Progresivizmus je nebezpečná pasca

Progresivizmus je nebezpečná pasca

Progresivizmus je nebezpečná pasca 620 330 Doktor
Politika sa dá najjednoduchšie definovať ako súboj tých, ktorí chcú spoločnosť ovládnuť a tých, ktorí odmietajú diktátorský režim.
Tí prví sa väčšinou organizujú do politických strán a Štátu, tí druhí to dlho skúšajú najprv sami.
Voľby sú pred dverami a asi nie som sám, kto by si musel zapchať nos, ak chce ísť voliť.
Vo volebnej ponuke volieb 2023 nevidím takú stranu, ktorú by som volil z presvedčenia.
Súčasne však odmietam znovu voliť “menšie” zlo, pretože to “menšie zlo” je po tridsiatich rokoch také veľké ako klasické “veľké zlo”, klasické „zlé zlo“, takže nahovárať si, že volím “menšie zlo”, je ako nahovárať si, že tí slovenskí progresívci našťastie nie sú takí agresívni ako tí americkí..
Ak si myslíte, že progresivizmus je menšie zlo alebo je to dokonca rozumná alternatíva, tak by ste mali vedieť, že táto ideológia spoločenského progresu, teda progresivizmus, možno dokáže vzbudiť ilúzie a falošný pocit cnosti, ale podľa mňa je to nefunkčná a veľmi nebezpečná ideológia.
Naozaj nechápem ako môže podľa všetkého konzervatívny človek ako Štefan Hríb vyhlásiť, že „na­ši progresívci nie sú ako tí ame­ric­kí“. Sú vraj ro­zum­nej­ší a za­ti­aľ neimportujú nejaké woke šia­len­s­t­vá na Slovens­ko.
To je ako vyhlásiť, povedzme, v roku 1946, že „naši komunisti nie sú ako tí sovietski“, sú vraj rozumnejší a zatiaľ neimportujú nejaké stalinovské šialenstvá na Slovensko.