Majitelia jedinej pravdy

Majitelia jedinej pravdy

Majitelia jedinej pravdy 620 330 Doktor

Nasledujúce riadky poukazujú na zhubný vplyv majiteľov jedinej progresívnej pravdy, v tomto prípade z Austrálie. Tam rovnako ako u nás postupuje trend „deplatformizácie“, inými slovami autocenzúry, ktoré sa na platforme Facebook maskujú za rôzne neziskové treťosektorové organizácie (NGOs) overujúce fakty, formálne podporené progresívnymi akademikmi. Rovnako ako u nás, sami šliapu po „pravidlách“, ktoré sami nastavili. Kto im dal tú moc?

Paralela v SR – Facebook polície SR s overovateľom faktov TrollWall, prípadne zoznam Gerulata Technologies, atď.

Akty  ‘Fact check‘: Z vnútra tajného a lukratívneho odvetvia overovania faktov stojaceho za zahraničnou ponukou cenzurovať diskusiu ‘the Voice‘*.

Zdroj: https://www.skynews.com.au/business/media/the-fact-check-files-inside-the-secretive-and-lucrative-fact-checking-industry-behind-a-foreignfunded-bid-to-censor-voice-debate/news-story/31915e1eb03b029b86a2f03aac19338b

*The Voice – pozri  https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Australian_Indigenous_Voice_referendum

Referendum Austrálskeho domorodého hlasu v roku 2023 organizuje referendum voličov, ohľadom zmeny austrálskej ústavy, čím sa vytvorí orgán s názvom Hlas domorodcov a ostrovanov, ktorý „môže zastupovať parlament a výkonnú vládu… vo veciach týkajúcich sa domorodcov a domorodcov. Referendum, ktoré organizuje Austrálska volebná komisia, sa bude konať niekedy medzi októbrom a decembrom 2023

Dve najväčšie univerzity v Austrálii a technologický gigant v hodnote niekoľkých miliárd dolárov vedú kampane na umlčanie spravodajstva ‘the Voice‘, aby ovplyvnili referendum, píše Jack Houghton.

Dve z najmocnejších univerzít v Austrálii a technologický gigant v hodnote niekoľkých miliárd dolárov vedú kampane na umlčanie spravodajstva ‘the Voice‘, aby ovplyvnili referendum.

Investigatíva Sky News Australia odhalila znepokojivý, zo zahraničia financovaný pokus zablokovať politickú diskusiu a spravodajstvo okolo ‘the Voice‘, ktorý odhaľuje globálny systém kontroly faktov, ktorý používa technologický gigant Meta, ktorý je sám v rozpore s jeho vlastnými pravidlami nestrannosti a transparentnosti.

V jednom prípade povolila materská spoločnosť Meta Facebooku Royal Melbourne Institute of Technology blokovať a cenzurovať austrálsku žurnalistiku napriek tomu, že platforma vedela, že ide o porušenie pravidiel, ktoré zakladateľ Meta Mark Zuckerberg stanovil, aby sa dištancoval od zodpovednosti za kontrolu faktov.
Spoločnosť Meta tvrdí, že jej činnosť overovania faktov je nezávislá, no Sky News odhalila, že technologický gigant podpísal tajnú obchodnú zmluvu priamo s RMIT, ktorá umožňuje spoločnosti na kontrolu faktov vyplácať až 740 000 dolárov ročne od írskej dcérskej spoločnosti Meta.

Zuckerberg tvrdí, že Meta sa nesnaží byť arbitrom pravdy na internete a trvá na tom, že jeho platforma je kontrolovaná nepriehľadnou entitou známou ako International Fact Checking Network.
Zatiaľ čo RMIT bola v čase podpísania zmluvy certifikovaná IFCN, Sky News odhalila, že platnosť certifikácie vypršala v decembri, čím ponechala operáciu voľnú pre cenzúru austrálskej žurnalistiky bez akéhokoľvek dohľadu.

Meta CEO Mark Zuckerberg

Meta CEO Mark Zuckerberg

Je to len jedna z 55 operácií na kontrolu faktov po celom svete, ktoré zostávajú signatármi IFCN napriek tomu, že im vypršala platnosť certifikácie.

Komerčná zmluva medzi univerzitou v Melbourne a spoločnosťou Meta má prísne klauzuly, ktoré spoločnosti Meta umožňujú zrušiť dohodu, ak RMIT niekedy stratí certifikáciu, ale technický gigant tak neurobil napriek tomu, že si bol vedomý toho, že prominentný kontrolór faktov po vypršaní platnosti cenzuruje žurnalistiku.

Univerzita využila právomoci, ktoré jej dal Facebook, aby tento rok niekoľkokrát priškrtila stránku Sky News Australia na Facebooku falošnými faktami, čím porušila kódex zásad IFCN schválený Meta a zabránila miliónom Austrálčanov čítať alebo sledovať žurnalistiku Sky News Australia.

Kontrolóri faktov, ktorých zamestnáva RMIT, viedli k početným porušeniam kódexu, vrátane jednej kontrolórky faktov, ktorá použila svoj účet na sociálnej sieti na označenie opozičného lídra Petra Duttona za rasistu vyvolávajúceho strach pre jeho názory “the Voice“.

RMIT Fact Lab

RMIT Fact Lab

Tá istá kontrola faktov zverejnila viacero overení faktov “the Voice“ , ktoré zaplatila Meta a viedli k cenzúre austrálskej žurnalistiky na FB.

Audit previerok faktov RMIT Voice ukázal, že všetkých 17 kontrol “the Voice“ medzi 3. májom a 23. júnom tohto roku bolo zameraných na názory proti “the Voice“.

Odhalenia obsiahnuté v tejto investigatíve vyvolávajú otázky týkajúce sa globálnej kontroly faktov spoločnosti Meta, ktorú zrejme „uniesli“ aktivisti.

Komunikačný tím Meta sa pokúsil tento problém bagatelizovať a naďalej zveril zodpovednosť za certifikačné procesy overovania faktov IFCN.

