Uhoľný boom

Uhoľný boom v južnej Ázii – Bangladéš

Uhoľný boom v južnej Ázii – Bangladéš 620 330 Doktor

Uhoľný boom v južnej Ázii – tu nemecké firmy spolu s inými zarábajú. Uhoľná elektráreň Rampal, ktorá je tu zobrazená…