Vietnamizácia

Vietnamizácia Ukrajiny

Vietnamizácia Ukrajiny 620 330 Doktor

Existujú komentátori, nielen v USA, ktorí reálne hodnotia súčasnú geopolitickú situáciu. Nie je nezvyčajné, že ide o starších ľudí, ktorí…