IFCN tvrdí, že „nediktuje kontrolórom faktov, ako majú dodržiavať zásady“ a prirovnala otázky Sky News Australia k športovému fanúšikovi, ktorý sa sťažoval na rozhodnutie rozhodcu vo „futbalovom zápase“.

RMIT

RMIT

V inom prípade akademickej cenzúrnej kampane ovplyvňujúcej “the Voice“sa akademik University of Adelaide spojil s aktivistickou skupinou, aby zverejnili nepresné štatistiky o spravodajstve, aby nepravdivo tvrdili, že “the Voice“ zabíja žurnalistika.

Táto investigatívna činnosť odhalí, ako Austrálčania financujú mediálny výskum akademickej univerzity v Adelaide Victoria Fielding pre Murdocha pre skupinu Kráľovskej komisie.

Univerzita a skupina aktivistov spolupracujú na vytvorení argumentu, že v prípade zlyhania “the Voice“ je na vine žurnalistika a takzvané dezinformácie.

Ako naznačuje názov partnera, ktorý univerzitu financuje, výskum je navrhnutý tak, aby posilnil argumenty pre predvedenie novinárov pred kráľovskú komisiu za trestný čin oznamovania správ.

Obe tieto operácie na kontrolu faktov vedú akademici, ktorí pracujú v inštitúciách financovaných daňovými poplatníkmi, z ktorých každá si každý rok nárokuje stovky miliónov dolárov na platbách a grantoch daňových poplatníkov.

Obe operácie sa snažia ovplyvniť, ako budú Austrálčania hlasovať v nadchádzajúcom ústavnom referende.

Operácia overovania faktov RMIT – Kto sú internetoví arbitri pravdy?

Bývalý novinár ABC Russell Skelton teraz vedie skupinu RMIT Fact Lab, ktoré má komerčnú zmluvu s Meta na kontrolu obsahu na svojej hlavnej platforme Facebook.
Skelton je na sociálnych médiách nehanebne stranícka a publikoval desiatky tweetov kritizujúcich konzervatívne názory a novinárov, pri plnení úloh v súvislosti „fact checking“.

Skelton je veterán ABC, ktorý má za ženu prominentnú moderátorku Virginiu Trioliovú a kedysi bol zodpovedný za kontrolu faktov národnej televízie ABC. Jeho drzý štýl partizánskej politiky nie je ničím novým.

RMIT Fact Lab director Russell Skelton

RMIT Fact Lab director Russell Skelton

Počas pôsobenia v ABC si často vyslúžil rozhorčenie od senátorov, ktorí sa sťažovali na zaujatosť a v roku 2013 Sydney Morning Herald napísal toto o Skeltonových povereniach na kontrolu faktov.

„V čase, keď Mark Scott (bývalý výkonný riaditeľ ABC) v stredu opustil pojednávanie senátneho výboru v ABC, zapáchal. K svedectvu a dôveryhodnosti výkonného riaditeľa ABC sa pripojil nepríjemný zápach. Zdroj zápachu by sa dal zhrnúť do dvoch slov: Russell Skelton,“ píše sa v článku SMH.

„To, že Skelton mal niekoľko etických kolízií, je zúrivým politickým straníkom a zanechal po sebe nepoučiteľnú stopu detských škvŕn, by nevadilo širokej verejnosti, keby Skelton nebol práve vymenovaný za hlavného kontrolóra faktov ABC“.

Napriek kontroverznej a verejne známej neslávnej histórii Skeltona ho RMIT poverilo jeho mocnou kontrolou faktov.

Nedávno Skelton viedol kampaň priamo za “the Voice“ a opätovne zverejnil politické heslá labouristov, ktoré na Twitteri zverejnila ministerka pre domorodé záležitosti Linda Burneyová.

Už len tieto kroky porušujú RMIT Fact Lab pravidlá kontroly faktov, najmä sekciu 2.5 Kódexu zásad IFCN.

„S výnimkou otázok presnosti a transparentnosti sa zamestnanci žiadateľa nezapájajú do obhajoby ani nezverejňujú svoje názory na politické otázky, ktoré si organizácia môže overiť takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k tomu, aby rozumný člen verejnosti videl prácu organizácie ako zaujaté,“ uvádza sa v politike.

Russell Skelton anVirginia Trioli

Russell Skelton a Virginia Trioli

„RMIT FactLab je nezávislá organizácia na kontrolu faktov. Je akreditovaná organizáciou International Fact Checking Network a nedostáva žiadne finančné prostriedky ani redakčné pokyny od politických strán, zástancov alebo lobistických skupín.“

RMIT Fact Lab malo v čase zverejnenia overenia faktov certifikáciu, ktorej platnosť vypršala.

Autorka Renee Davidson je profesionálnou kontrolórkou faktov pre Voice, ktorá sa už predtým zastávala ústavných zmien na sociálnych médiách a niekoľkokrát obmedzila stránku Sky News Australia overovaním faktov ohľadom “the Voice“.

V apríli pani Davidsonová označila Petra Duttona za rasistu vyvolávajúceho strach.

„Je významný rozdiel medzi počúvaním domorodej kritiky “the Voice“ a opozíciou Petra Duttona. Jedným z nich je zdravá kritika od tých, ktorých sa to týka, ktorá spochybňuje naše koloniálne štruktúry, druhým je šírenie strachu prostredníctvom rasizmu,“ retweetovala pani Davidsonová na sociálnych médiách.

Výkonný riaditeľ pre politiku RMIT Tom Bentley je citovaný v kontrole faktov, ktorý tvrdí, že RMIT Fac Lab je „nezávislý“.

A kontrola faktov dokonca uvádza, že RMIT aktívne spolupracuje s Austrálskou volebnou komisiou na „boji proti falošným informáciám“.

