ŠÍRI SA NELÁSKA (nenávisť) a SVÁRLIVOSŤ (neznášanlivosť)

ŠÍRI SA NELÁSKA (nenávisť) a SVÁRLIVOSŤ (neznášanlivosť)

ŠÍRI SA NELÁSKA (nenávisť) a SVÁRLIVOSŤ (neznášanlivosť) 620 330 Mr Hyde

Mnohokrát som písala, že aj toto sú dôvody, prečo vstupujem do politiky. Zámerne som použila namiesto slov v zátvorkách iné slová – neláska a svárlivosť. Strácame kontakt s kvalitným vzdelaním a možno už teraz mnohí nerozumejú, čo je to svár. Niekedy, keď sa ešte čítali knihy, to bolo bežné slovo. Vzdelanie považujem za budúcnosť národa. Strádame.

V literatúre, hudbe, či výtvarnom umení nachádzame dobro a krásu. Uvedomujeme si vôbec, prečo sa vytráca? Čo sa stane, ak by zhynula posledná generácia, ktorá má šancu odkloniť negatívne zmeny v spoločnosti? Spoločenský kontext sa mení rýchlym tempom a mení smer, ktorý nemá nič spoločné s našou podstatou (internet, lacná zábava). Naše prirodzene dobré Duše vykradla moderná doba, ktorá potlačila dobro Duše a Ducha našich predkov – odkaz toho, čo nám je vlastné a čo nám odovzdali naše staré matere a starí otcovia.

„Stratené svedomie,
Duša a tvár, nový normál?
Svet úplne zošalel,
keď človek ľudskosť poprel.“

(Adriana Kráľová, z básne Svet)

Proti sebe nestoja ľudia, ale sily, ktoré kresťanstvo považuje za zlo. V súčasnosti si možno nevieme uvedomiť, čo sa deje. Skúsme si aspoň uvedomiť, čo naznačujem. Skúsme myslieť, pretože myslenie je základom múdrosti a vzdelanosti.

Som Slovenka za Slovensko, za naše deti. V politike som kvôli hodnotám slovenského národa. Sľubujem, že budem chrániť naše národno-štátne záujmy Slovenskej republiky.

Mgr. Adriana Kráľová
občianka v politike

Zdroj: https://www.facebook.com/adriana.kralova.7