako sú strata štátneho občianstva alebo absencia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, sa ako relatívne priechodné javia iba dve možnosti. Prvým dôvodom je spáchanie činu, ktorý je podľa právoplatného disciplinárneho rozhodnutia nezlučiteľný s výkonom funkcie špeciálneho prokurátora. Disciplinárny návrh na takéto disciplinárne konanie môže podať generálny prokurátor, a to v prípade podozrenia zo závažných pochybení pri výkone funkcie prokurátora.

Práve nimi argumentovali predstavitelia strany Smer, ktorí hovorili až o podozreniach z páchania trestnej činnosti Danielom Lipšicom. Ak by mali nejaký konkrétny dôkaz, mohli by dať podnet generálnemu prokurátorovi, aby inicioval disciplinárne stíhanie proti špeciálnemu prokurátorovi. Ten tak v minulosti už urobil, keď sa mal Lipšic v roku 2021 verejne špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom vyjadrovať o obvinení vznesenom prostredníctvom vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, ktoré nepatrilo do jeho pôsobnosti. Najvyšší správny súd vtedy uznal Lipšica vinným a disciplinárne ho potrestal pokarhaním.

Právoplatné odsúdenie nie je problém

Druhá, menej pravdepodobná možnosť odvolania by bola Lipšicovo odsúdenie za usmrtenie chodca pri dopravnej nehode na priechode pre chodcov. Podľa zákona platí, že špeciálny prokurátor, ktorý bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu, bude odvolaný. Pri tomto dôvode je problém v špecifikácii zavinenia. Tento dôvod obstojí, iba ak by išlo o odsúdenie za úmyselný trestný čin. V prípade Daniela Lipšica a jeho nehody išlo o nedbanlivostný akt. Preto zrejme tento dôvod nebude ako podklad na jeho odvolanie adekvátnym.

Vzhľadom na to, že zákon neumožňuje iné reálne možnosti odvolania špeciálneho prokurátora, bude nová vláda zrejme musieť zmeniť pravidlá. Meniť zákon kvôli jednej osobe by nebolo v legislatívnych dejinách Slovenska ničím neobvyklým. Samotný Daniel Lipšic sa na post špeciálneho prokurátora dostal po tom, ako vláda Igor Matoviča účelovo zmenila zákon, aby mohol kandidovať ako osoba, ktorá predtým prokurátorom nikdy nebola. Táto zmena bola politikmi prezentovaná ako prínos vysokej miery integrity a nezávislosti trestných konaní, hoci Daniel Lipšic bol sám v minulosti nielen politikom, ale dokonca na jednej kandidátke spolu s OĽaNO. To sa, samozrejme, prejavilo na jeho vylučovaní sa z mnohých trestných vecí z dôvodu zaujatosti, a politizovaní trestných stíhaní, ktoré ako prokurátor dozoroval.

Iné možnosti obmedzenia právomocí

Hoci sa pred voľbami skloňovali možnosti zrušenia Špeciálnej prokuratúry ako celku, reálnymi sa javia skôr úpravy v zákonoch, ktoré umožnia odvolávať špeciálneho prokurátora aj z iných, ako doposiaľ vymedzených dôvodov. Napríklad, bez udania dôvodu. Ponúka sa však aj iná teoretická možnosť. Politicky a zrejme aj verejne viac priechodné ako rušenie samotného Úradu špeciálnej prokuratúry alebo bezdôvodná výmena jej predstaviteľa, by bolo ohraničenie kompetencií špeciálneho prokurátora alebo prokuratúry ako celku.

Úrad špeciálnej prokuratúry bol zriadený, aby dozoroval okruhy tých najzávažnejších trestných činností. Ide o organizované zločinecké skupiny, finančnú kriminalitu, terorizmus, extrémizmus, ale aj korupciu či zneužívanie právomocí verejného činiteľa. V prípade novej zákonnej úpravy, ktorá by vyňala trestné činy korupcie či zneužívania právomocí verejného činiteľa z pôsobnosti špeciálnej prokuratúry a vrátila ich do pôsobnosti okresným či krajským prokuratúram, by došlo k efektívnemu dosiahnutiu sledovaného cieľa. Problémom pre politikov zo strany Smer totiž nie je prokuratúra ako taká, ale konkrétne osoby, ktoré v nej pôsobia.

Zdroj: https://standard.sk/456073/vymenit-lipsica-nebude-jednoduche