V rámci neformálnej nekomerčnej dohody Austrálska volebná komisia (AEC) spolupracuje s jednotkami na kontrolu faktov, ako sú RMIT FactLab, RMIT ABC Fact Check a AAP FactCheck, aby bojovala proti nepravdivým informáciám, ktoré súvisia s volebným procesom referenda o hlas domorodcov do parlamentu,“ napísala pani Davidsonová.

Riaditeľ AEC pre médiá a digitálnu angažovanosť Evan Ekin-Smyth vyvrátil tvrdenia v kontrole faktov RMIT, že AEC malo dohodu akéhokoľvek druhu.

„Nie je to partnerstvo, zaobchádzame s nimi ako s akýmkoľvek médiom, ktorý k nám prichádza,“ povedal pre Sky News Australia.
Pán Ekin-Smyth bol neoblomný v tom, že AEC nikdy nekonala na základe informácií, ktoré RMIT poslala svojim tímom, a zdôraznil, že jeho činnosť je úplne nezávislá od Fact Lab RMIT.

Povedal tiež, že hoci sa AEC stretlo so zamestnancami RMIT, išlo len o to, aby kontrolóri faktov RMIT vedeli, kam majú posielať mediálne požiadavky.

„Na týchto stretnutiach a našej komunikácii sme jasne povedali, že neexistujú žiadne ‚partnerstvá‘ – formálne alebo iné,“ povedal Ekin Smyth.

„Kontakty, ktoré sme poskytli, sú jednoducho naše mediálne kontakty.“

Laboratórium RMIT Fact uviedlo, že si „pravidelne vymieňa relevantné informácie s AEC“.

Ako RMIT používa interné systémy Facebooku na zníženie hodnotenia žurnalistiky, s ktorým nesúhlasí.

Jeden overený fakt , ktorý Skeltonov tím zverejnil v súvislosti s dokumentom Uluru Statement from the Heart  má 26 strán.

Sky News Australia zverejnila dokument, ktorý bol zverejnený na základe verejnej žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám. Bol očíslovaný postupne v kontextovej kontinuite so slovami na strane 1, preto je jednoznačne presné označiť ho ako jedinečný dokument vydaný Národnou agentúrou pre domorodých Austrálčanov podľa zákonov FOI.

Renee Davidson

Renee Davidson

Skeltonova kontrola faktov cituje autorku dokumentu, profesorku Megan Davisovú, ako dôkaz, že dokument s vyhlásením Uluru má len jednu stranu, ale neobsahuje aspoň štyri citáty od tej istej osoby predtým, ako sa problém stal politickým a predtým, ako odišla späť.

Pani Davisová povedala aj toto:

  • Vo svojej Parkes Oration z roku 2018: „Vyhlásenie Uluru zo srdca nie je len prvé jednostranové vyhlásenie; je to v skutočnosti veľmi dlhý dokument s približne 18 až 20 stranami a veľmi silná časť tohto dokumentu odráža to, čo sa stalo dialógy“.
  • V článku z roku 2022 v The Australian: „Vyhlásenie Uluru… sa občas mylne považuje len za jednostranový dokument… celkovo má viac ako 18 strán a obsahuje… zdĺhavý príbeh s názvom „Náš príbeh“.
  • Vo webinári pre Austrálsky inštitút v auguste 2022: „Je to vlastne 18 strán, vyhlásenie Uluru. Ľudia čítajú iba prvú.“
  • Na nedávnom odovzdávaní ceny za mier v Sydney: „Je veľmi dôležité, aby si Austrálčania prečítali vyhlásenie a vyhlásenie je tiež oveľa väčšie, v skutočnosti má 18 strán.“

Premiér Anthony Albanese tvrdí, že nazvať dokument rozšírenou verziou vyhlásenia Uluru je „konšpiračná teória“, ale koalícia s tým nesúhlasí. Sky News informovalo o oboch stranách tejto diskusie, pričom Labour a Chris Kenny súhlasili .

Prečítajte si celý dokument tu.
https://www.skynews.com.au/wp-content/uploads/2023/08/Credlin-Editorial-PDF-2.pdf

Bola to neodmysliteľne politická diskusia, ale RMIT bola zaplatená, aby ju cenzurovala a zabránila Austrálčanom v prezeraní dokumentu tým, že obmedzila Facebook  Sky News Australia.

Meta umožnila RMIT umiestniť na video štítok „nepravdivé informácie“, ktorý núti používateľov prečítať si vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti predtým, ako sa rozhodnú pozrieť si video, a Meta tiež na týždne obmedzila dosah na celú stránku Sky News Australia ako represívnu odpoveď.

„Nezávislí overovatelia faktov tvrdia, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde,“ hovorí Meta vo vyhlásení o vylúčení zodpovednosti.

Potom sa prepojí na kontrolu faktov RMIT Fact Lab, ktorá vyhlási, že video je „nepravdivé“.

Dokonca aj moderátor Media Watch stanice ABC Paul Barry namietal proti falošnému označeniu Meta použitému na video, čo naznačuje, že fakty boli spochybnené.

„Vzhľadom na to, že v tom, čo Credlin hovorí, môže byť nejaký zmysel, myslíme si, že sporné označenie by bolo vhodnejšie,“ povedal Barry.
Toto je len jeden príklad z mnohých.

Ďalšia kontrola faktov sa týkala živého televízneho rozhovoru na Sky News s bývalou liberálnou poslankyňou Nicolle Flintovou, ktorá vyjadrila svoj názor na to, čo by sa mohlo stať, keby Austrália zaviedla kontroverznú Deklaráciu Spojených národov o právach domorodého obyvateľstva.

Flintová predpovedal, že ak by bol legálne prijatý Austráliou a začlenený do legislatívneho rámca, mohlo by to viesť k tomu, že domorodí Austrálčania budú mať svoj vlastný nezávislý politický systém.

Kontrolóri faktov v RMIT nesúhlasili a hodnotili jej názor ako nepravdivý. A to aj napriek tomu, že hypotetická situácia nenastala, a preto žiadny takzvaný expert nemôže vylúčiť Flintovou prezentovaný scenár o tom, čo môže povedať budúca legislatíva či znenie prijatia deklarácií.

