Vylodenie v Normandii

80. výročie dňa D spája historický revizionizmus so zástupnou vojnou Powwow*

80. výročie dňa D spája historický revizionizmus so zástupnou vojnou Powwow* 620 330 Andrew Korybko

Veľká pozornosť médií sa sústredila na 80. výročie Dňa D vzhľadom na jeho emotívny význam a účasť viacerých medzinárodných lídrov…