veda

Ako generatívna AI zruinuje vedu a akademický výskum

Ako generatívna AI zruinuje vedu a akademický výskum 620 330 Doktor

Ako generatívna AI zruinuje vedu a akademický výskum. O digitalizácii a erózii vedomostí v poslednom štádiu. Východiská: epistemológia moderných masmédií.…

Viac náboženstva ako vedy

Viac náboženstva ako vedy 620 330 Doktor

Viac náboženstva ako vedy: Aby ste pochopili dnešných klimatických alarmistov, prečítajte si dávno mŕtveho rakúskeho ekonóma Josepha Schumpetera. Pád kapitalizmu…