Kontrola faktov jasne porušuje niekoľko sľubov na vlastnej webovej stránke RMIT:

  • Nehodnotíme názory (pretože nemôžete overiť fakty, čomu niekto verí).
  • Neoverujeme fakty spravodajské správy ani vyhlásenia novinárov (to je úlohou programu Mediawatch stanice ABC).
  • Neoverujeme fakty vyhlásenia, ktoré špekulujú o budúcich udalostiach (pretože nikto nemôže overiť budúcnosť!)

Flintovej komentáre boli názorom aj špekuláciou o potenciálnej budúcej udalosti.

cenzura na facebooku

cenzura na facebooku

Kontrolórom faktov v tejto situácii bola Renee Davidson.

Aj keď si pani Davidsonová vytvorila názor, že názory pána Duttona na “the Voice“ z neho urobili rasistu vzbudzujúceho strach, nezabránilo jej to, aby fakticky preverila člena strany pána Duttona, ktorá je formálne proti blížiacemu sa referendu.

Namiesto toho využila právomoci udelené RMIT Fact Lab na cenzúru názoru na politickú diskusiu, s ktorou nesúhlasila.

To znamená, že takmer žiadny austrálsky používateľ Facebooku nemohol vidieť debatu a vytvoriť si vlastný názor.

Je spravodlivé, aby mediálne organizácie falšovali svoj dosah na platformách sociálnych médií za trestný čin citovania politikov?
Pani Davidson je zodpovedná za niekoľko overení faktov o Hlase, takmer vždy sa zameriava na kampaň Nie alebo komentáre tých, ktorí sú proti Hlasu.

V niektorých prípadoch cituje anonymných používateľov Facebooku ako dôkaz toho, že okolo bodu, v ktorom sa hovorí No kampaň, sa šíria dezinformácie.

V tomto prípade si vybrala konverzácie medzi každodennými Austrálčanmi a pomocou systému Facebooku cenzurovala názor, s ktorým nesúhlasila.

Keď Západná Austrália zrušila presahujúce zákony o kultúrnom dedičstve domorodcov kvôli odporu verejnosti, pani Davidsonová vyhlásila, že je nesprávne vyvodzovať akúkoľvek súvislosť medzi týmito zákonmi a tým, čo sa môže stať prostredníctvom Hlasu.
„Hoci zrušené zákony nesúvisia s “the Voice“, priaznivci kampane „Nie“ spojili tieto dve otázky, aby posunuli hlasovanie proti nadchádzajúcemu referendu,“ uviedla pani Davidsonová.

Jej dôkazy?

„WA ruší ich ohavné „“the Voice“zákony“, pretože boli nefunkčné,“ napísal jeden z používateľov Facebooku v príspevku.

Jeden profil používateľa Facebooku označila pani Davidsonová ako dezinformáciu.

Slobodu prejavu v tomto prípade narušil orgán financovaný zo zahraničia, ktorý sa zameral na každodenný politický názor Austrálčanov.
Mierne verbálne prešľapy od aktivistov kampane „Yes“ nečelia takejto úrovni kontroly zo strany RMIT, čo je porušenie Kódexu princípov IFCN, ktorý uvádza, že kontroly faktov musia byť rovnomerne zamerané na obe strany politických diskusií.

Kódex zásad IFCN stanovuje naše pravidlá, ktoré musia overovatelia faktov dodržiavať.

Kódex zásad IFCN stanovuje naše pravidlá, ktoré musia overovatelia faktov dodržiavať.

Napríklad RMIT nikdy fakticky nekontrolovala premiéra Anthonyho Albaneseho alebo ministerku pre domorodé záležitosti Lindu Burneyovú kvôli chybnému tvrdeniu , že zákonom stanovený “the Voice“ by sa dal odstrániť „ťahom pera“.

Je to bežný slogan, ktorý je nepravdivý a ignoruje realitu nášho zložitého politického systému, ktorý si na zmenu legislatívy vyžaduje väčšinu dolnej aj hornej komory.

Táto sémantika sa dá ľahko aplikovať na takmer každú neformálnu konverzáciu, ktorú človek vedie, ale nie je rovnomerne aplikovaná naprieč politickým spektrom.

Sky News analyzovala každú kontrolu faktov zverejnenú RMIT medzi 3. májom a 23. júnom tohto roku a našla 17 z 20 súvisiacich s Voice. Zvyšné tri s Hlasom nesúviseli.

Týchto 17 overení faktov bolo kritických voči aktivistom alebo komentárom „No“ a v tom období nebolo publikované nič, čo by kontrolovalo kampaň „Yes“.

Čo povedali kontrolóri faktov v RMIT, keď boli napadnutí v súvislosti s porušením kódu?

Sky News predložili RMIT dva problémy: porušenie Kódexu zásad IFCN a RMIT Fact Lab, ktoré sa falošne vydávalo za plne certifikovaný overovateľ faktov.

Keďže sa táto problematika stala predmetom obrovského záujmu verejnosti, v záujme transparentnosti sme zverejnili siahodlhú korešpondenciu s RMIT. Prečítajte si to TU.
https://www.skynews.com.au/wp-content/uploads/2023/08/RMIT-letter-to-Ashurst-re-SkyNews-18-July-2023_Redacted.pdf

V prvom prípade RMIT Fact Lab tvrdilo, že nemá žiadnu povinnosť zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci javili ako nestranní pri vykonávaní overovania faktov, a obhajovalo správanie pána Skeltona na sociálnych sieťach ako jeho právo v rámci svojej „politiky intelektuálnej slobody“.

„Univerzita RMIT má tiež politiku intelektuálnej slobody, ktorá odráža silné postavenie univerzity a ochranu slobôd súvisiacich s akademickou slobodou a slobodou prejavu,“ uviedla hovorkyňa RMIT.

„Nemyslíme si, že opätovným tweetovaním parodického účtu na Twitteri prostredníctvom svojho osobného účtu na Twitteri sa Russell dopustil akéhokoľvek porušenia zákona, kódexu správania zamestnancov RMIT alebo jeho smerníc pre sociálne médiá alebo princípov IFCN.“
Pokiaľ ide o fungovanie s certifikáciou, ktorej platnosť vypršala, právnici RMIT obhajovali svoje rozhodnutie zavádzať Austrálčanov, aby si mysleli, že operácia overovania faktov je plne certifikovaná.

RMIT obvinila slabé zdroje v International Fact Checking Lab z oneskorenia pri kontrole žiadosti RMIT o certifikáciu. Platnosť certifikácie RMIT Fact Lab vypršala od decembra 2022, ale stále má prístup k systémom Facebooku.

„Ako možno viete, IFCN je pomerne malá operácia. Dostal som pokyny, že ich tím pozostáva z približne piatich ľudí (tj veľmi málo) a že v čase obnovy sa vyskytli problémy s IT, ktoré ovplyvnili časy kontroly,“ napísal RMIT.

Toto je orgán, ktorý Facebook prisľúbil vládam na celom svete, dohliada na globálny aparát na kontrolu faktov, ale podľa RMIT je Facebook rád, že organizáciám udeľuje právomoc kontrolovať obsah bez toho, aby boli certifikované, a pritom zjavne porušuje pravidlá nestrannosti.

A potom výhovorky nabrali rýchly spád.

„Okrem toho, začiatkom tohto roka bola manželka dočasného riaditeľa traumaticky zranená pri náhodnom útoku,“ napísal RMIT.

„V dôsledku toho by som špekuloval, že preskúmanie žiadostí o obnovenie nebude v súčasnosti nevyhnutne ich najvyššou prioritou.“

Ak je RMIT správna a traumatické zranenie manželky jedného zamestnanca znamená, že telo nemôže plniť svoje funkcie, organizácie na kontrolu faktov na celom svete teraz cenzurujú obsah na Facebooku bez akéhokoľvek dohľadu.

Riaditeľka siete International Fact Checking Network Angie Holanová trvala na tom, že kontrolór faktov s certifikáciou, ktorej platnosť vypršala, nemôže byť nazývaný „necertifikovaný“, keďže toto označenie v priestoroch jej organizácie neexistuje.

Angie Holan

Angie Holan

„Pre záznam, RMIT Fact Lab je signatárom Kódexu princípov IFCN v procese jeho ročnej obnovy,“ napísala.

„V žiadnom prípade nie je ‚necertifikovaný‘ a IFCN tento výraz nepoužíva ako štatút signatára.

Uncertified nemusí byť fráza, ktorú IFCN interne používa, ale táto odpoveď vyvoláva otázky o tom, koľko kontrolórov faktov na celom svete pracuje s vypršanými povereniami.

Pani Holanová odmietla odpovedať na niekoľko konkrétnych otázok a namiesto toho sa zamerala na Austrálčanov znepokojených politickou cenzúrou, pričom sťažnosti prirovnala k frustrácii z futbalového zápasu.

„Overovatelia faktov sú prísne kontrolovaní a majú tendenciu byť kritizovaní rovnakým spôsobom, ako rozhodcovia zvolávajúci futbalový zápas.
„Pre tých, ktorým sa nepáčia zistenia overovateľov faktov, je bežné, že tvrdia, že samotní overovatelia preukázali osobnú zaujatosť alebo že si na overenie faktov vybrali nesprávne veci.

„Takéto tvrdenia by mali riešiť samotné organizácie na kontrolu faktov; IFCN neposudzuje tvrdenia o konkrétnych overeniach faktov, ale skôr hľadá primeranosť celkovej metodológie a postupov.“

Hoci platnosť certifikácie RMIT Fact Lab vypršala pred viac ako ôsmimi mesiacmi, pani Holanová uviedla, že s procesmi jej organizácie nie sú žiadne problémy.

„Existuje proces, ktorý treba dodržať pri obnovovaní, ako je uvedené na našej webovej stránke, ale nie je stanovený žiadny časový harmonogram,“ povedala a zároveň tvrdila, že obnova trvá rok.
Obnova trvá tak dlho, kým sa proces dokončí.“

Tieto informácie sú v rozpore s verejnou správou IFCN na jej webovej stránke, ktorá sľubuje, že proces obnovy bude dokončený do troch mesiacov, a je na kontrole faktov, aby proces obnovy začal včas.

„Overeným signatárom sa mesiac pred dátumom uplynutia ich platnosti pripomenie oznámenie o začatí procesu obnovy a IFCN im ponúka trojmesačnú lehotu na dokončenie procesu obnovy,“ tvrdí webová stránka IFCN.

Ale aj keby bolo laboratórium RMIT Fact certifikované, pani Holanová tvrdí, že nebudú nútení dodržiavať Kódex zásad.

„IFCN nediktuje kontrolórom faktov, ako dodržiavajú zásady,“ povedala.
Skôr porovnávame ich postupy s našimi princípmi a hodnotíme, či sa zhodujú. Overenie faktov spoločnosťou RMIT ukázalo, že spĺňa naše štandardy.“

Inými slovami, intenzívne propagovaný Kódex zásad, ktorý IFCN propaguje na titulnej stránke svojej webovej stránky, aby vyzeral dôveryhodne, sa nepresadzuje.

Zdá sa, že táto správa nebola odoslaná tímu Meta PR, ktorý trvá na tom, že IFCN dohliada na certifikáciu overovania faktov, ktorá zahŕňa dodržiavanie Kódexu princípov.

Meta neprevzala žiadnu zodpovednosť za cielenú kampaň, ktorú financovala okolo hlasového referenda, a trvala na tom, že operácia overovania faktov bola „nezávislá“.
„ Meta neverí, že spoločnosti ako tá naša by mali rozhodovať o tom, čo je pravda alebo nepravda, preto spolupracujeme s nezávislými kontrolórmi faktov, aby sme identifikovali a preskúmali potenciálne dezinformácie,“ povedala hovorkyňa.

„Ak niekto nesúhlasí s hodnotením jeho obsahu, môže požiadať organizáciu overujúcu fakty o kontrolu.“

Sky News nesúhlasili s konaním RMIT Fact Lab, ale nedostali odpoveď od IFCN po podaní formálnej sťažnosti 5. júla, kým nebolo vysvetlené, že o tomto probléme bude hlásené verejne.
“ IFCN dostala sťažnosť od Sky News k 5. júlu a je v štádiu posudzovania,“ napísala pani Holanová 21. augusta, viac ako mesiac po tom, čo bola jej organizácia na tento problém upozornená.

Počas tohto obdobia RMIT Fact Lab pokračovalo vo zverejňovaní obsahu.
Tím PR spoločnosti Meta sa tiež pokúsil použiť brífing na pozadí na presadenie falošného príbehu, že RMIT Fact Lab mohlo byť v skutočnosti opätovne certifikované. Problém mohol byť jednoducho v tom, že webová stránka potrebovala aktualizáciu, tvrdilo sa.

„Všimol som si, že IFCN na svojej webovej stránke uviedla, že niektorí zo signatárov prechádzajú alebo možno podpísali svoju akreditáciu, ale webová stránka to nezohľadňuje,“ povedala Meta.

„Budete si musieť overiť aktuálny stav konkrétnej organizácie na kontrolu faktov v International Fact-Checking Network, ale chápeme to tak, že ich webová stránka nie je aktuálna.“
Napriek tomu, čo bolo navrhnuté na pozadí, RMIT Fact Lab stále nie je certifikovaný.

Inštruktáž novinárov o pozadí je často taktikou, ktorú tvorcovia PR používajú, aby zverejnili nepravdivý príbeh bez toho, aby boli tieto chybné informácie formálne pripísané ich spoločnosti.

Je navrhnutý tak, aby šíril pochybnosti a zabíjal problematické správy.

Sky News Australia sa rozhodla neidentifikovať zamestnanca Meta, ktorý poskytol informácie na pozadí.

Zahraničné fondy cenzurujúce žurnalistiku a veľké technológie ovplyvňujúce našu demokraciu.

Meta prevádzkuje daňovo efektívnu dcérsku spoločnosť v Írsku, ktorá spracováva platby až do výšky 40 000 USD mesačne spoločnosti RMIT za jej overenie faktov.

Toto číslo predstavuje 741 000 austrálskych dolárov, ktoré si RMIT môže vyžiadať od Facebooku každý rok, v závislosti od množstva overených faktov a sily dolára.

Meta uviedla, že jej operácie na kontrolu faktov sú úplne „treťou stranou“ a sú nezávislé, ale táto zmluva dokazuje, že technologický gigant má priamy finančný vzťah s aspoň jedným orgánom na kontrolu faktov.

Meta sa zaviazala, že bude spolupracovať iba s organizáciami na kontrolu faktov, ktoré sú akreditované IFCN, čo je záväzok, ktorý Meta dala vo verejnom svedectve Kongresu USA v roku 2019 a nedávno v podaní Facebooku v roku 2021 v prieskume austrálskeho Senátu o mediálnej rozmanitosti v roku 2019. Austrália.

Zmluva medzi írskou dcérskou spoločnosťou Meta a RMIT podrobne popisuje, ako operácie na overovanie faktov profitujú z množstva kontrol faktov, ktoré zverejňujú.

V zmluve sa uvádza, že spoločnosť RMIT je viazaná prísnymi pravidlami nestrannosti podrobne uvedenými v Kódexe zásad IFCN.

Meta má právomoc zrušiť zmluvu a vypnúť RMIT zo svojich systémov, ak by niekedy stratila certifikáciu od Medzinárodnej siete na kontrolu faktov.
„Spoločnosť (RMIT) je signatárom Kódexu princípov na kontrolu faktov, ktorý vydala nezávislá tretia strana („Kódex princípov“),“ uvádza zmluva.

„Ak spoločnosť kedykoľvek prestane byť takýmto signatárom, spoločnosť Meta môže podľa vlastného uváženia okamžite ukončiť túto dohodu alebo pozastaviť prístup Spoločnosti k hodnotiacemu nástroju, kým nebude spoločnosť Meta primerane presvedčená, že spoločnosť je opäť takýmto signatárom.

„Spoločnosť navyše uznáva, že jej postavenie kontrolóra faktov podľa tejto dohody je podmienené dodržiavaním pokynov spoločnosti Meta pre informačné kanály.

„V prípade, že Meta dôvodne usúdi, že akékoľvek správanie Spoločnosti predstavuje porušenie Pravidiel pre spravodajský kanál, Meta spoločnosť o takomto porušení upozorní a zmluvné strany o takomto porušení urýchlene prediskutujú a o vzájomne prijateľnom pláne zabránia budúcim porušeniam.“

Mnohé overenia faktov od RMIT sa týkajú “the Voice“ a takmer všetky tieto overenia faktov sú proti “the Voice“. Pravidlá overovania faktov hovoria, že jedna strana politiky by nemala byť zameraná viac ako druhá, ale toto pravidlo sa tiež nedodržiava.

Čím viac overení faktov RMIT zverejní, a to aj na “the Voice“, tým viac peňazí zarobí. To má odstrašujúci účinok vytvárania finančného stimulu pre aktivistov, aby profitovali pri kontrole národného diskurzu.

Spoločnosť RMIT odmietla prezradiť, koľko peňazí zarobila z transakcie Meta, pričom tvrdila, že ide o „komerčnú dôvernosť“.

V rámci kampane University of Adelaide za umlčanie správ v médiách
Nie je to len Royal Melbourne Institute of Technology, ktorý berie peniaze na policajnú žurnalistiku.

Aktivistický výskumník, ktorý vedie kampaň za “the Voice“, stojí na čele výskumného centra na University of Adelaide, ktoré je plne financované Austrálčanmi pre skupinu Murdoch Royal Commission, ktorú vedie bývalý liberálny premiér Malcolm Turnbull a ktorú založil bývalý Labouristický premiér Kevin Rudd.

Victoria Fieldingová pôsobí na univerzite v Adelaide ako lektorka, no keď práve neformuje mysle dnešnej mládeže, možno ju nájsť, ako tvrdo vedie kampaň za množstvo progresívnych tém vrátane “the Voice“.

Dr Victoria Fielding

Dr Victoria Fielding

Jej názory sú silné a poburujúce, vrátane označovania politiky “the Voice“opozičného lídra Petra Duttona za „morálne skorumpovanú“ a tvrdenia, že „neexistuje spôsob, ako sa rozumne postaviť proti “the Voice“ bez klamstva“.

Pani Fieldingová sa tiež vysmievala bojovníkovi kampane „No“ Warren Mundine za to, že hovoril o tom, ako bolo zneužívanie zo strany trollov na sociálnych sieťach také kruté, že sa pokúsil o samovraždu.

Napriek svojim silným názorom na “the Voice“, kampaň „No“ a News Corp vo všeobecnosti je pani Fieldingová vedúcou výskumníčkou v projekte známom ako Murdoch Referendum Accountability Project.

„Volám sa doktorka Victoria Fieldingová,“ napísala.

„Som lektorom strategickej komunikácie na University of Adelaide. Môj výskum skúma mediálne rámovanie verejnej súťaže a vplyvu médií na demokraciu – a som nadšený z toho, že médiá beriem na zodpovednosť.“

Pani Fieldingová, ktorá má doktorát z komunikácie, má na starosti analýzu a kontrolu faktov v médiách o “the Voice“.

Univerzita má prísne pravidlá, ktorými sa riadi vedenie jej akademikov a ich výskum.

Kancelárka Catherine Branson a vicekancelár Peter Høj odmietli túto otázku komentovať.

The University of Adelaide

The University of Adelaide

Sky News Australia ponúkli kancelárke Catherine Bransonovej aj vicekancelárovi Petrovi Højovi možnosť zúčastniť sa rozhovorov pred kamerou. Obaja predstavitelia univerzity odmietli.

Namiesto toho univerzita dala pani Fieldingovej plnú vládu, aby mohla publikovať zavádzajúci výskum.

„Práve sme skončili prvý týždeň – a už som znepokojená tým, čo vidíme,“ napísala v e-maile od Austrálčanov pre Murdoch Royal Commission.

Môj tím analyzuje spravodajstvo z The Australian, The Daily Telegraph, The Herald Sun a Sky News. Naša metodika identifikuje, ktoré hlasy a argumenty sú zahrnuté a ako sú tieto hlasy charakterizované až po konkrétne slová. Počas prvého týždňa sme analyzovali 126 častí obsahu a zistili sme: Z referenda o Murdoch Press, ktoré obsahovalo argument, 76 % odrážalo správy z kampane „Nie“.

„72 % ich charakterizácií priamo zlorečí ľuďom obhajujúcim „Áno“, pričom značná časť týchto útokov je namierená proti Anthonymu Albanesemu.“

Sky News Australia požiadala univerzitu, aby poskytla 126 príbehov, ktoré pani Fieldingová analyzovala z „1. týždňa“ a objasnila, čo bolo rozhodnuté pre “the Voice“ a čo bolo prijaté proti “the Voice“, ale dodané boli iba titulky.

To znamenalo, že univerzita informovala o tom, ktoré časti obsahu boli analyzované, ale odmietla prezradiť, ako bola každá časť obsahu posúdená.

Sky News však dokázala použiť titulky na kontrolu práce pani Fieldingovej a čoskoro sa ukázalo, že v jej výskume je kritická chyba.

Jej tím neanalyzoval všetok obsah zverejnený na “the Voice“ v zverejnenom časovom rámci a namiesto toho sa zdá, že výskumníci sledovali predovšetkým príbehy citujúce predstaviteľov kampane „Nie“.

Tím pani Fieldingovej ignoroval rozhovor, ktorý Sky News urobil s Noelom Pearsonom z kampane Áno, uverejnený s titulkom „Musí to byť láska a priateľstvo“: Noel Pearson vyzýva priaznivcov “the Voice“, aby boli zdvorilí.

Existuje niekoľko ďalších príkladov obsahu, ktorý pani Fieldingová ignorovala zo svojho výskumu týkajúceho sa prvého týždňa údajov.

Keď sa kancelárky Catherine Bransonovej a vicekancelára Petra Høja opýtali, prečo výskum vynechal informácie o aktivistoch kampane Áno, zverejnili toto vyhlásenie pani Fieldingovej.

„Príbehy analyzované za dané obdobie sa vyberajú náhodne v súlade s robustnou metodológiou výskumu,“ povedala Fieldingová.

„Výskumný tím bude každý týždeň kódovať približne rovnaký počet náhodne vybraných mediálnych položiek, aby sa zabezpečili rovnomerne vážené vzorky v rámci projektu.“

Nebolo to zverejnené v e-maile, ktorý pani Fieldingová „náhodne“ vybrala, ktoré spravodajské články sa majú analyzovať. Namiesto toho sa tvrdilo, že 76 percent článkov News Corp o referende „ktoré obsahovali argument“ bolo proti “the Voice“.

Toto číslo je zavádzajúce, pretože prehliada celkové pokrytie referenda News Corp, ale univerzita prestala reagovať na e-maily, keď sa na to poukázalo.

Bolo jasné, že pani Fieldingová vždy dospeje k tomuto záveru, ako už uviedla:

„Ako projekt napreduje, budeme zverejňovať výsledky v reálnom čase, aby sme pomohli objasniť zaujatosť a dezinformácie Murdoch Media,“ povedala.

Ako mohla pani Fieldingová určiť, že pokrytie bolo zaujaté pred ukončením jej výskumného projektu?

Výskumník si už vytvoril názor.

Ako teda pani Fieldingová posudzuje, ktorý obsah je pro-“the Voice“ a aký obsah je proti “the Voice“?
„Metodika používaná na analýzu mediálneho obsahu je manuálna, induktívna analýza obsahu, ktorá umožňuje identifikáciu a meranie kódov, ktoré identifikujú hlasy v mediálnom obsahu, vrátane tých interných a externých pre News Corp,“ povedala.

„Tiež meria, aké argumenty používajú tieto hlasy v prospech alebo proti “the Voice“. Okrem toho identifikuje, ako sú argumenty rôznych hlasov charakterizované ako hrdinovia (robiace správnu vec), darebákov (robenie nesprávnych vecí) a obete (ubližovanie darebákmi).

Podľa jej vlastného priznania výskum zahŕňa doktorku Fieldingovú, ktorá manuálne posudzuje, aký mediálny obsah je pro “the Voice“a aký obsah je proti “the Voice“.

Poskytnutá metodológia sa javí ako nevedecká a vysoko emotívna, pričom používa jazyk ako „darebáci“ a „hrdinovia“ na rozlíšenie, do ktorého binárneho obsahu spadá.

Spravodajské spravodajstvo je zložitejšie ako binárne súbory a nie každý príbeh presne zapadá do binárneho súboru buď pre alebo proti.

Skupina Austrálčanov pre Murdochovu kráľovskú komisiu použije tento chybný výskum na to, aby sa vyjadrila, že “the Voice“, ktorý má problémy v prieskumoch verejnej mienky, zlyhal kvôli mediálnemu pokrytiu.

Pani Fieldingová sa tejto skutočnosti nehanbí a píše: „A po hlasovaní zhromaždíme zistenia do dôslednej, tvrdej správy“.

Univerzita v Adelaide odmietla odpovedať na niekoľko otázok vrátane tých, ktoré sa týkali politiky akademickej integrity alebo kódexu správania.

Univerzita však poskytla vyhlásenie, ironicky, hovorilo o slobode prejavu.

„Univerzita je odhodlaná presadzovať akademickú slobodu a slobodu prejavu,“ uviedla hovorkyňa univerzity.

„Tieto veci robia z našich kampusov a našich publikácií dôležité miesta pre slobodnú výmenu myšlienok a diskusie, ktoré udržujú našu demokraciu živú, zdravú a spravodlivú.“

Sloboda prejavu pre univerzitu, ale nie pre politikov, ktorí argumentujú proti “the Voice“.

Jack Houghton analyzuje súbory na kontrolu faktov a sumarizuje zistenia

Austrálčania majú právo diskutovať o problémoch okolo Hlasu bez toho, aby sa cítili donútení – najmä veľkými a dobre financovanými orgánmi, ktoré sa snažia kontrolovať národnú diskusiu.

Už sme videli, aký škodlivý účinok môže mať príliš horlivá cenzúra na sociálnych médiách.

Dôležité konverzácie, ako je pôvod COVID-19, boli označené za falošné kontrolórmi faktov pracujúcimi pre Facebook a v inom prípade bol Mark Zuckerberg nútený ospravedlniť sa za to, že omylom označil príbeh o notebooku Hunter Biden od New York Post za dezinformáciu a obmedzil dosah na platforme. .

Spravodajské organizácie by nemali kontrolovať aktivisti, ktorí sa prevŕtali do mocných inštitúcií, aby pôsobili ako cenzorskí arbitri pravdy.

Jack Houghton

Jack Houghton

Citovanie politika nie je potvrdzovaním perspektívy tohto politika.

A najviac znepokojujúce je zjavné ignorovanie svetového ekosystému na overovanie faktov pri dodržiavaní vlastných pravidiel.
Je veľmi dobré hrdo oslavovať svoju chartu, kódex správania a prísne etické mantry, aby vyzerali dôveryhodne, ale ak sa tieto dokumenty jednoducho ignorujú, všetko stráca zmysel.

Toto sú pravidlá, o ktorých bolo povedané, že demokratické vlády na celom svete existujú, aby udržali toto odvetvie čestné.

Namiesto nestranného a transparentného konania sa operácie na overovanie faktov stali nehanebne straníckymi.

Meta má toho veľa čo vysvetľovať.

Odhalenia v tomto vyšetrovaní ukazujú, že overovatelia faktov tretích strán nie sú certifikovaní a namiesto toho majú priame finančné vzťahy s Facebookom.

Prečo by si Austrálčania nemali vytvoriť názor, že náš Senát bol zavádzaný? Ako to, že nejde o akt zahraničných fondov ovplyvňujúcich našu demokraciu v rozpore s pravidlami Austrálskej volebnej komisie?

Naliehavo potrebujeme vyšetrovanie na preskúmanie finančného vzťahu medzi overovateľmi faktov, platformami sociálnych médií a univerzitami.

Vysoké školy nemajú zákonnú povinnosť byť transparentné v súvislosti s týmito obchodnými zmluvami so zahraničnými subjektmi a to sa musí zmeniť – inak by financovanie malo vyschnúť.

Nemajú tiež žiadnu povinnosť zverejňovať akademický výskum bez vplyvu radikálnych aktivistov. V skutočnosti sú radi, že berú peniaze od týchto skupín na financovanie silne partizánskych kampaní.

Labouristické zákony o dezinformáciách na posilnenie ACMA podporia toto odvetvie kontroly faktov a sloboda diskutovať a nesúhlasiť na platformách sociálnych médií zmizne.

Čím väčšiu moc má technologický gigant, tým väčšiu zodpovednosť musí zabezpečiť, aby sa nezasahovalo do politických diskusií.

Môžete nesúhlasiť s mnohými názormi zástancov z kampane „Nie“, ale je ich právom viesť túto diskusiu.

Toto referendum majú rozhodnúť Austrálčania, nie hŕstka vykonštruovaných akademických elít, ktorá robí všetko, čo je v ich silách, aby ovplyvnila hlasovanie.